Sunteți pe pagina 1din 3

Grupa 321CC Barzu Ancuta Petronela Peleanu Ciprian Alexandru Popescu Mirona

5. AMPLIFICATORUL DIFERENTIAL

1. Punctele statice de functionare pentru tranzistoarele T1 si T2 si pantele (S = 40*I C ) T1: UCE = 6.17 V IC = 1.63 mA S = 65.2 T2 : UCE = 5.63 V IC = 1.81 mA S = 72.4

2. Tensiunile masurate la bornele 4 si 5 dupa aplicarea semnalului variabil : U4 = 6.7 mV U5 = 6.6 mV Se constata ca cele doua valori sunt apropiate si ca tensiunile sunt in antifaza. 3. Tensiunile la bornele 5 si 8: V5 = 20 mV V8 = 289 mV V3 = 48 mV

Grupa 321CC Barzu Ancuta Petronela Peleanu Ciprian Alexandru Popescu Mirona

Au

V8 V5 V5 R5 V3 V5

Z i || RB

AU = - 14.45 Zi || RB = 0.71 * R5 4. Tensiunile de la bornele 6, 7, 8 si 9: U6 = 20.2 mV U7 = 21 mV U8 = 0.64 V U9 = 0.64 V Se constata ca tensiunile U8 si U9 au aceeasi valoare si sunt in antifaza. Se verifica relatiile 5.24 si 5.25 (U1 = Au*e, U2 = -Au*e). Tensiunea de iesire de mod comun U0c: U10 = 3 mV pentru R0 = 47 U10 = 0.8 mV pentru R0 = 5. Valorile tensiunilor U1, U2 si U0c pentru diferite valori ale rezistentei: R () r U1 (mV) Au U2 (mV) Au U0c (mV) 47 1.59 285 14.25 73 3.65 105.9 470 6.96 202.9 10.14 155 7.75 23.6 4700 60.65 181.8 9.09 176.5 8.82 2.7 47000 597.53 179.4 8.97 179 8.95 0.6 179.2 8.96 179 8.95 0.3 Calculam r cu relatia: R r 1 2 0 h f , unde hf = 330 si hi = 52k hi Se constata ca amplificarea ajunge la valori apropiate de jumatatea celei de la punctul 3. Valorile tensiunilor U1, U2 si U0c calculate cu relatiile 5.28, 5.29, 5.30: r 1.59 6.96 60.65 597.53 U1 235.38 165.26 146.81 144.74 144.5 U2 53.61 123.7 142.11 144.25 144.5 U0c 181.76 41.52 4.76 0.48 0

Grupa 321CC Barzu Ancuta Petronela Peleanu Ciprian Alexandru Popescu Mirona
300,00

250,00

200,00

U1 U2

150,00

U0c U1p

100,00

U2p U20c

50,00

0,00 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

V5 = 19.4 mV V3 = 21 mV Zintd1 = 12.12 * R