Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei

al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator Nr. 1
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Elemente ale sistemului MATLAB

A îndeplinit: Movileanu Dorin

A verificat: Andronic Silvia

Chişinău – 2018
Scopul Lucrării:
Familiarizarea cu elementele de bază ale sistemului MATLAB și aplicarea acestora în practică.

Mersul Lucrării:
1. Descrieți comenzile de bază în reginmul de comandă a Programului MATLAB

a) Comenzile de redactare a rândului (redactorul rândului)

Combinaţia de taste Destinare


→ Deplasarea cursorului în dreapta la un simbol
b) ←C Deplasarea cursorului în stînga la un simbol
Ctrl
o +→ Deplasarea cursorului în dreapta la un cuvînt
Ctrl
m +← Deplasarea cursorului în stînga la un cuvînt
Home
e Deplasarea cursorului la începutul rîndului
End
n Deplasarea cursorului la sfîrşitul rîndului
↑z şi ↓ Răsfoirea comenzilor precedente în sus şi în jos
i pentru includerea în rîndul de întroducere
Delete Ştergerea simbolului la dreapta de cursor
l
Backspace Ştergerea simbolului la stînga de cursor
e
Ctrl+k Ştergerea pînă la sfîrşitul rîndului
Esc Curăţirea rîndului de întroducere
d
Ins Deschiderea-închiderea regimului de includere
ePgUp Răsfoirea foilor sesiunii în sus
PgDn Răsfoirea foilor sesiunii în jos
d
irijare a ferestrei în regimul de comandă
clc - curăţă ecranul şi pune cursorul în colţul de sus din stînga a ecranului gol
home - întoarce cursorul în colţul de sus din stînga a ferestrei
echo <file_name> on – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-
fail (file-scenariu )
echo <file_name> off – închide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-
file
echo <file_name> - schimbă regimul de scoatere pe ecran la opus
echo on all – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-file-lor
echo off all – închide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-file-lor
more on - deschide regimul de scoatere pe ecran pe pagini (de folos la
vizionarea m-file-rilor mari)
more off - închide regimul de scoatere pe ecran pe pagini

2
2. În toate exercițiile se cere de a introduce într-o variabilă oarecare valorile expresiilor
când x = −1.75 ∗ 10−3 și 𝑦 = 3.1𝜋. De calculate expresiile mai întâi într-un rând, iar
pe urmă de optimizat (după posibilitate) folosind variabilele intermediare. De prezentat
rezultatul în diferite formate și de studiat informația despre variabile cu ajutorul
comenzii whos.

Conținutul programului:
I. f1

 Forma neoptimizată:
 x=-1.75*10^-3;
 >> y=3.1*pi;
 >> f1=(exp(x)*sin(y)+exp(-
x)*cos(y)/x+sin(x))^3.5+exp(x)+sin(y)/exp(x)*sin(y)+exp(-
x)*cos(y)+abs(x)*sin(y);
f1 =

3.7574e+09

 Forma optimizată:
>> a=(exp(x)*sin(y)+exp(-x)*cos(y)/x+sin(x))^3.5
 >> b=exp(x)+sin(y)/exp(x)*sin(y)+exp(-x)*cos(y);
>> c=abs(x)*sin(y)
f1 =(a+b+c);
f1 =

3.7574e+09

II. f2

 Forma neoptimizată:
>> x = -1.75*10^-3;
>> y = 3.1*pi;

3
 f2=atanh(2*x-sin(x))^(1/5)/sqrt(abs(x-log(y)))+abs(x)*sqrt(abs(x-
log(y)))/(2*x-sin(y))

 f2 =

 0.1592 + 0.1094i

 Forma optimizată:
>> a =f2=atanh(2*x-sin(x))^(1/5)/sqrt(abs(x-log(y)));
 >> b = abs(x)*sqrt(abs(x-log(y)))/(2*x-sin(y));
f2=(a+b);
 f2 =

0.1592 + 0.1094i

III. Afișarea rezultatelor:


>> format short;f1,f2
f1 =
3.7574e+09
f2 =
0.1592 + 0.1094i
>> >> format compact;f1,f2
f1 =
3.7574e+09
f2 =
0.1592 + 0.1094i

format long;
f1 =
3.757358252562781e+09
f2=
0.159236328643468 + 0.109410957036171i
>> format rat;Q,W
f1 =

3757358253

f2 =

1543/9690 + 143/1307i

>> whos Q W
Name Size Bytes Class Attributes

4
f1 1x1 8 double
f2 1x1 16 double complex

Concluzie:
După ce am elaborat această lucrare am însușit sintaxa sistemului MATLAB, am
însușit comenzile de bază a acestui sistem iar aceste comenzi au fost utilizate cu succes
în elaborarea condiției propuse. A fost studiat și procesul de lucru cu matricele și
vectorii, comenzile de manipulare ale acestora cît și aplicarea lor în practică.

S-ar putea să vă placă și