Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul
Microelectronică și Inginerie Biomedicală

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.4
Tema: „Cercetarea caracteristicilor tiristoarelor”
Disciplina: „Dispozitive micro-optoelectronice”

A elaborat st. gr.IBM-181, Racu Vlad


A verificat conf.univ., dr.hab. Buzdugan Artur

Chișinău 2020
Scopul lucrării: însușirea principiului de funcționare, a caracteristicilor principale,
a parametrilor tiristoarelor, de asemenea și dependența lor de temperatură.
Materiale și ustensile utilizate: tiristor TCR222, sursă de alimentare, rezistoare
variabile, multimetre.
Schema instalației:
UG, V IAC, mA UAC, V
0,5 0 0
0,06 4
0,11 6
0,16 8
0,21 10
0,25 13
0,31 16
0,39 19
0,42 21
0,50 23
0,55 26
0,62 29
0,71 33
0,8 36
0,9 39
1,00 42
1,2 45
1,5 48
2 51
55 0,6
495 0,8
990 0,9
UG, V IAC, mA UAC, V
0,52 0 0
0,12 2
0,16 4
0,25 8
0,37 10
0,47 13
0,55 16
0,625 19
0,70 21
0,85 23
1,6 26
2,5 29
122 0,7
394 0,8
UG, V IAC, mA UAC, V
0,54 0 0
0,17 2
0,37 4
0,45 8
0,6 10
0,75 11
0,86 12
0,98 13
67 0,7
80,4 0,71
Concluzia: În urma efectuării lucrării de laborator am facut cunoștință cu
principiul de lucru al tiristorului la fel am studiat caracteristicile tiristorului.

S-ar putea să vă placă și