Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Inginerie Alimentară


Specializarea: Controlul și expertiza produselor alimentare

VASCOZIMETRUL ROTAŢIONAL RHEOTEST

Profesor:
lect. dr. fiz. Jarcau Mihaela Student:
Solomon Andrei
1.Teoria lucrării:
Am văzut că în studiul dinamicii fluidelor trebuie Să se țină cont de frecarea internă dintre
straturile de fluid, frecare denumită vascozitate. Fluidele pot fi mai vâscoase sau mai putin
vâscoase după cum această forță de frecare este mai mare sau mai mică.
Pentru a putea obține o nouă metodă de măsură a forțelor de frecare internă care vor apărea
într-un fluid, vom prezenta un aparat compatibil atât cu lichide newtoniene cat și nenewtoniene.
Vom studia mișcarea unui lichid aflat între doi cilindri coaxiali de raze foarte apropriate (a
și b), care să permită un spațiu foarte mic între pereții cilindrici. Mișcarea lichidului este
antrenată de rotirea cilindrului interior, cu viteză constantă V0. Datorită spațiilor mici vom
asimila curgerea cu una în straturi, putând aplica, la limită, formula vâscozității
Newton(F/S=η*dv/dR) .

Fie ω viteza unghiulară de rotație (=vo/a) iar l înălțimea cilindrului. Din considerente de
stationaritate a miscării și a faptului că nu există turbulente (vârtejuri) în curgerea lichidului, se
obține următoarea relație

M Mi 4 π∗l∗a2
η=
4
π∗l∗a2 b 2∗ω 0
=
b2∗ω 0 (1)
b2−a2 b 2−a2
Pentru sistemul de cilindri, cel interior, care se rotește cu viteza unghiulară (wo este cuplat
prin axul de antrenare cu un arc de torsiune care va indica momentul M al forței de rezistență
(vâscozitate) întâmpinată pentru rotirea cilindrului cu viteza constantă specificată. Comprimarea
arcului se măsoară cu ajutorul unui potențiometru electric cu punte. Curentul prin diagonala
punții este proporțional cu momentul M înregistrat de arc.
Vom putea exprima coeficientul de vâscozitate astfel:
τ
η= G . (2)

τ este un coeficient de forfecare (F/S) numit tensiune de forfecare, Aceasta se exprimă in


funcție de unghiul de torsiune citit pe aparat, viteza de forfecare (dv/dR) este proporțională cu
pulsația cilindrului. De remarcat că, pe baza formulei (2) se va putea determina vascozitatea
lichidelor newtoniene dar și echivalentul acesteia in cazul nenewtonian. Pentru sistemul de
cilindrii folosit, cei doi coeficienți din relația (2) se calculează astfel:

0,327 *[dap / RotațiiPeMinut] (


(în funcție de unghiul de torsiune)

Vom prezenta mai jos valoarea vitezei de forfecare G pentru sistemul de cilindri utilizat în
domeniul de forțe I și domeniile a și b ale schimbătorului de viteze.

G Vit. de rot. G Vit. de rot.


Treapta de
Pe a: Pe b:
viteza (Rot/minut) Rot/minut)

1 3.00 0.6 1.50 0.3


2 5.40 1.0 2.70 0.5
3 9.00 1.6 4.50 0.8
4 16.20 3.0 8.10 1.5
5 27.00 5.0 13.50 2.5
6 48.60 9.0 24.30 4.5
7 81.00 15.0 40.50 7.5
8 145.80 27.0 72.90 13.5
9 243.00 45.0 121.50 22.5
10 437.40 82.0 218.70 41.0
11 729.00 136.0 364.50 68.0
12 1312.00 245.0 656.00 122.5

Calculul vâscozitații se consideră corect numai în cazul în care frecvența tensiunii


de alimentare este de 50Hz. Dacă frecvența este diferită se corectează valoarea
vâscozității dinamice astfel:

