Sunteți pe pagina 1din 11

Academia Tehnica Militară Catedra E1

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ


Laboratorul de dispozitive si circuite electronice

LUCRAREA Nr. 1

Polarizarea diodei stabilizatoare, a diodei Zener si a LED-ului

Gradul, numele şi Cadrul didactic


prenumele studentului conducător al lucrării
Stud.cap.: Lexutan Roxana Sublocotent Digulescu Angela
Grupa: E 122

1
Academia Tehnica Militară Catedra E1

LABORATOR
Dioda stabilizatoare, dioda Zener, LED-ul
Obiective
 Familarizarea cu aparatele de măsură şi control de bază în laboratorul DCE;
 Cunoaşterea regulilor generale şi a celor de protecţia muncii
 Ridicarea caracteristicilor curent-tensiune pentru dispozitivele semiconductoare
 Analiza dispozitivelor cu ajutorul calculatorului în mediul de simulare ORCAD
(Pspice): editarea schemelor: tipurile de analiză BIAS şi DC-SWEEP
 Identificarea componentelor şi a parametrilor acestora în catalog

Desfăşurarea laboratorului

1. Notaţii şi simboluri utilizate

APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL

Voltmetru (CC) Ampermetru (CC) Sursă de tensiune (CC)


+
+ + A
V Curent (I)

Tensiune (U) Tensiune (E)

Multimetru digital Multimetru analogic Sursă tensiune (CC)

ROMÂNĂ ENGLEZĂ
Curent continuu (CC) Direct curent (DC)
Curent alternativ (CA) Alternativ curent (AC)

2
Academia Tehnica Militară Catedra E1

DIODA REDRESOARE

Simbolizare: ANOD (A) KATOD (K)

K
Structură: p n
K

DIODA ZENER

Simbolizare: ANOD (A) KATOD (K)

K K

LED (Light Emitting Diode)

ANOD (A) KATOD (K)


Simbolizare:

3
Academia Tehnica Militară Catedra E1

2. Caracteristica curent-tensiune (PRACTICĂ)


- se realizează următorul montaj, utilizând o diodă redresoare (R=1KΩ)
!!! Montajele se realizează întotdeauna cu tensiunea de alimentare şi alte aparate
oprite. Înainte de cuplarea montajului la sursa de alimentare se verifică valoarea
tensiunii continue!!!
Schema de polarizare directă
1K
+ A I Anod
+
E R +
+
V U

- se modifică tensiunea E în gama 0,2 V – 10 V şi se completează tabelul de mai jos


pentru polarizare directă.
!!! Se vor urmări valorile indicate în tabel pe aparatele de măsură, dar singura
mărime care se acţionează este sursa de tensiune (E) !!!

Polarizare directă - dioda redresoare. Tipul diodei:1N4003

E [V] 0.2 0.3 0.53 1.63 2.6 3.57 5.55 7.55 10.5
I [mA] 0 0 0 1 2 3 5 7 10
U [V] 0,2 0,4 0,5 0.58 0.62 0.64 0.66 0.675 0.695

- se repetă operaţiile pentru dioda redreseoare - polarizare inversă (!! Se inversează


terminalele diodei!!) şi se completează tabelul:
E [V] 0.49 1 3 5 10
I [mA] 0 0 0 0 0
U [V] 0,5 1 3 5 10

4
Academia Tehnica Militară Catedra E1

Dioda Zener. Tipul diodei:______


- se repetă operaţiile pentru dioda Zener - polarizare directă, completându-se tabelul

E [V] 0.22 0.43 1.54 2.61 3.52 5.57 7.52 10.46


I [mA] 0 0.04 1 2 3 5 7 10
U [V] 0,2 0,4 0.56 0.6 0.63 0.66 0.675 0.69

- se repetă operaţiile pentru dioda Zener - polarizare inversă, completându-se tabelul

E [V] 0.2 0.4 4.2 5.51 6.7 7.8


I [mA] 0 0 1 2 3 4
U [V] 0.2 0.4 3.23 3.54 3.72 3.9

5
Academia Tehnica Militară Catedra E1

LED. Culoare LED:____rosu_____


-
- se repetă operaţiile pentru LED- polarizare directă, completându-se tabelul

E [V] 1 1.4 2.8 3.8 4.8 9.9


I [mA] 0 0 1 2 3 8
U [V] 1 1,4 1.8 1.85 1.9 2

- se repetă operaţiile pentru LED - polarizare inversă, completându-se tabelul

E [V] 1 2 3 4 5 6
I [mA] 0 0 0 0 0 0
U [V] 1 2 3 4 5 6

Pe baza datelor din tabelele de mai sus, se trasează caracteristica curent-tensiune,


utilizând un soft de reprezentare (Excell, etc.)

I [mA]
10
Polarizare directă
5
U [V]

5 10
Polarizare inversă

Obs. Caracteristicile de polarizare directă şi inversă se reprezentă în acelaşi grafic, în cadranele I


şi respectiv III.

6
Academia Tehnica Militară Catedra E1

3. Simulare ORCAD:

1. Să se realizeze schema de mai sus şi să se completeze tabelul cu polarizare directă


pentru dioda redresoare 1N4148 utilizând analiza BIAS.
2. Să se realizeze caracteristicile curent-tensiune pentru o diodă redresoare (tipul
1N4148), o diodă Zener (tipul 1N4099) şi un LED (tipul____) utilizând analiza DC
SWEEP.

OBS: Pentru lucrul cu simulatorul se va consulta îndrumarul de laborator.

1. Dioda redresoare polarizata direct

E [V] 0.201 0.415 0.611 1.61 2.64 3.66 5.68 7.7 10.725
I 241,94*10^- 14*10^- 111*10^- 1 2 3 5 7 10
[mA] 6 3 3
U [V] 0,2 0,4 0,5 0.6 0.638 0.658 0.684 0.7 0.722

7
Academia Tehnica Militară Catedra E1

2. Dioda redresoare polarizata invers

E [V] 0.5 1 3 5 10
I [mA] 4.65*10^- 4.9*10^- 5.67*10^- 6.16*10^- 6.99*10^-
6 6 6 6 6
U [V] 0,5 1 3 5 10

8
Academia Tehnica Militară Catedra E1

3. Dioda Zener polarizata direct

E [V] 0.335 3.65 1.35 2.38 3.4 5.5 7.45 10.5


I [mA] 135*10^- 3.24 1 2 3 5 7 10
3
U [V] 0,2 0,4 0.3 0.373 0.396 0.419 0.43 0.448

4. Dioda Zener polarizata invers

9
Academia Tehnica Militară Catedra E1

E [V] 0.2 0.4 7.85 8.85 9.88 10.85


I [mA] 6.146*10^- 6.8*10^- 1 2 3 4
3 3
U [V] 0.2 0.4 6.83 6.854 6.864 6.872

10
Academia Tehnica Militară Catedra E1

Concluzii:

Pe baza datelor obtinute experimental se observa ca:

 Dioda redresoare se deschide la tensiunea de 0.6 V;


 Dioda Zener in polarizare directa se deschide la o tensiune apropiata de valoarea de 0.6 V;
 Dioda Zener in polarizare inversa se strapunge la tensiunea de 5 V;
 Valorile tensiunilor obtinute experimental sunt foarte apropiate de cele teoretice.
 Eventualele abateri de la valorile teoretice se datoreaza impreciziei de citire a aparatelor,
erorilor de masurare.

11