Sunteți pe pagina 1din 3

TERMODINAMICA

Q Q
c= = ; Qced = Qpr;
m∆t m∆T

3
Q=∆ U + L; L=P ∆ V , ¿p=const) ; ∆ U = ν R ∆ T
2

Q1−|Q2| T 1 −T 2
η= ; ηmax = ;
Q1 T1

Pr. 6.20. Ce cantitate de apă cu temperatura 60 0 C trebuie amestecată cu apă rece cu temperatura 15 0C
pentru a obține 135kg apă cu temperatura 35 0 C?

t 1=60 o C ,t 2=15 o C

]
t=35o C , m=135 kg , , m2=m−m1 , c m1 ( T 1−T ) =c (m−m1) ( T −T 2 ) ⇒ , m1 ( T 1−T 2 )=m ( T −T 2 )⇒
m1−?
m ( T −T 2 )
m 1= =60 kg .
T 1−T 2

Pr.6.22. Să se determine căldura specifică a uleiului tehnic, dacă se știe că în rezultatul


încălzirii în condiții identice a maselor egale de apă și ulei tehnic temperatuta apei a crescut
cu 2,80 C, iar a uleiului – cu 80 C . Căldura specifică a apei c = 4,2 kJ/kg K.

m1=m2=m,
Q1=Q2 ,
∆ t 1=2,8o C , ∆ t 1=8 o C ,
c1 =4,2
c 2−?
kJ
kg K
,
,

] c 1=

c2=
Q
m ∆t 1
Q
m ∆ t2
;

} ⇒ c 2=
c 1 ∆ t1
m∆ t 2
=1,47
kJ
kg K
.

Pr.6.53. Să se calculeze lucrul mecanic efectuat la dilatarea izobară a 64g de oxigen, dacă în
acest proces temperatura a variat cu 120K. R = 8,3 J/mol K.

−3
m=64 ∙ 10 kg ; ∆V > 0 ,

]
kg
M =32∙ 10−3 ,
mol PV 1=ν R T 1 ,
P=const , ∆ T =120 K , , L=P ∆ V
J
P V 2=νR T 2 }
⇒ L=P ∆ V =νR ∆ T .

R=8,3 .
mol K
L−?

m
L= R ∆ T =1992 J .
M
Pr. 6.57. Care este înălțimea unei cascade dacă se știe că în partea de jos a cascadei apa s-a
încălzit cu 0,01K. Se va considera că pentru această încălzire s–au consumat 30% din energia
mecanică a apei. capă= 4,2 kJ/kg K, g= 10m/s2.

∆ T =0,01 K ,

]
Q=0,3 Em ,
kJ
c=4,2 , Q=0,3 mgh , c∆T
kg K ,
m
Q=c ∙ m∆ T }
⇒ 0,3 gh=c ∆ T ⇒ h=
0,3 g
=14 m .
g=10 2 ,
s
h−?

Pr.6.65. O cantitate de 2moli de gaz ideal cu temperatura 300K , fiind încălzită izobar,
primește cantitatea de căldură egală cu 6225J și își mărește temperatura absolută de 1,5
ori. Să se determine variația energiei interne a gazului. R = 8,31 J/mol K.

ν =2 moli , T 1=300 K ,
T 2=1,5 T 1 ,
P=const , Q=6225 J , ,
R=8,31
∆ U −?
j
molK
,
] Q=∆ U + L ⇒
L=ν R ∆ T

∆ U =Q−ν R ∆T =Q−ν R ∙0,5 T 1=3732 J .


}

Pr.6.60 Dacă unui gaz i se comunică într-un proces izobar cantitatea de căldură de 5kJ, atunci
energia lui internă crește cu 3kJ, iar volumul – cu 0,02 m3. Să se determine presiunea gazului.

Q=5 kJ , ∆ U=3 kJ ,
∆ V =0,02 m3
P=const ,
P−?
]
,
Q=∆ U + L ⇒ P= Q−∆ U =105 P .
L=P ∆ V } ∆V a

Pr.6.72. În timpul unui ciclu corpul de lucru al unui motor termic cu randamentul 25% primește
de la încălzitor cantitatea de căldură egală cu 16kJ. Ce cantitate de căldură corpul de lucru o
transmite răcitorului în timpul unui ciclu?

η=0,25 ,

] Q−Q
Q1=16 kJ , , η= 1 | 2| ⇒ |Q2|=Q1 ( 1−η )=0,75 Q1=12 kJ .
|Q2|−? Q1

Pr.6,67. Ce randament maxim poate avea un motor termic cu temperaturile încălzitorului de


3270 C și a răcitorului de 270 C?
T 1 =327o C+273=600 K ,
T 2 =27o C+273=300 K , ,
ηmax −? ] ηmax =
T 1 −T 2
T1
=0,5 .

Pr.675. Un glonț de plumb ( c= 130J/kg K) cu masa 10g și viteza orizontală 100m/s pătrunde
într-o bară de lemn cu masa 990g, suspendată de un fir lung, și se oprește în ea. Cu câte grade s-a
încălzit glonțul dacă pentru încălzirea lui s-au consumat 13% din energia degajată în timpul
interacțiunii cu lemnul.

m1=10−2 kg , m2=0,99 kg ,
m
v 1=100 , v 2=0 ,
s
Q=0,13 Qt , c=130
∆ T −?

m 1 v 12
J
kgK

m1
,
]
, Q=c m 1 ∆ T ⇒ ∆ T =

m 1 v12 m2
Q
c m1
, ¿

¿ ⇒ Q=
2 (
1−
m 1 +m 2
= )2

m1 +m 2
.

v 12 m 2
∆T=
2c¿¿¿

S-ar putea să vă placă și