τ
η=
Gc

Cu

G∗Vc
Gc=
50

Unde Vc este frecvența citită iar G este valoarea obținută din tabelul I

2. Materiale: Vâscozimetrul rotațional Rheotest este alcătuit din


vâscozimetrul propriu zis, și aparatul de măsură.
Vâscozimetrul se compune din dispozitivul rotațional, circuitul de măsură și cilindrii
coaxiali cuplați. • Dispozitivul rotațional cuprinde un motor sincron, cutia de viteze cu
12 trepte și puntea de măsură a momentului de forțe. Motorul poate avea două turații, a
și b, alese cu ajutorul butonului 1. Alegerca vitezei dorite se face prin rotirea manetei 2,
treapta de viteze fiind indicată pe scala 3. •Sistemul de măsură este un translator
mecanico - electric, care pe baza arcului de torsiune indică momentul forței care
acționează în ax. Comutatorul 4 lucrează în două poziții, I și II, care pemite schimbarea
tensiunilor mecanice din arc de aproximativ 10 ori, fără a schimba domeniul de măsură.
Comutarea se poate face în timpul funcționării aparatului. • Sistemul de cilindrii
conține cei doi cilindri, unul rotit de ax, interior, altul exterior, în care se pune substanța
studiată.
Aparatul de măsură conține părțile electronice de măsură. Cu ajutorul
comutatorului 5 se poate porni respectiv opri rotirea cilindrului. Butonul 6 pornește sau
oprește sistemul de măsurare al unghiului de torsiune. Reglarea zeroului scalei de
măsură se poate realiza în două moduri: prin butonul 7 se reglează zeroul în mod
electric, prin butonul 8 reglarea se face în mod mecanic. Pe scala de măsură 9 se citește
curentului de alimentare, deci si
unghiul α, iar pe scala 10, frecvența
cea a motorului sincron și implicit a cilindrului rotit.

Configurația de bază
a) Cilindru/cilindru:
Domeniul de temperatură: -600 ÷ 15000;
Domeniul de vâscozități: 0,001÷180 000PaT;
Rata de forfecare: 0,02 ÷ 1 300s-1 ,
Tensiunea de forfecare: 1,6 ÷ 3 000Pa.
Turația (modificată de cutia cu 48 de viteze): 1/36÷245RPM;

Volumul probei lichide: 5 ÷ 50mlb) Con/Plan:

Raza conului: 18mm;


Panta: 30%,
Volumul probei: 0,1ml;
Domeniul tensiunii de forfecare: 40 ÷8 000Pa.

3) Mod de lucru: Pornirea oprirea aparatului: Fiind vorba de un aparat


complex, trebuie utilizat cu maximă atenție, sub asistența îndrumătorului lucrării.
Mai întîi se regleaza zeroul mecanic (șurubul 8). Se pune lichidul
între cei doi cilindri coaxiali iar apoi se pune în funcțiune aparatul, apăsând butonul 6 (α).
Imediat apoi se reglează zeroul electric șurubul 7 și se citește frecvența rețelei (ecran 10).
Acum se poate porni determinarea, alegînd viteza dorită (maneta2, butonul cheie l) și se va
porni motorul de angrenare cu întrerupătorul 5, se așteaptă stabilizarea mișcării, și se va citi
unghiul α, pe ecranul 9.
Pentru schimbarea vitezei de lucru, se oprește în prealabil motorul
La întreruperea funcționării acestuia se procedează în sens invers: se oprește mai întâi
motorul, apoi partea de măsură!

Măsurarea vâscozitații.

a) Se va studia dependența vitezei de forfecare în tensiunea de forfecare pentru un produs


farmaceutic (unul din următoarele 3: pastă de bentonită 5% (g/100ml), metil celuloză (2%
g/100ml), ulei mineral). Acestea prezintă o curgere nenewtoniană urmărindu-se trasarea
reogramei caracteristice, în funcție de care se va stabili tipul acesteia, pentru ea apoi să se
pună eventual în evidentă tixotropia.

Tab.2: Metilceluloza, 2 %(g/100ml)(Bentonită sau ulei mineral)

Treapta Rotatia ω ( 1/min) Vit de forfec. Gc(1/s) Tens de forfec.τ(Pa) Vascozitatea η( m[Pa*s])
1
2
3
4
5
4
3
2

b) Se va studia apoi pentru unul din lichidele cu reograma studiată (ulei mineral) variația
vâscozității în funcție de temperatură, folosind sistemul de termostatare.

Nr. t (0C) Vâscozitatea


det. (n)
1

2
3 Tab.3
4
5
6
7
8