Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnic a Moldovei

FCIM
Catedra Calculatoare

RAPORT
la lucrarea de laborator nr. 1
Grafica pe Calculator
Tema: Obtinerea cunostintelor practice in sinteza figurilor grafice elementare.
Varianta 10

A efectuat:

st. gr. AI 141 Oprea Eugeniu

A verificat:

Plotnic Constantin

Chiinu 2016

Scopul lucrrii: Obtinerea cunostintelor practice in sinteza figurilor grafice elementare.

Varianta10:

package initializae;
import javax.swing.JFrame;
public class MYgrafic {
public static void main(String[] args)
{
JFrame window = new JFrame(); // window este urmasul lui JFrame si
//va prifi toate functziile ferestrei
window.setSize(900,600); // marimea
window.setTitle("Lab 1 ,la Grafica pe calculator");//titlul
//ferestrei
window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
//in caze de inchide inchidere a fesrestrei si inchide si programul
window.setVisible(true);// vedem fereasta
window.setLocationRelativeTo(null);//fereastra va fi la mijloc
window.setResizable(false);//marimea ferestrei nu poate fi modificata
geomertia DC = new geomertia();//proectul geomertia va primi o noua
//denumire DC care va fi
window.add(DC);
}
}

package initializae;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import javax.swing.JComponent;
import java.awt.Rectangle;
public class geomertia extends JComponent{
public void paintComponent(Graphics g)

{
Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
//Inpartzirea pe sectoare
Rectangle rect1 = new Rectangle(0,200,900,1);
g2.draw(rect1);
Rectangle rect2 = new Rectangle(0,400,900,1);
g2.draw(rect2);
Rectangle rect3 = new Rectangle(300,0,1,600);
g2.draw(rect3);
Rectangle rect4 = new Rectangle(600,0,1,600);
g2.draw(rect4);
//Sector de elipsa
g2.fillArc(120,80,70,50,0,250);
//Triunghi
int x[] = { 350, 500,350};
int y[] = { 50, 150,150};
g.fillPolygon (x, y, 3);
//Poligon varianta 10 +4
int x1[] = {640, 690, 740, 770, 790, 840, 830,810, 770, 740, 690,

660, 660,

630};
int y1[] = {30, 20, 30, 40, 70, 100, 140,170, 150, 130, 120, 110, 80, 60};
g.drawPolygon (x1, y1, 14);
//dreptunghi
Rectangle Dreptunghi1 = new Rectangle(70,240,150,100);
g2.fill(Dreptunghi1);
//Paralelipiped
Rectangle Paralelipiped1 = new Rectangle(370,240,150,100);
g2.fill(Paralelipiped1);
Rectangle Paralelipiped2 = new Rectangle(390,260,150,100);
g2.fill(Paralelipiped2);
int x2[] = { 520, 540,520};

int y2[] = { 240, 260,260};


g.fillPolygon (x2, y2, 3);
int x3[] = { 370, 390,390};
int y3[] = { 340, 340,360};
g.fillPolygon (x3, y3, 3);
//Elipsa
g2.drawArc(720,280,70,50,0,360);
//Cerc
g2.fillArc(120,460,70,70,0,360);
//Sector de cerc
g2.fillArc(420,460,70,70,0,250);
//Linie
g2.drawLine(650,550,800,450);
}
}
Printscreen:

Concluzie: In urma acestei lucrari de laborator mam invatzat sa lucrez cu limbajul de programare java si distributele
lui , cu ajutorul bibliotecii Graphics si Graphics2D mam invatzat sa creez figure geometrice