Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea

Calculatoare Informatică Microelectronică


DEPARTAMENTUL MICROELECTRONICĂ ȘI INGINERIE BIOMEDICALĂ

RAPORT
Lucrarea de Laborator Nr. 5
Tema: Extinderea Intervalelor de Măsurare a
Voltmetrului. Protecția de Suprasarcini
Disciplina: Măsurări electronice

A elaborat:

A verificat: dr.h. Buzdugan Artur

Chișinău-2017
Obiective:

 Familiarizarea cu metode de extindere a intervalului de măsurare la curent continuu și curent alternativ.

 Dezvoltarea abilităților de citire și asamblare a circuitelor electronice.

 Familiarizarea cu multimetru în regim de măsurare a capacităților sau cu RLC-metru.

Instrumentar necesar: Multimetru digital, sursa de curent continuu, sursa de curent alternativ sau generator de
semnale sinusoidale periodice, rezistențe, condensatoare.

Divizorul de tensiune rezistiv. Curent Continuu.


1. Se alege două rezistențe, astfel încât una să fie de aproximativ 50 ... 200 ori mai mare ca cealaltă.

2. Se masoara valorile reale ale rezistențelor cu ajutorul multimetrului.

3. Se asambleaza circuitul din fig. 1 jos pe baza unei plăci BreadBoard, astfel încât R1 > R2.

Fig. 1

4. Se seteaza tensiunea de la sursa de alimentare în domeniul 1 – 10 V.

5. Se masoara valoarea tensiunii de la sursa de tensiune și valoarea căderii de tensiune pe rezistorul R2.

6. Se intrerupe circuitul și măsurați valoarea curentului.

7. Se repeta punctele 5) și 6) pentru mai multe valori de tensiune de la sursa de alimentare.

Nr. U sursa de R1, R2, U1măsu U2măsur Imăsurat R2 U2calculat


alimentare, V Ω Ω , mA
D= ,
rat, mV at, mV R 1+R 2
mV
1 1 470 3000 1160 1136 0,03 0,979 980
0
2 2 2100 2058 0,06 0,98 1960
3 3 3002 2941 0,1 0,979 2940
4 4 4074 3992 0,13 0,979 3920
5 5 5061 4959 0,16 0,979 4900
6 6 6080 5958 0,2 0,99 5880
7 7 7077 6935 0,23 0,979 6860
8 8 8058 7896 0,26 0,979 7840
9 9 9014 8833 0,3 0,979 8820
10 10 10067 9865 0,33 0,979 9800

1
8. Se determina coeficientul de divizare al divizorului de tensiune, după formula:

U2 R2
D= =
U 1 R 1+R 2 (1)

9. Se calculeaza care ar trebui să fie valoarea tensiunii de ieșire a divizorului de tensiune pentru fiecare
valoare de tensiune de la sursa de alimentare.

10. Se determina erorile absolute și relative ale tensiunii de ieșire și a coeficientului divizare.

Divizorul de Tensiune Capacitiv. Curent Alternativ.

1. Se allege două capacități.

2. Se masoara valorile reale ale capacităților cu ajutorul multimetrului sau al RLC metrului.

3. Se asambleaza circuitul din fig. 2 pe baza unei plăci BreadBoard, astfel încât C1 ≤ C2.

Fig. 2

4. Se comuteaza generatorul în regim de generare a semnalului sinusoidal. Setați frecvența semnalului generat
să fie egală cu 50 Hz, tensiunea de Offset să fie egală cu 0 V.

5. Se seteaza valoarea tensiunii vârf - vârf a semnalului de la generator în domeniul 1 – 10 V.

6. Se masoara valoarea tensiunii alternative de la generator și valoarea tensiunii de la ieșirea divizorului de


tensiune capacitiv.

7. Se intrerupe circuitul și măsurați valoarea curentului alternativ prin divizor.

8. Se va repeta punctele 5), 6) și 7) pentru mai multe valori de tensiune de la generator.

Completați tabelul de mai jos:

Nr. Upp C1, C2, U1măsu U2măsur Imăsurat C1 U2calculat


nF nF , Ma
D= ,
generator, rat, mV at, mV C 1+C 2
mV mV
1 1000 4,67 4,76 1024 501 0,001 0,489 490
2 2000 2002 980 0,489 980
3 3000 3012 1475 0,489 1470
4 4000 4036 1977 0,489 1960
5 5000 5048 2473 0,487 2450
6 6000 6015 2947 0,489 2940

2
9. Se va determina coeficientul de divizare al divizorului de tensiune, după formula:

(2)

10. Se va calcula care ar trebui să fie valoarea tensiunii de ieșire a divizorului de tensiune pentru fiecare
valoare de tensiune de la generator.

11. Sedetermina erorile absolute și relative ale tensiunii de ieșire și a coeficientului de divizare.

Pentru calculul erorii absolute voi utiliza metoda logaritmica:

U2
D=
U1

1) Logaritmam toata expresia de determinare a divizorului de tensiune:

ln D=ln U 2+ ln U 1

2) Diferentiem expresia obtinuta:

dD dU 2 dU 1
= +
D U2 U1

dD dU 2 dU 1
3) Consideram ca lim =¿ lim ( + )¿
d→ Δ D d→Δ U2 U1

ΔD ΔU 2 ΔU 1
4) Obtinem: = +
D U2 U1

5) Eroarea relativa :

ΔD ΔU 2 ΔU 1
ϒ=
D
×100 % ; ϒ =
U2 (
+
U1
×100 % )
10.5 22,83
ϒrel÷cond= ( 1725,5 +
3722,83 )
×100 %=0,12 %

56,7 62,3
ϒrel÷rez= ( 5457,3 +
5562,3 )
× 100 %=2,1%

Concluzie: În urma aceastei lucrari de laborator am studiat extinderea


intervalelor de masurare a voltmetrului si protectia de suprasarcini. Neam
familiarizat cu metode de extindere a intervalului de măsurare la curent continuu și
curent alternative si cu multimetru în regim de măsurare a capacităților sau cu RLC-
metru. Am dezvoltat abilitățile de citire și asamblare a circuitelor electronice. Am
facut careva calcule si măsurari asupra divizorilor de tensiune rezistiv in curent
continuu si capacitiv in current alternativ. Am capatat si careva erori.

S-ar putea să vă placă și