Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica


Catedra Tehnologii Informationale

RAPORT

despre lucrarea de laborator nr. 1


la disciplina Circuite si dispozitive electronice

Tema: Studierea circuitelor electrice liniare de curent continuu si


alternativ .

A efectuat: st. gr. TI-173 Florin Rosca

A verificat: Magariu Nicolae


Scopul lucrării :
Verificarea experimentală a respectării legii lui Ohm și Kirchhoff pentru circuitele electrice
ramificate si neramificate de curent continuu, cercetarea raportului de amplitudă și fază dintre
tensiune si curent pentru elementele R, L, C.

Schemele circuitelor electrice

2
Partea 1
Verificarea indeplinirii legilor lui Ohm si Kirchhoff pentru circuitele electrice
neramificate si ramificate.

Formulele necesare:

𝐸 𝐸 – curentul măsurat în poziția ”1” a


𝐼1 = =
𝑅 + 𝑟0 𝑈1 + 𝑟 comutatorului SA,
𝐼1 0

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3

𝐸 𝐸 – curentul măsurat în poziția ”2” a


𝐼2 = =
(𝑅1 + 𝑅3 ) + 𝑟0 𝑈2 + 𝑟 comutatorului SA.
𝐼2 0

𝑈2 − 𝑈1
𝑟0 = ,
𝐼1 − 𝐼2

𝐸 = 𝑈1 + 𝐼1 𝑟0

𝐸 𝐸
𝐼= 𝐼1 =
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑟0 𝑟0 + 𝑅

𝑈1 = 𝐼𝑅1 , 𝑈2 = 𝐼𝑅2 , 𝑈3 = 𝐼𝑅3 𝑈2 = 𝑈3 = 𝐼1 𝑅

Rezistenta Curentul, Tensiunea, Curent I în circuit, Tensiunea,V,


(Ω) mA (calculat) V (calculat) Ma, (masurat) (măsurat)

𝑅1 98 𝑈1 4,302 U1 4,32
43.9 42.3
𝑅2 187.3 𝑈2 8,222 U2 8,52

𝑅3 52.8 𝑈3 2,317 U3 2,29

3
Calcule :

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 = 98 + 187.3 + 52.8 = 338.1

𝐼1 = 42.5 (𝑚𝐴) 𝑈1 = 14.36 (𝑉)


𝐼2 = 96.5 (𝑚𝐴) 𝑈2 = 14.55 (𝑉)

𝑈2 − 𝑈1 14.55 − 14.36
𝑟0 = = = 3.51 (Ω)
𝐼1 − 𝐼2 (42.5 − 96.5) ∗ 10−3

15𝑉
𝐼= = 0.0439 𝐴
338,1 + 3.51(Ω)

Conform legii lui Ohm, avem :

𝑈1 = 𝐼𝑅1 = 0,0439 𝐴 ∗ 98 Ω = 4.302 V


𝑈2 = 𝐼𝑅2 = 0,0439 𝐴 ∗ 187.3 Ω = 8.222 V
𝑈3 = 𝐼𝑅3 = 0,0439 𝐴 ∗ 52.8 Ω = 2.317 V

Verificarea celeii de-a 2 lege a lui Kirchhoff :


𝑛 𝑚 𝑚

∑ 𝐸𝑘 = ∑ 𝑅𝑘 𝐼𝑘 = ∑ 𝑈𝑘
1 1 1

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3 = 4.302 V + 8.222 V + 2.317 V = 14.840 Ω

E𝑘 15 Ω ≈ 14.840 Ω
Diagramele potențiale a circuitului cercetat :

50 9
49 8
48 7
47 6
46 5
I (mA)

U (V)

45
4
44
3
43
2
42
41 1
40 0
0 102030405060708090100110120130140150160170180190200 0 50 100 150 200
R (Ω) R (Ω)

4
Verificarea primei legi a lui Kirchhoff.
1. Circuit electric liniar de curent continuu cu o conexiune mixtă a receptoarelor. De
ansamblat circuitul cu conexiunea mixta a receptoarelor prezentate in fig 1.1.b.

R1 = 98(Ω) E = 15V
R2 = 187.3(Ω) r0 = 3,51
R3 = 600(Ω)

De măsurat curenții I1, I2 și I3, tensiunile pe elementele din circuit U1, U2 = U3 și tensiunea la
bornele de intrare ale circuitului U.

Rezistenta Curentul, Tensiunea,V Curentul,mA Tensiunea,V


(Ω) mA(calculat) (calculat) (masurat) (masurat)

𝑅1 98 𝐼1 61 𝑈1 5.97 𝐼1 61.6 𝑈1 6,3

𝑅2 187,3 𝐼2 46.4 𝑈2 8.7 𝐼2 43.1 𝑈2 8,58

𝑅3 600 𝐼3 14.5 𝑈3 8.7 𝐼3 18.1 𝑈3 8,62

Calcule :
𝑅2 𝑅3
𝑅𝐸 = 𝑅1 + = 240,7 Ω
𝑅2 + 𝑅3
𝐸
𝐼1 = = 0,061 𝐴 = 61 𝑚𝐴
𝑟0 + 𝑅𝐸

𝑈1 = 𝐼1 𝑅1 = 5.297 𝑉
𝑅2 𝑅3
𝑈2 = 𝑈3 = 𝐼1 = 8.7 𝑉
𝑅2 + 𝑅3

𝑈1
𝐼1 = = 61,6 𝑚𝐴
𝑅1
𝑈2
𝐼2 = = 43,1 𝑚𝐴
𝑅2
𝑈3
𝐼3 = = 18,1 𝑚𝐴
𝑅3

De scris ecuația I a legii lui Kirchhoff, substituind valorile curenților măsurați în punctul 8, de
comparat rezultatele calculului și măsurătorilor.
5
𝐸 ∙ 𝐼1 = 𝐼12 (𝑟0 + 𝑅1 ) + 𝐼22 𝑅2 + 𝐼32 𝑅3

