Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 1
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Elemente ale sistemului MATLAB


Varianta 1

A îndeplinit: st.gr.TI-183 Borta Sergiu

A verificat:

Chişinău – 2018
Scopul Lucrării:
I. Descrieţi comenzile de bază în regimul de comandă a Programului MATLAB.
II. În toate exerciţiile se cere de a introduce într-o variabilă oarecare valorile expresiilor când
x = -1.75*10-3 şi y = 3.1. De calculat expresiile mai întâi într-un rând, iar pe urmă de
optimizat (după posibilitate) folosind variabilele intermediare. De prezentat rezultatul în
diferite formate şi de studiat informaţia despre variabile cu ajutorul comenzii whos.

Mersul Lucrării:
1.Comenzile de redactare a rândului (redactorul rândului)

Combinaţia de taste Destinare


→ Deplasarea cursorului în dreapta la un simbol
← a) C Deplasarea cursorului în stînga la un simbol
Ctrl + → o Deplasarea cursorului în dreapta la un cuvînt
Ctrl + ← m Deplasarea cursorului în stînga la un cuvînt
Home e Deplasarea cursorului la începutul rîndului
End n Deplasarea cursorului la sfîrşitul rîndului
↑ şi ↓ z Răsfoirea comenzilor precedente în sus şi în jos
i pentru includerea în rîndul de întroducere
Delete l Ştergerea simbolului la dreapta de cursor
Backspacee Ştergerea simbolului la stînga de cursor
Ctrl+k Ştergerea pînă la sfîrşitul rîndului
Esc d Curăţirea rîndului de întroducere
Ins e Deschiderea-închiderea regimului de includere
PgUp Răsfoirea foilor sesiunii în sus
PgDn d Răsfoirea foilor sesiunii în jos
i
Comenzile de drijare a ferestrei în regimul de comandă
clc - curăţă ecranul şi pune cursorul în colţul de sus din stînga a
ecranului gol
home - întoarce cursorul în colţul de sus din stînga a ferestrei
echo <file_name> on – deschide regimul de scoatere pe ecran a
textului Script-fail (file-scenariu )
echo <file_name> off – închide regimul de scoatere pe ecran a textului
Script-file
echo <file_name> - schimbă regimul de scoatere pe ecran la opus
echo on all – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor
m-file-lor
echo off all – închide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-
file-lor
more on - deschide regimul de scoatere pe ecran pe pagini (de folos la
vizionarea m-file-rilor mari)
more off - închide regimul de scoatere pe ecran pe pagini
Conținutul programului:A1=
 Forma neoptimizată:
>>x=-1.75*10^(-3);
>>y=3.1*pi;
>>F1=((exp(x)*sin(y)+exp(x)*cos(y))/(x+sin(y)))^3.5+sqrt((exp(x)+sin(y))/(exp(x)*sin(y)+e
xp(-x)*cos(y)))+abs(x)*sin(y)
F1 = 1.3465e+002 +7.3925e-001i

 Forma optimizată:
>>a=exp(x)*sin(y)+exp(-x)*cos(y);
>>b=x+sin(y);
>>c=a/b;
>>d=exp(x)+sin(y);
>>e=exp(x)*sin(y)+exp(-x)*cos(y);
>>f=d/e;
>>g=abs(x)*sin(y);
>>F=c^3.5+sqrt(f)+g
F = 1.3465e+002 +7.3925e-001i

A2=
 Forma neoptimizată:
>>F2=acot(((2*x-sin(y))^1/5)/(sqrt(abs(x-log(y)))))+(abs(x)*sqrt(abs(x-log(y))))/((2*x-
sin(y))^1/5)
F2 =1.5736
Forma optimizată:Dacă data precedentă am luat pentru fiecare numitor si numarator variabile
separate atunci acuma voi folosi aceleasi variabile pentru expresiile ce se repetă
>>a=((2*x-sin(y))^1/5);
>>b=sqrt(abs(x-log(y)));
>>c=abs(x);
>>E=acot(a/b)+(c*b)/a
E=1.5736
I. Afișarea rezultatelor în diferite formate:
>> format short;E,F

>> format compact; E,F

>>format long;E,F
>> format rat;E,F
>> whos E F

3.De calculat valorile funcției pe segmentul dat în N puncte la intervale egale


unul de altul.

Conținutul programului:
>>a=-pi;
>>b=pi;
>>n=8;
>>h=(b-a)/(n-1);
>>x=a:h:b;
>>y=log((x).^2+1)+x.*cos(x).^2
y=
Columns 1 through 6
-0.7556 0.9253 0.9675 -0.1808 0.5478 1.1008
Columns 7 through 8
2.6700 5.5276
Concluzie:
După ce am elaborat această lucrare în MATLAB, am însușit comenzile de bază,operațiile a
acestui sistem și acestă informație a fost utilizată cu succes în elaborarea condiției propuse.
Am studiat și procesul de lucru cu matricele și vectorii, comenzile de manipulare ale acestora
cît și aplicarea lor în practică.

S-ar putea să vă placă și