Sunteți pe pagina 1din 7

VI.

SINTEZA CIRCUITELOR LOGICE


COMBINAȚIONALE

TEMA 6.2. CODIFICATOARE


CODIFICATOARE

Codificatoarele sunt CLC la care activarea unei intrări CD


7
conduce la apariţia unui cuvânt de cod la ieşire.
6
Q2
Un codificator complet cu m ieşiri va avea 2m intrări 5
4 Q1
Simbolul logic pentru un CD cu 8 intrari si 3 ieşiri: 3
2 Q0
1
0
CD
7
6
Q2
5
4 Q1
3
2 Q0
1
0
Q2=I7+I6+I5+I4
Q1=I7+I6+I3+I2
Q0=I7+I5+I3+I1
CODIFICATOARE PRIORITARE
În practică este imposibil de asigurat aplicarea unei singure unități la intrarea
codiificatorului
În acest caz la ieșire va fi codificat un cuvânt de cod eronat.
CD prioritar este prevazut cu o intrare de validare Ei , o iesire Eo, activa cand
toate intrarile sunt inactive şi o ieşire GS, activă, cînd cel puţin o intrare este
activă.
Simbolul logic al codificatorului cu prioritate
CODIFICATOARE PRIORITARE
Simbolul logic al codificatorului cu prioritate
CODIFICATORUL BINAR-ZECIMAL
Exemplu de sinteză a unui codificator pentru codul binar-zecimal 8 5(–2)(–4).
Codificatorul binar-zecimal pentru codul BCD există ca circuit
integrat , având cele 10 intrări şi 4 ieşiri active pe nivel logic 0.
Codul de catalog al circuitului integrat este 74147.