Sunteți pe pagina 1din 8

I.

De calculat numeric integralele definite ordinare:


a)quad('((1-2.*y).^3.*sqrt(1+(1-2.*y).^4))',1/2,1)
ans =
-0.1524
b)quad('(x./(x.^2+1).^3)',-1,sqrt(2))
ans =
0.0347
II. De calculat numeric integrala definită dublă folosind file-funcţia respectivă:
File functia:
function y=integr1(x,y);
y=(exp(x+y)+log(x.*y)).^(2/3);

>> result=dblquad(@integr1,4,5,10,11)

result =

2.2854e+004
III. De calculat numeric integrala triplă folosind file-funcţia respectivă.
function f=integr2(x,y,z);
f=x.*y+x.^2.*z;

>>rezult=triplequad(@integr2,0,2,3,4,5,6)
rezult =
21.6667
IV . De scris şi de rezolvat numeric ecuaţia diferenţială a
oscilaţiilor rectilinii ale punctului material. Parametrii sistemului mecanic se aleg desinestătător în
mod aleatoriu. De construit graficul dependenţei parametrului de poziţie ( x=x(t) ) şi de determinat
caracteristicile dinamice ale mişcărilor respective (vezi anexa nr.5 la pag. 164-165):
a). Oscilaţiile libere în lipsa rezistenţei mediului.
b). Oscilaţiile libere în prezenţa rezistenţei mediului.
c). Oscilaţiile forţate în lipsa rezistenţei mediului
d). Oscilaţiile forţate în prezenţa rezistenţei mediului
a) Oscilaţiile libere în lipsa rezistenţei mediului.
File-function:

function dxdt = diferentiala(t,x)


w0=3;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -w0.^2.*x(1);

>> [t,x]=ode23(@diferentiala,[0 10],[0;2]);


>> plot(t,x(:,1),'-');
>> grid on
Amplitudinea:
>> x0=0; V0=5; w0=3;
>> A=sqrt(x0^2+(V0^2/w0^2))
A=
1.6667
Perioada:
>> T=2*pi/w0
T=
2.0944
Faza inițială:
eps=atan(w0*x0/V0)
eps =0
Frecvența:
Formula 1:
>> f=w0/(2*pi)
f=
0.4775
Formula 2:
>> f=1/T
f=
0.4775
b) Oscilaţiile libere în prezenţa rezistenţei mediului.

i) Pentru h<w0

File-function:
function dxdt = diferentiala2(t,x)
h=5;
w0=12;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -2.*h.*x(2)-w0.^2*x(1);
Program:

>> [t,x]=ode23(@diferentiala2,[0 10],[0;2]);


>> plot(t,x(:,1),'-');
>> grid on
>> w0=3;x0=0;V0=5;h=5;
>> w=sqrt(w0^2-h^2)
w=
0 + 4.0000i
Amplitudinea:
>> A=sqrt(x0^2+((V0+h*x0)^2/w^2))
A=
0 + 1.2500i
Perioada:
>> T=2*pi/w
T=
0 - 1.5708i
Faza inițială:
>> eps=atan((w*x0)/(V0+h*x0))
eps =0
Frecvența:
>> f=1/T
f=
0 + 0.6366i
Decrementul de amortizare:
>> eta=exp(-h*T)
eta =
0.0000 + 1.0000i
Decrementul logaritmic de amortizare:
>> lambda=h*T
lambda =
0 - 7.8540i
ii) Pentru h=w0

File-function:
function dxdt = diferentiala3(t,x)
h=3;
w0=3;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -2.*h.*x(2)-w0.^2*x(1);
Program:

>> [t,x]=ode23(@diferentiala3,[0 10],[0;2]);


>> plot(t,x(:,1),'-');
>> grid on

iii) Pentru h>w0

File-function:
function dxdt = diferentiala4(t,x)
h=15;
w0=3;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -2.*h.*x(2)-w0.^2*x(1);
Program:

>> [t,x]=ode23(@diferentiala4,[0 10],[0;2]);


>> plot(t,x(:,1),'-');
>>grid on

c) Oscilaţiile forţate în lipsa rezistenţei mediului .

i) Pentru p>w0

File-function:

function dxdt = diferentiala5(t,x)


H0=10;
w0=3;
p=20;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -w0.^2.*x(1)+H0.*sin(p.*t);
Program:

>> [t,x]=ode45(@diferentiala5,[0 50],[0;2]);


>> plot(t,x(:,1),'-');
>> grid on

>> H0=10; w0=3;


>> p=[0:0.1:2*w0];
>> A=H0./abs(w0.^2-p.^2);
>> plot(p,A)
>> grid on

ii) Pentru p~w0

File-function:

function dxdt = diferentiala6(t,x)


H0=10;
w0=3;
p=11.5;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -w0.^2.*x(1)+H0.*sin(p.*t);

Program:

>> [t,x]=ode45(@diferentiala6,[0 100],[0;2]);


>> plot(t,x(:,1),'-');

iii) Pentru p=w0

File-function:

function dxdt = diferentiala7(t,x)


H0=10;
w0=3;
p=9;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -w0.^2.*x(1)+H0.*sin(p.*t);
Program:

>> [t,x]=ode45(@diferentiala7,[0 10],[0;2]);


>> plot(t,x(:,1),'-');
>> grid on
d) Oscilaţiile forţate în prezenţa rezistenţei mediului.

File-function:

function dxdt = diferentiala8(t,x)


h=2;
w0=3;
H0=10;
p=20;
dxdt = zeros(2,1);
dxdt(1) = x(2);
dxdt(2) = -2.*h.*x(2)-w0.^2.*x(1)+H0.*sin(p*t);

Program:

>> clear
>> [t,x]=ode45(@diferentiala8,[0 10],[0;2]);
>> plot(t,x(:,1),'-');
>> grid on
>> h=2; w0=3; H0=10;
>> p=[0:0.1:2*w0];
>> A=H0./sqrt((w0.^2-p.^2)+4.*h.^2*p.^2);
>> plot(p,A)
>> grid on

>> gamma=atan(2.*h.*p)./(w0.^2-p.^2);
>> plot(p,gamma)
>> grid on

S-ar putea să vă placă și