Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.1
Tema: „Studierea circuitelor electrice liniare de curent
continuu”
Disciplina: „Circuite și dispozitive electronice”

A elaborat Iulia Berghii,AI-201


A verificat Ababii Nicolai

Chișinău 2021
Scopul lucrării: verificarea experimentală a respectării legii lui Ohm și Kirchhoff
pentru circuitele electrice ramificate și neramificate de curent continuu; cercetarea
raportului de amplitudă și fază dintre tensiune și curent pentru elementele R, L, C.

Figura 1.1

Tabelul 1.1

Rezistența, Cure Tensiunea, Curentul Tensiunea,


(Ω) ntul, V, I în V,
mA (calculat circuit, (măsurat
(calc ) mA, )
ulat) (măsurat
)
R 100 U 4,3 U 4,28
1 1 1
R 197,8 43 U 42,6 U 8,46
8,5
2 2 2
R 48,8 U 2,07 U 2,08
3 3 3

1.Am asamblat circuitul cu conectare în serie a receptoarelor ca în figura 1.1a.

Cu ajutorul multimetrului am măsurat valorile rezistenței rezistoarelor R1, R2, R3, în


poziția "0" a comutatorului SA și am setat valoarea sursei FEM de ”E” = 15 V prin
conectarea sursei de alimentare la rețeaua de 220 V. Am conectat multimetre cu
limite de măsurare de 200 mA și 20 V,

2. Am determinat rezistența internă r0 a sursei FEM ”E”.

Pentru aceasta, am măsurat valorile curenților și tensiunilor corespunzătoare în


pozițiile "1" și "2" ale comutatorului SA.

E = U1+I1r0

U 2−U 1
r0= I 1−I 2
U1=IR1 ,U2=IR2 ,U3=IR3 .

E
I= R 1+ R 2+ R 3+r 0

I1=42,6mA (curentul măsurat în poziția 1, a comutatorului SA)

U1=14,87V

E=15V

I2=98,8mA (curentul măsurat în poziția 2 a comutatorului SA)

U2=14,80V
−0,07
r0= =1Ω
−56,1∗103

Am calculat , conform legii lui Ohm, curentul în circuit și vvalorile tensiunilor


pe rezistențele R1, R2, R3 conform formulelor:

15
I= 100+197,8+48,8+1 =0,043A=43mA

U1=I*R1=0,043*100=4,3 (V)

U2=I*R2=0,043*197,8=8,5 (V)

U3=I*R3=0,043*48,8=2,07 (V)

Rezultatele calculelor le-am introdus în Tabelul 1.1, De asemenea am măsurat


valorile curentului I și căderea de tensiune pe rezistoarele R1, R2, R3 (fig 1.1a),
conectând consecutiv voltmetrul în paralel cu rezistențele (SA în poziția 1).
Rezultatele măsurărilor le-am introdus în Tabelul 1.1.

Pentru a verifica fezabilitatea primei legi a lui Kirchhoff, am asamblat circuitul cu


conexiunea mixtă a receptoarelor, prezentată în Fig. 1.1b. Valorile E, r0, R1, R2 sunt
aceleași ca și în schema din Fig. 1.1a, R3 l-am setat = 600 ohmi.
În calitate de miliampermetru pA1, pA2, pA3, am conectat un multimetru cu o
limită de măsurare de 200 mA.

Am calculat rezistența echivalentă a întregului circuit, curentul I1 din prima


ramură, căderea de tensiune U1, U2, egală cu U3 și curenții corespunzători ai
ramurilor a doua și a treia I2 și I3

R 2∗R 3
RE=R1+ R 2+ R 3

E
I1= r 0+ ℜ

R 2 R3
U2=U3=I1 R 2+ R 3

118680
RE=100+ 797,8 =248,5Ω

15
I1= 1+ 248,5 =0,06 A=60 mA

U2=U3=0,06*148,75=8,92V

U1=I1*R1=0,06*100=6V
U2 8,92
I2= R 2 = 197,8 =0,045A=45mA

U3 8,92
I3= R 3 = 600 =0,014A=14mA

U =I 1∗Rechiv

Am măsurat curenții I1, I2 și I3, tensiunile pe elementele din circuit U1, U2


= U3 și tensiunea la bornele de intrare ale circuitului U. Rezultatele calculelor și
măsurărilor le-am introdus în Tabelul 1.2

Tabelul 1.2

Rezistența, Curentu Tensiunea Curentul Tensiunea


(Ω) l, mA , V, , mA, , V,
(calcula (calculat) (măsurat (măsurat)
t) )
R 100 I 60 U1 6 I1 59,3 U 6,09
1 1 1
R 197,8 I 45 U2 8,92 I2 44,8 U 8,71
2 2 2
R 600 I 14 U3 8,92 I3 14,5 U 8,73
3 3 3
Psursei=Preceptoarelor

E*I1=I12(r0+R1)+I22R2+I32R3

15*0,06≈0.062*(100+1)+0,0452*197,8+0,0142*600

0,9≈08776

Schimbând rezistența rezistorului R3 , am măsurat și înscris în Tabelul 1.3 valorile


curenților și tensiunilor.

Tabelul 1.3

Măsurat Calculat
R3 U U1 U2 I1 I2 I3 U1+U2 I2+I3 P
Ω V mA V mA mW
0 14,96 14,5 14,75 142 0,2 140,6 29,25 140,8 4118,4
100 14,96 8,9 14,79 80,8 29 58,1 23,69 87,1 2063,39
300 14,96 6,81 14,8 66,6 40 26,4 21,61 66,4 1434,9
470 14,96 8,4 8,7 62,2 43,5 18,3 17,1 61,8 1056,78

Concluzia :

Experimentul prezentat mai sus duce la formularea unui adevăr experimental,


remarcat de Georg Simion Ohm: întensitatea curentului electric ce strabate un
conductor (menținut al temperaturei constante) este direct proporțională cu
tensiunea aplicată la capetele acestuia.

Datorită acestui experiment am pus în aplicare prima și a doua lege ale lui
Kirchhoff, și am observat că suma tuturor curenților care intră într-un nod este
egală cu suma curențișor care iese din nod (Prima lege a lui Kirchhoff) și de
asemenea suma tutror tensiunilor din jurul oricărei bucle închise dintr-un circuit
trebuie să fie egală cu zero,fiind o consecință a conservării încărcăturii și
conservării energiei(A doua lege a lui Kirchhoff).