Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.2
Disciplina: Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
Tema: Sinteza convertoarelor de cod

A efectuat:
st. gr. TI-15X Student Name

A verificat:
lect., sup. A.Turcan

Chisinau 2016
Scopul lucrării: studierea practica a metodelor de sinteza a convertoarelor de cod

Mersul lucrarii
Să se efectueze sinteza unui convertor de cod binar-zecimal din codul 8 4 2 (-3) în codul 5 2 1 1.
Functiile să se reprezinte în forma disjunctivă normală și minimală. Pentru forma minimală să se
prezinte schema în setul de lemente SI-NU/SI-NU

Consideratii teoretice
Un convertor de cod este un circuit logic combinational (CLC) destinat transformarii unui cod
binar in altul.
Numarul de biti a codului de la intrare si a celui de la iesire pot sa coincida dar pot fi si diferite.
In calitate de convertor de cod la care numarul de biti a codului de la intrare si de la iesire
coincide pot servi cele care transforma codul direct al unui numar binar in codul invers sau
complimentar.
Un convertor de cod la care numarul de intrari si iesiri sunt diferite pot servi ceea ce face
conversia numarului dintrun sistem de enumarati in altul
Sinteza unui convertor de cod are urmatoarele etape:
1) Elaborarea tabelului de adevar:
Numarul de intrari a variabileleor coincide cu numarul de biti al codului de la intrare, iar
numarul de functii coincide cu numarul de biti a codului de la iesire(functiile logice pot fi
partial determinate daca numarul combinatiilor codului de la intrare este mai mic decit 2n)
2) Minimizarea functiilor logice din tabelul de adevar.
3) Depistarea conjunctiilor comune ale formelor minimale ale tuturor functiilor pentru a
evita dublarea acestora in implementarea circuitului
4) Implementarea circuitului sau convertorului de cod

Varianta 2
Codul binar-zecimal la intare 8 4 2 (-3)
Codul binar-zecimal la iesire 5 2 1 1
Tabelul de adevar
8 4 2 -3 5 2 1 1
Keyboar
Zecimal x1 x2 x3 x4 f1 f2 f3 f4
d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2 2 0 0 1 0 0 0 1 1
7 3 0 1 1 1 0 1 0 1
4 4 0 1 0 0 0 1 1 1
9 5 1 0 0 1 1 0 0 0
6 6 0 1 1 0 1 0 1 0
B 7 1 0 1 1 1 1 0 0
8 8 1 0 0 0 1 1 1 0
D 9 1 1 0 1 1 1 1 1
10 0 0 0 1 * * * *
11 0 0 1 1 * * * *
12 1 0 1 0 * * * *
13 1 1 0 0 * * * *
14 1 1 1 0 * * * *
15 1 1 1 1 * * * *

Minimizarea functiei y1
x1x2
x3x4 00 01 11 10

00 * 1 1
01 * 1 1
11 * * 1
10 1 * * 2

Minimizarea functiei y2
x1x2
x3x4 00 01 11 10 4
3
00 1 * 1
01 * 1 1
2
11 * 1 * 1
10 * *

Minimizarea functiei y3
x1x2
3
x3x4 00 01 11 10

00 1 * 1
01 * 1
11 * *
10 1 1 * *
2

Minimizarea functiei y4
x1x2
x3x4 00 01 11 10
1
00 1 *
01 * 1 1
2
11 * 1 *
3
10 1 * *

y1 = x1 �x2 x3 x4 - SI / SAU
y2 = x1 x2 �x3 x4 �x1 x4 �x2 x3 x4 - SI / SAU
y3 = x1 x2 �x1 x4 �x2 x4 �x3 x4 - SI / SAU
y4 = x2 x3 �x1 x4 �x1 x2 x3 - SI / SAU

y1 = x1 ( x2 x3 x4 ) - SI - NU / SI - NU

y2 = ( x1 x2 )( x3 x4 )( x1 x4 )( x2 x3 x4 ) - SI - NU / SI - NU

y3 = ( x1 x2 )( x1 x4 )( x2 x4 )( x3 x4 ) - SI - NU / SI - NU
y4 = ( x2 x3 )( x1 x4 )( x1 x2 x3 ) - SI - NU / SI - NU

Depistarea partilor comune

y1 = x1 �x2 x3 x4 - SI / SAU
y2 = x1 x2 �x3 x4 �x1 x4 �x2 x3 x4 - SI / SAU
y3 = x1 x2 �x1 x4 �x2 x4 �x3 x4 - SI / SAU

y4 = x2 x3 �x1 x4 �x1 x2 x3 - SI / SAU

z = x1 x2 �x1 x4

y1 = x1 �x2 x3 x4 - SI / SAU
y2 = z �x3 x4 �x2 x3 x4 - SI / SAU
y3 = z �x2 x4 �x3 x4 - SI / SAU
y4 = x2 x3 �x1 x4 �x1 x2 x3 - SI / SAU

z = ( x1 x2 )( x1 x4 )

y1 = x1 ( x2 x3 x4 ) - SI - NU / SI - NU

y2 = z ( x3 x4 )( x2 x3 x4 ) - SI - NU / SI - NU

y3 = z ( x2 x4 )( x3 x4 ) - SI - NU / SI - NU
y4 = ( x2 x3 )( x1 x4 )( x1 x2 x3 ) - SI - NU / SI - NU

Circuitul logic in setul de elmente SI-NU/SI-NU


Diagrama in timp in setul de elmente SI-NU/SI-NU

Concluzie
In aceasta lucrare de laborator am elaborat sinteza unui convertor de cod binar-zecimal
în altul. A fost prezentata schema logica în setul de elemente SI-NU/SI-NU a formei minimale şi
a fost studiata diagrama de timp obţinuta. Astfel am ajuns la concluzia ca convertoarele de cod
joaca un rol important in domeniul functionarii si exploatarii calculatoarelor numerice, deoarece
ele indeplinesc unele operatii importante si anume sunt destinate transformarii unui cod binar in
altul.