Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova
Universitatea Tehnica a Moldovei

RAPORT
Lucrarea de laborator nr. 3
la disciplina Circuite si Dispozitive Electronice

A efectuat: Ghirea Gabriel, RM-201

A verificat: Nicolai Ababii


Chisinau 2021
Tema: Studierea caracteristicii și a parametrilor diodelor
semiconductoare

Scopul lucrării:
De a lua cunoștință cu principiile de funcționare, caracteristicile și
parametrii diodelor redresoare, diodelor Zener și a diodelor luminiscente
(LED). A scoate datele și a construe caaracteristicile voltamperice.
Adetermina parametrii fundamentali ai dispozitivelor respective.

Schemele circuitelor electrice studiate:


Schemele circuitelor realizate în PROTEUS
Luăm cunoștință cu schemele electrice din figurele 3.3 și 3.4
Ridicăm ramura de polarizare direct Idir = f(Udir). Pentru aceasta asamblăm circuitul
din schema 3.3 și setăm limite de măsurare conform datelor din îndrumat. Setăm
potențiometrul R1 în poziția extremă stânga și cu ajutorul conectoarelor J2, J3, J4
alegem diode necesară. Conectăm acest circuit la sursa electrică și cu
potențiometrul R1 reglăm lent tensiunea pe diodă și măsurăm Idir instalând
tensiunea Udir. După obținerea valorilor Idir a diodei D2, aducem la poziția inițială
potențiometrul R1 și repetăm acest set de măsurări pentru diode D3. Rezultatele
obținute pentru diode D2 și D3 le introducem în tabelul 3.2.

Udir, V 0 0.1 0.28 0.49 0.6 0.64 0.69 0.76 0.79 0.87

D2 0 0 0 0.14 1.51 3.94 12 37.5 114 303


Idir, mA
D3 0 0 0.54 21.8 41.9 48.4 57.3 70.2 75.8 90.3

Tabelul 3.2
La fel efectuăm acest set de măsurări și pentru dioda D4, rezultatele pentru această
diodă fiind introduse în tabelul 3.3
Udir, V 0 0.5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.59 1.69 1.79 1.89 1.98 2.51 2.9 3.21 3.98
Idir, mA D4 0 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.11 104 233 335 592

Tabelul 3.3
După determinarea datelor pentru diodele respective aducem potențiometrul R1 în
starea inițială.
Ridicăm ramura de polarizare inversă Iinv = f(Uinv). Pentru aceasta schimbăm
polaritatea tensiunii applicate la intrarea schemei după cum este arătat în figura
3.4. Intervalul de măsurări îl stabilim după valorile îndrumarului sau după
indicațiile profesorului, mai ales pentru dioda Zener.
Efectuăm măsurările pentru diode D2 ca și la circuitul anterior și introducem datele
în tabelul 3.4.
Uinv, V 0 -0.9 -3 -5.1 -9.9 -15 -20.1 -24.9 -30
Iinv, mA D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabelul 3.4
Pentru stabilitron (D3) prescriem valoarea curentului invers și măsurăm tensiunea.
Datele obținute le introducem în tabelul 3.5.
ID3 , mA 0 0 0 -1.01 -2.1 -4.91 -10.4 -16 -21.7 -25.7 -30.9 -38
UD3, V 0 -5 -7 -7.41 -7.44 -7.47 -7.52 -7.56 -7.6 -7.62 -7.65 -7.69

Tabelul 3.5
Trasăm Caracterisiticile Volt-Amperice pentru fiecare diodă separate.
Graficele acestora se află la finele raportului în compartimentul
“CARACTERISTICILE VOLT-AMPERICE ALE DIODELOR”.

CARACTERISTICILE VOLT-AMPERICE ALE DIODELOR

Dioda D2
350

300

250

200
Idir, mA

150

100

50

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Udir, V
CVA ale Diodei D2 la Polarizare Directă

Dioda D3
100
90
80
70
60
Idir, mA

50
40
30
20
10
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Udir, V

CVA ale Diodei D3 (Zener) la Polarizare Directă

Dioda D4
700

600

500

400
Idir, mA

300

200

100

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Udir, V

CVA ale Diodei D4 (LED) la Polarizare Directă


Dioda D3

0
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
-5

-10

-15
ID3, mA

-20

-25

-30

-35

-40
UD3, V

CVA ale Diodei D3 (Zener) la Polarizare Inversă

Concluzii:
Analizând tabelele obținute în urma efectuării simulărilor în mediul de l
ucru PROTEUS am observat că Dioda Zener, la Polarizare Directă se co
mportă la fel ca și o Diodă Redresoare, adică permite curentului să treac
ă prin ea, însă, la Polarizare Inversă, Dioda Redresoare nu permite trecer
ea curentului.

S-ar putea să vă placă și