15 ∗ 0.061 ≈ 0.0612 ∗ (3.51 + 98) + 0.04312 ∗ 187.3 + 0.01812 ∗ 600


0.915 ≈ 0.922
𝑃𝑆 ≈ 𝑃𝑅

Construirea graficelor functiilor: I1, I2, I3, U1, U2, P= f (R3)

I1, I2, I3 (mA)

R (Ω)

U1, U2,3 (V)

R (Ω)
6
2. Circuit electric liniar de curent continuu, cu o conexiune mixtă a receptoarelor.

Pentru fiecare dintre valorile stabilite ale rezistentei R3,de calculat valorile indcate in
tabel. Puterea totală consumată de receptor este determinată de formula P = U*I, unde U și I
sunt tensiunele și curentul la bornele de intrare ale circuitului electric.

R1 = 98(Ω) E = 15V
R2 = 187,3(Ω) r0 = 3,51
R3 = 0, 100, 300, 500, 700 (Ω)

Măsurat Calculat

R3 U U1 U2 I1 I2 I3 U1+U2 I2+I3 P

(Ω) V mA V mA mW

0 15 14,5 0,22 143,6 1,1 142,6 14,72 143,7 2115,2


100 15 9 5,7 88,7 29,4 59 14,7 88,4 1299,4
300 15 6,8 7,9 69,3 41,6 27,3 14,7 68,9 1012,8
465 15 6,2 8,5 62 43,3 18,5 14,7 61,8 908,40

𝑃 =𝑈∗𝐼 𝑃0 = 𝑈1+2 ∗ 𝐼2+3 = 1.96188 W

7
Partea 2
De ansamblat circuitul reprezentat in figura 1.2.a.
De setat frecvența de la generator f = 1 kHz, limitele de măsurare a multimetrului sunt
200 mA și 20V.

Conectăm generatorul, R=510 Ohm,datele le înregistram in tabel.Repetăm măsurările


pentru condensator C = 56nF (SA în pozitia a doua) și pentru bobine de inductie L =
6,64mH (SA în pozitia 3).


𝜙 = 360° · = 360𝜊 ∗ 2.2 ∗ 0.1 = 79𝜊
T

Pentru Rezistor :
𝐼 = 1.8 ∗ 0.5 = 0.9 𝐴
𝑅{
𝑈 = 1.9 𝑉

Pentru Bubina :
𝐼 = 1.7 ∗ 0.2 ∗ 0.1 = 0.034 𝐴
𝐿 { 𝑚2
𝑈 = 2.2 ∗ 0.2 = 0.44 𝑉

Pentru Condesator :
𝐼 =1𝐴
𝐶{
𝑈 = 2.1 ∗ 0.2 ∗ 0.1 = 0.042 𝑉
𝐼𝑚 𝑈𝑚
I = U=
√2 √2
𝑄 = 𝑋𝐿 · 𝐼 = 𝑋𝐶 · 𝐼 = 𝑋𝑅 · 𝐼 2
2 2
𝑄 1
𝑋= 𝑋𝑐 = 𝑊 =2∗∏∗𝑓 𝑓 = 1𝐻𝑧
𝐼 𝑊𝐶
𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜙

𝑁 · 𝑀𝑋𝐼 1,1 ∗ 0,5 ∗ 50


𝜙𝑅 = 360° · = 360° ∗ = 9,9
𝑇 0,001
0,8 ∗ 0,2 ∗ 10−6 ∗ 50 0,8 ∗ 0,2 ∗ 0,0005
𝜙𝐿 = 360° ∗ = = 2,88
0,001 0,01

8
0,6 ∗ 0,5 ∗ 0,0005
𝜙𝐶 = 360° ∗ = 5,4
0,01

𝑃𝑅 = 5,9 ∗ 3,3 ∗ 𝑐𝑜𝑠(9,9°) = 5,9 ∗ 3,3 ∗ 0,98 = 19,08


𝑃𝑐 = 54,7 ∗ 1,47 ∗ 𝑐𝑜𝑠(5,4°) = 54,7 ∗ 1,47 ∗ 0,99 = 76,60
𝑃𝐿 = 3,65 ∗ 1 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2,88°) = 3,65 ∗ 0,99 = 3,61
𝑆 =𝑃∗𝐼
𝑆𝑅 = 19,08 ∗ 5,9 = 112,52
𝑆𝐶 = 79,60 ∗ 54,2 = 4354,12
𝑆𝐿 = 3,61

𝑈
𝑅𝐿 = 𝐿=𝑊∗𝐶
𝐼
3,3 1,49 3,62
𝑅𝑅 = = 0,55 𝑅𝐶 = = 0,02 𝑅𝐿 = = 3,62
5,9 54,7 1

Diagrama de timp(oscilograma) a curenților și tensiunilor elementelor.

Concluzie :
In aceasta lucrarea de laborator am verificat experimental legea lui Ohm si Kirchhoff
pentru cirvuite electric ramificate si neramificate de curent continu, dar si am cercetat
amplituda și fază dintre tensiune și curent pentru elemente.Legii intai a lui Kirchhoff spune ca
suma algebrica a puterilor surselor de energie trebuie sa fie egala cu suma algebrica a
puterilor receptoarelor, ce si am primit in urma masurarilor.