Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare de laborator nr.

1
Tema: Masurarea potentialeleor nodurilor si trasarea potentialelor
circuitelor de current.

Scopul lucrarii:
1. Obtinerea dexteritatii la masurarea potentialelor nodurilor ciecuitelor
de current continuu;
2. Verificarea experimentala a cunostintelor teoretice referitoare la
relatiile dintre valorile potentialelor punctelor diferite ale circuitelor, a
sensurilor si valorilor tensiunilor electromotoare precum si a curentilor
ce parcurg dipolii active ai circuitului.

Aparate si materiale:
1. Sursa de curent continuu....VSA....5A...........1
2. Amperimetru............................E59...1-2A....1
3. Voltmetru........................E59....75-600V......1
4. Voltmetru magnetoelectric....M 4200..........1
5. Rezistoare RPR..............................................3
6. Comutator basculant......................P2T........1
7. Conductoare pentru montarea circuitului.

Mersul lucrarii:
1. Examinati echipamentul necesar pentru efectuarea lucrarii si notati
datele tehnice in tabela.
2. Efectuati montajul din figura 1 si prezentati-l spre controlul
profesorului.
3. Conectati circuitul si deplasind cursoarele reostatelor stabiliti valoarea
intensitatii curentului indicate de profesor.
4. Deconectati comutatorul S.
5. Masurati TEM E1 si E2 folosindu-va de voltmetru portabil si notati
valorile lor in tabelul 1.
6. Conectati comutatorul S si observati indicatiile amperimetrului si
notatile in tabelul 1.
7. Folosindu-va de voltmetru portabil, masurati tensiuniile intre bornele
fiecarui reostat(UAB, UBC>UCD) apoi tensiuniile UE1 si UE2 intre bornele
surselor de TEM. Notati-le in tabelul 1.
8. Folosindu-va de voltmetru magnetoelectric masurati potentialele
punctelor: A,B,C,D, adica

Mod Coala
Elaborat
Verificat

Nr.document
Gutuleac Denis
Iuzu Corneliu

Semnat

Data

CPB mun. Balti


Msurarea potenialelor
nodurilor i trasarea
diagramei potenialelor
circuitelor de curent continuu

Lit.

Coala
1

Coli
3

CPB gr.E-114

11. Utilizind rezultatele masurarilor si ale calculelor din tabelul 1 si alegind scarile potrivite
pentru rezistenta si tensiunea, trasati diagrama potentialelor circuitului dat.

N d/0

12. Analizind masurile si calculele efectuate in tabelul 1 si diagrama potentialelor si deduceti


concluziile ce se impun.

Rezistentele interne ale surselor:


E1U E 1
I

R02=

E2U E 2
I

VD V

VE V

28,4
27,32

29,2008 30,214

VC V

17,14
22,62

VB V

-2,52
4,62

VA V

29,2006 30,0216

Tabel

R01=

R3

10
12

R2

72
42

R1

179
167

R02

12,7
9,28

R01

-0,12
5,71

VE V

0
0

VD V

28,4
26

VC V

30,2
29

VB V

30,1
28,5

VA V

29,7
28

R3

10
12

R2

72
42

R1

179
167

UE2 V

2,2
3,2

UE1 V

0,18
30,3
0,14
29,2

4,5

E2 V

Calcule

4,5

30

30

E1 V

M
a
s
u
r
a
ri

Coala
2
Mod Coala Nr.document

Semnat

Data

Calcule:
1.

E1U E 1 3030,3
=
=-0,12();
I
0,18
E U
4,52,2
2. R02= 2 E 2 =
=12,7();
I
0,18
U U
32,22
=179();
3. R1= 1 = AB =
I
I
0,18
U U
12,96
=72();
4. R2= 2 = BC =
I
I
0,18
U U
1,8
=10( ) ;
5. R3= 3 = BC =
I
I
0,18
6. V A =E1IR 01=300,18(0,12)=30,0216 (V ) ;
7. V B =V A IR 1=29,70,18179=2,52(V ) ;
8. V C =V BIR 2=30,10,1872=30,112,96=17,14 (V ) ;
9. V D =V C IR 3=30,20,1810=30,21,8=28,4 (V ) ;
V E =V D + E2IR 02=28,4+ 4,50,1812,7=32,52,286=30,214 (V ) ;
10.

1. R01=

2.

E1U E 1 3029,2
=
=5,71();
I
0,14
E U
4,53,2
2. R02= 2 E 2 =
=9,28();
I
0,14
U U
23,88
=167 ();
3. R1= 1 = AB =
I
I
0,14
U U
5,88
=42( );
4. R2= 2 = BC =
I
I
0,14
U U
1,68
=12( ) ;
5. R3= 3 = BC =
I
I
0,14
6. V A =E1IR 01=300,145,71=300,7994=29,2006 (V ) ;
7. V B =V A IR 1=280,14167=2823,38=4,62( V ) ;
8. V C =V BIR 2=28,50,1442=28,55,88=22,62(V ) ;
9. V D =V C IR 3=290,1412=291,68=27,32(V ) ;
V E =V D + E2IR 02=26+ 4,50,149,28=30,51,2992=29,2008(V ) ;
10.

1. R01=

Concluzia:
In aceasta lucrare noi am masurat potentialele nodurilor cu ajutorul amperimetrului,
voltmetrului si a voltmetrului magnetoelectric. In urma calculelor putem constitui ca
rezistenta si potentialele punctelor din circuit poate fi negative.

Coala
3
Mod Coala Nr.document

Semnat

Data

S-ar putea să vă placă și