Sunteți pe pagina 1din 4

Testarea Nr.

2
Fundamente economice ale ramurii

1.Calculați elasticitatea cererii pentru un produs, prețul căruia în anul 2020 erar de
6500 u.m, iar în anul următor cererea a scăzut cu 10% iar prețul este de 6300 u.m.

CeC=% ▴C/%▴P

% P=(6500-6300)*100%/6500=3.07%

▴ ▴
E= Q/ P=(10%)/(3.07%)=3.25

CeC=3.25

2.Daca rata de subscriptie este echivalenta cu o actiune veche pt subscriptia a doua


actiuni noi, determinati care este valoarea teoretica a dreptului de preferinta daca
diferenta dintre pretul de piata si pretul de subscriptie este de 1,5 de lei.

Valoarea teoretica a dreptului de subscriere = (Pret de piata – Pret de subscriere) /


(Numar drepturi pentru subscriere + 1) = 1.5/(0.5+1) = 1 lei.

3. Care este valoarea capitalului investit in actiuni preferentiale cu rata a


dividendului de 18%, daca un investitor primeste 2.000 de lei dividen de anuale?

2000 = 18%
X = 100%
X = 2000*100/18 = 11111 lei
4.Cererea pe piața muncii poate fi exprimată prin ecuația Qd=100-2w, iar oferta
Qs=40+4w, unde w reprezintă salariul zilnic. Determinați ce salariu se va stabili pe
piața muncii și cîți lucrători vor fi angajați în condițiile lipsei șomajului.

Qd=Qs -> 100-2w = 40 + 4w -> 6w=60 -> w=60/6 -> we=10 u.m.
Nlucr = 80
Daca we= 15 u.m Nlucr = 70

5.Dacă în țara X , prețul unui bun A la începutul anului este de 1800 u.m, iar rata
medie lunară a inflației este de 20% să se determine:
a) Rata inflației la finalul anului
b) Intervalul de timp în care se dublează și se triplează prețul
c) Ce sumă ar trebui să dețină după un an un investor pentru a fi protejat de
inflație, dacă la începutul perioadei deținea suma de 50000 u.m .

6. În anul 2019 firma a produs 2000 unităţi din bunul A, efectuând următoarele
cheltuieli: materii prime – 50000 u.m., materiale auxiliare – 11000 u.m.,
amortizarea – 5000 u.m., salariu – 20000 u.m., din care 10% pentru
remunerarea lucrătorilor administrativi, alte cheltuieli (de arenda, iluminare,
încălzire) – 5000 u.m. În anul 2020 firma a triplat volumul de producţie,
costurile variabile fiind direct proporţionale cu volumul de producţie.
Determinaţi: costurile totale medii în anul 2019; costurile totale medii în anul
2020.

Testarea 2. Economia ramurii


1. Dați deosebirile dintre Fondurile circulante și Fondurile fixe. Cum se
evaluează eficiența ulilizării Fondurilor Fixe și Fondurilor circulante,
comentați diferențele și similitudinele?

Fondurile fixe constituie o parte din fondurile de producţie, întruchipată


material în mijloacele de muncă, care Fondurile fixe îşi menţin forma naturală o
lungă perioadă de timp, transmit pe părţi valoarea lor în producţie, care
se compensează numai după efectuarea catorva cicluri ale producţiei.
Fondurile circulante sunt unul di elementele procesului, partea principala a
pretului de cost al productiei. Aceste sunt obiectele muncii (materie prima,
principalele mteriale si semifabricate, material auxiliare, combustibil, tara, piese de
schimb, etc); mijloacele de munca avand termenul de valabilitate nu mai mare de 1
an sau valoarea de 1000 lei.

2. Dați noțiunea de Preț, care sunt funcțiile Prețului în economia de piață?

Prețul reprezintă reflectarea bănească a valorii bunurilor sau serviciilor,


comparate și corelate prin prisma cantității, calității și a altor criterii.

Principalele funcții ale prețurilor sunt:

 funcția de corelare a ofertei cu cererea;


 funcția de calcul sau de măsurare a cheltuielilor și rezultatelor;
 funcția de recuperare a costurilor și de restituire a veniturilor;
 funcția de stimulare a agenților economici.

3. Valoarea Fondurilor Fixe la începutul anului constituia suma de 100 mln.


lei. Pentru anul planificat la 1 aprilie se prevede înstalarea utilajului nou în
sumă de 15 mil. lei, în luna iulie- de 8,5 mln. lei.
De la 1 iunie va fi demontat şi linia tehnologică în sumă de 15 mln. lei.
Volumul Producției Realizate (PR) de firmă în anul trecut afost - 150 mln.
lei, iar în anul planificat se prevede creşterea PR cu 10%.
De calculate erentabilitatea utilizării Fondurilor Fixe pentru anul planificat.

4. Desctieți etapele de calcul al prețurilor de comercializare a produselor în


baza elementelor de cheltuieli (de la Materia primă până la Prețul de vănzare
cu amănuntul).

5. În anul current planul Producției Realizate a fost stabilit în valoare de 45000


lei. Costul producției totale – 30 500 lei. Profitul planificat în sumă de 5000
lei. Real întreprinderea a produs producție de 50000 lei, costul acestei
producții a constituit 32000 lei, iar Profitul real a constituit suma de 8000
lei.
Să se determină reducerea absolută a cheltuielilor la leu de producție și
randamentul producției planificate și reale.
1)Calculăm cheltuielile la un leu producție marfă:

Ch=CP/PM, bani

Anul de bază: Ch0=30500/45000=0,68 lei

Anul curent:Ch1=32000/50000=0,64 lei

2)Calculăm reducerea absolută a cheltuielilor la 1 leu de producţie produsă

∆Ch=Ch1-Ch0=0,64-0,68=-0,04

6. De calculat suma TVA și Prețul total la marfa importată:


10 calculatoare la preţ 350 Euro/buc.;
5 imprimante la pret 150 Euro/buc.;
Cheltuieli de transport 9% din valoarea totală;
Taxe vamale 7% pentru toate categoriile de marfă.

Calculatoare: 10*350=3500 euro

3500/100 *9 = 315 euro (tva la transport)

3500+315=3815 euro

3815/100*7=267.05 euro (tva – taxa vamala)

3815+267.05=4082.05 euro – prețul final

Imprimante: 5*150=750 euro

750/100 *9 = 67.5 euro (tva la transport)

S-ar putea să vă placă și