Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Inginerie Alimentară


Specializarea: Controlul și expertiza produselor alimentare

VERIFICAREA LEGII LUI OHM IN CURENT CONTINUU

Profesor:
lect. dr. fiz. Jarcau Mihaela Student:
Solomon Andrei
1)Scopul lucrării:

Se dorește verificarea legii lui Ohm pentru un circuit simplu, în curent continuu. Se va pune
astfel in evidență rezistența unui element de circuit. Prin trasarea dependenței curent-tensiune se
calculează efectiv această valoare din panta graficului obținut.

2)Teoria lucrării:

Dacă intre extremitățile A si B ale unui conductor metalic (fig.1) se aplică diferențe de
potențial (U) diferite, curenții electrici rezultați prin acel conductor (I) sunt direct proporționali
cu valorile aplicate, constanta de proportionalitate reprezentând conductanța conductorului (G).

I=G*U (1)

O altă formă de scriere, mai folosită, este următoarea:

U=R*I (2)

acum constanta de proporționalitate este R=1/G , fiind numită rezistența electrică a


conductorului.

[R]s.i=1Ω(1ohm)

[G]s.i=1Ω−1(Symens)

Fig. ı

Expresia (2) reprezintă legea lui Ohm, sub cea mai cunoscută formă. Ținând cont de
mișcarea purtătorilor de sarcină într-un conductor de lungime l si secțiune S, ea se poate
exprima sub forma:

(3)
unde:
V - reprezintă viteza medie pătratică a electronilor de
conducție din metal
λ -drumul liber mediu al acestora
m- masa unui electron
e- sarcina electronului
p- rezistivitatea materialului
n - densitatea electronilor de conducție
Dacă R are o valoare constantă, indiferent de tensiunea aplicată la extremitățile lui,
conductorul respectiv se numeşte liniar. Altfel, avem de-a face cu un conductor neliniar.

3) Materiale necesare:
Se va realiza un montaj electric. Alimentarea circuitului se va face de la sursa de tensiune
continuă E care oferă posibilitatea varierii tensiunii de ieșire. In circuit sunt cuplate un Voltmetru
(V) și un ampermetru (A) care vor indica tensiunea aplicată pe rezistența Ri și respectiv curentul
care o străbate.
Dispozitivul este prevăzut cu un set de cinci rezistențe (Ri=1 .... 5) colorate diferit care vor
fi introduse pe rând în circuit, cu scopul de a se calcula valoarea acestora.

4)Mod de lucru:
Se vor monta pe rând în circuit cele cinci rezistențe Ri și pentru fiecare în parte se
înregistrează dependența tensiunii aplicate la borne, în funcție de curentul care străbate
rezistorul Ri (U=f(l)).

Pentru aceasta se va mări tensiunea sursei din potențiometrul acesteia, înregistrându-se


de fiecare dată curentul corespunzător (acesta nu trebuie să depășească valoarea limită
înscripționată pe sursa de alimentare). Rezultatele se consemnează în tabel.
Pentru unul din rezistoare, ales arbitrar, se va trasa pe hârtie milimetrică graficul acestei
dependențe. Din panta dreptei se va determina valoarea medie a rezistenței, formula (4) servind
ca primă estimare:

Fig.3
În cazul unei dependențe liniare U=f(l), rezistența este panta dreptei:
U= R*I
Panta

Pentru o dependență liniară putem aproxima astfel:

dU ∆ U Uf −Ui
R= ≈ = (4)
dI ∆ I If −Ii
Calcului riguros al rezistenței se va face prin metoda celor mai mici pătrate. Totodată, pentru
intregul set de rezistoare se calculează valoarea rezistenței prin medierea șirului de valori
obținut:

(7)
unde bara superioară simbolizează valoarea medie.

5)Observații:

Rezistența Nr.det. U(V) I(A) Ui/Ii(Ω) U/I med(Ω) R pantă(Ω)

R1 1 1 0.01 100 101,1 105

100Ω 2 2 0.02 100

3 3.1 0.03 103,3

R2 1 4.7 0.01 470 466,6 455

470Ω 2 9.4 0.02 470

3 13.8 0.03 460

R3 1 3.4 0.01 340 344,4 360

R2 2 6.8 0.02 340

3 10.6 0.03 353,33

6) Concluzii:In urma efectuării calculelor s-a constatat ca odată cu creșterea tensiunii de


1 volt, intensitatea crește cu 0,01 amperi.