Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr. 1

la Mecanică, realizată în MATLAB


Tema: Elemente ale programului MATLAB

Varianta 17

A îndeplinit: st.gr.TI-172 Parasii Alexandru

A controlat: Vasile Rusu

CHIȘINĂU
2017
 Sarcina lucrării:
1. Descrieți comenzile de bază în regimul de comandă a Programului MATLAB.
2. Introduceți într-o variabilă oarecare valorile expresiilor când x = -1.75*10-3 și y = 3.1ℼ. De
calculat expresiile mai întâi într-un rând, iar, pe urmă, de optimizat, folosind variabilele intermediare.
De prezentat rezultatul în diferite formate și de studiat informația despre variabile cu ajutorul comenzii
whose.
3. De calculat valorile funcției pe segmentul dat în N puncte, la intervale egale unul de altul.
Optimizați programul folosind variabile intermediare.

 Îndeplinirea sarcinii:
1.
1.
; - rezultatul nu se afișează la incheierea liniei cu acest simbol
% - permite scrierea comentariilor
... - permite trecerea expresiei într-un rând nou
whos - afișează lista variabilelor existente
clear - ștergerea determinării tuturor variabilelor
clear x - ștergerea determinării variabilei x
format - stabilește formatul din rândul de comandă
short - format scurt, cu 4 cifre după punctul zecimal
long - format lung, cu 14 cifre după punctrul zecimal
short e - format exponențial, cu 4 cifre după punctul zecimal
long e - format exponențial, cu 15 cifre după punctul zecimal
bank - format cu 2 cifre după punctul zecima
rat - raport de 2 numere întregi
2. 3.
%Ex2 %Ex3
x= -1.75*10^-3; a=1; b=3; N=7;
y= 3.1*pi; h=(b-a)/(n-1);
A1= ((x+log(abs(cos(y))))/(x+abs(cot(y))))^2.5 +... a=1; b=3; n=7;
sqrt((x+abs(cot(y))^3))/(x+log(abs(cos(y))))
h=(b-a)/(n-1);
A1 = -1.0397e+002 +3.7037e-005i
format bank; A1
x=a:h:b;
A1 = -103.97 x
format rat; A1 x = 1 4/3 5/3 2 7/3 8/3 3
A1 = -3015/29 + 7/188998i y= x.^2 .* sin(x) .* (log(abs(x)) + 4);
H2= asin(((x^2 + (cos(y)^2))) / (sqrt(abs(x-log(y)))))^1.3 +... format short; y
sqrt(abs(x-log(y))) y = 3.3659 7.4086 12.4725 17.0699 19.0828 16.1962
H2 = 2099/1013 6.4756
format bank; H2 format rat; y
H2 = 2.07 y = 2723/809 2230/301 1135/91 3909/229
3225/169 9491/586 2260/349
a= ((x+log(abs(cos(y))))/(x+abs(cot(y))))^2.5;
b= sqrt((x+abs(cot(y))^3))/(x+log(abs(cos(y))));
A1= a+b; whos
A1 Name Size Bytes Class Attributes
A1 = -103.97
a 1x1 8 double
q= asin(((x^2 + (cos(y)^2))) / (sqrt(abs(x-log(y)))))^1.3; b 1x1 8 double
w= sqrt(abs(x-log(y))); h 1x1 8 double
H2=q+w n 1x1 8 double
H2 = 2.07 x 1x7 56 double
format rat; H2
y 1x7 56 double
H2 = 2099/1013
whos
Name Size Bytes Class Attributes
A1 1x1 16 double complex
H2 1x1 8 double
a 1x1 16 double complex
b 1x1 8 double
q 1x1 8 double
w 1x1 8 double
x 1x1 8 double
y 1x1 8 double

 Concluzie: Am oservat că unul și același exercițiu poate fi îndeplinit în mai multe feluri, unele mai
eficiente (metoda variabilelor intermediare). Programul MATLAB facilitează efectuarea operațiilor
matematice, garantând o economie a timpului și o precizie maximă. În urma executării sarcinii, constat că
este important felul în care constituim algoritmul de calculare. Formatele de afișare a rezultatelor este o
comadă foarte utilă, care permite perceperea mai ușoară a informației. Comanda whose are o valoare
informativă, care prezintă un scurt raport despre variabilele folosite, dar fereastra Workspace este cu mult
mai utilă, deoarece, aici, se pot vizualiza și valorile variabilelor, ceea ce reprezintă o metodă mai ușoară de
intracțiune cu datele.

S-ar putea să vă placă și