Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea de Laborator Nr.

1
1. Comenzile de bază în regimul de comandă....

Clc Disp Whos Log Clear


Abs Format long Format Hex Cot Sin
Cos Tan Format Short

2. În toate exerciţiile se cere de a introduce într-o variabilă oarecare valorile expresiilor când x = -1.75*10-3 şi
y = 3.1π. De calculat expresiile mai întâi într-un rând, iar pe urmă de optimizat (după posibilitate) folosind
variabilele intermediare. De prezentat rezultatul în diferite formate şi de studiat informaţia despre variabile cu
ajutorul comenzii whos

3
�𝑥𝑥−sin(𝑦𝑦) |𝑥𝑥|�1−𝑥𝑥 2 𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠+𝑒𝑒 −𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑍𝑍 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 −3 𝑄𝑄 = �𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑒𝑒 −𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + �1
�𝑥𝑥−𝑥𝑥 2 �𝑥𝑥−sin(𝑦𝑦) 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Rezolvare:

% Akbiyik, Zafer, grupa TI-211, subgrupa 2


% Varianta - 25
% Ex.1

% Ex.2
clear
clc
% 2.1. Calculul intr-un rand
x = -1.75*1e-3;
y = 3.1*pi;
disp('Rezultatul intr-un rand')
Z = acot(x-sin(y)^(1/3))/(sqrt(x-x^2))-(abs(x)*sqrt(1-x^2))/(x-sin(y)^(1/3))
Q = sqrt((exp(e)*sin(y)+exp(-y)*cos(y)+(sqrt(exp(x)*sin(y)+exp(-x)*cos(y)/(atan(y))))))
% 2.2. Optimizare cu var interm
disp('Rezultatul cu var intermediare')
a = acot(x-sin(y)^(1/3))/(sqrt(x-x^2));
b = (abs(x)*sqrt(1-x^2))/(x-sin(y)^(1/3));
Z = (a-b)
c = (exp(e)*sin(y)+exp(-y)*cos(y));
d = (sqrt(exp(x)*sin(y)+exp(-x)*cos(y)/(atan(y))));
Q = sqrt(c+d)

% 2.3. Diferite formate


format short
disp('Format short:'); Z,Q
format long
disp('Format long:'); Z,Q
format hex
disp('Format hex:')
Z
Q
disp('Comanda whos:')
whos

Consola:

Rezultatul intr-un rand


Z = 13.221 + 26.793i
Q = 0.2248 + 2.1757i
Rezultatul cu var intermediare
Z = 13.221 + 26.793i
Q = 0.2248 + 2.1757i
Format short:
Z = 13.221 + 26.793i
Q = 0.2248 + 2.1757i
Format long:
Z = 13.22116346042180 + 26.79300181693509i
Q = 0.224849607716227 + 2.175669546181994i
Format hex:
Z = 402a713c564b29e6 403acb022ac567a0i
Q = 3fccc7df37d46e9c 400167c56f5e09e2i
Comanda whos:
Variables visible from the current scope:

variables in scope: top scope

Attr Name Size Bytes Class


==== ==== ==== ===== =====
c Q 1x1 16 double
c Z 1x1 16 double
c a 1x1 16 double
c b 1x1 16 double
c 1x1 8 double
c d 1x1 16 double
x 1x1 8 double
y 1x1 8 double

Total is 8 elements using 104 bytes

Ex.3 De calculat valorile funcţiei pe segmentul dat în N puncte la intervale egale unul de altul.

𝑦𝑦(𝑥𝑥) = ln(𝑥𝑥 + 1) √𝑒𝑒 𝑥𝑥 + 𝑒𝑒 −𝑥𝑥 𝑥𝑥 = [−0.2, 𝜋𝜋], 𝑁𝑁 = 8


Rezolvare:

1. % Ex.3
2. pause
3. clc
4. clear
5. format short
6. % De calculat valorile functiei pe segmentul dat in N puncte la
7. #intervale egale unul de altul.
2
8. disp('Ex.3.')
9. a = -0.2;
10. b = pi;
11. N = 8;
12. pas = (b-a)/(N-1);
13. x = [a:pas:b]
14. f = log(x+1).*sqrt(exp(x)+exp(-x))

Ex.3.
x= -0.2000 0.2774 0.7547 1.2321 1.7095 2.1869 2.6642 3.1416

f= -0.3187 0.3528 0.9062 1.5487 2.3812 3.4808 4.9324 6.8425

CONCLUZII:
Noi putem sa calculam mathamatica problemelele cu acest program.De asamenea, eu pot sa spun, avem
multe functionale.De examplu logaritma, radica patrata, inmultire, inpartire, adunare, scadere.