Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei Tineretului si Sportului din Republica Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea de Energetica
Catedra de B.T.E.

Referat
la lucrarea de laborator nr.9

Tema: “Ferorezonanţa de tensiuni.”

Efectuat de: Oclanschi Ghenadie


st. gr. EE-052

Controlat de: Poting Arhip


Conf.

Chisinau
2006
Scopul lucrării: Studierea conectării in serie a unei bobine neliniare si a unui condensator, construirea
caracteristicilor la ferorezonanţa de tensiune.
Mersul lucrării:

1. Montăm circuitul după schema reprezentată in fig.1.

* * R1 L C
A * W A * W
UL Uc

r
L V4 V5
V
U V3
I
Fig.1 Fig. 2

2. Conectam circuitul din figura 2 si variind tensiunea, notam in tabelul 1.1 – 1.2 pentru fiecare
element cercetat valorile necesare.
3. Conectam circuitul prezentat in figura 1 si variind tensiunea notam in tabela 1 intensitatea si
puterea indicata de aparate.
4. Construim caracteristicile la ferorezonanţa utilizând calculele si valorile din tabelele de mai jos
obţinute la mărirea si respectiv micşorarea treptata a tensiunii de la intrare.

Tabelul 1.1

U, V I, A Uc, V Ub, V P, W Z, Ω R, Ω X, Ω
0 0,05 0 0 0
10 0,05 5 10 0,05 200 20 198,997
20 0,05 7 20 0,3 400 120 381,575
30 0,05 7 37 0,54 600 216 559,771
40 0,05 7 51 1 800 400 692,820
54 0,1 10 80 2,4 540 240 483,735
55 0,75 180 133 16,4 73,33333 29,15556 67,288
57 0,8 182 134 17 71,25 26,5625 66,113

Tabelul 1.2

U, V I, A Uc, V Ub, V P, W Z, Ω R, Ω X, Ω
57 0,8 182 134 17 71,25 26,5625 66,113
50 0,75 173 131 15,8 66,66667 28,08889 60,460
40 0,7 158 129 14 57,14286 28,57143 49,487
30 0,6 140 126 12 50 33,33333 37,267
24 0,5 120 123 9,8 48 39,2 27,701
23 0,01 5 30 0,3 2300 3000
15 0 0 10 0

Tabelul 2
Ub ,
0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
V
0,000
I, A 0,01 0,05 0,05 0,07 0,1 0,2 0,22 0,33 0,44 0,68
1
P, W 0 0,80 1 1,3 1,8 2,4 3,2 4,2 5,6 7,4 11,8
108,6 118,8 128,8
UL 0 45,82 54,07 65,10 76,31 88,56 98,16
8 1 3
Formulele utilizate:

2
P
U L  Ub   
2

 Ib 
U
Z
I
X  Z 2  R2
P
R 2
I

Concluzie: In rezultatul efectuării lucrării de laborator am studiat circuitul electric cu condensator


si bobina cu miez de fier legate in serie. După efectuarea calculelor am construit caracteristicile la
ferorezonanţa de tensiune.

S-ar putea să vă placă și