Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Politehnica Bucureti

Facultatea de Chimie Aplicat i tiina Materialelor


Bucureti
2014
Universitatea Politehnica Bucureti
Facultatea de Chimie Aplicat i tiina aterialelor
RAPORT ! !"P!RT#$AR!
Biodiesel% o&tinut din uleiuri ve'etale
Masterand( )alai *ui+a%Corina
aster! "#perti$area produselor chimice% alimentelor i materialelor
Anul! &&
Bucureti
2014
2
CUPR#,-
1' (rupa de produse)))))))))))))))))))'))))4
2'Caracteri$area produsului))))))))))))))))))))'4
2'1' *curt istoric))))))))))))))))))))))))))))4
2'2' Procesul tehnolo+ic de o,inere a ,iodiesel)''))))))))))))4
-'Condiii tehnice de calitate a ,iodiesel)))))))))))))''''1-
4'Bi,lio+ra.ie)))))))))))))))))))))))))'1/
/'Pream,ul)))))))))))))))))))))))))')10
0'*ursa liti+iului)))))))))))))))))))))))')10
1'&storicul liti+iului))))))))))))))))))))))')10
2'3,iectivele e#perti$ei)))))))))))))))))))))''12
4'Procedura de investi+aie))))))))))))))))))))'14
10'*tudierea documentelor operative)))))))'''))))))))''14
11'*tudierea actelor normative care prescriu calitatea mr.ii)))))))'14
12'Constatrile e#perti$ei))))))))))))))))))))'''20
1-'Conclu$ii))))))))))))))))))))))))))20
Ane#e
3
./ )rupa de produse
Biodiesel5 ul .ace parte din cate+oria de produse ,iocom,usti,ili' Biodieselul repre$inta un
car,urant alternativ pentru motoarele de tip diesel al carui principal avanta6 il repre$inta
.aptul ca este un car,urant re+enera,il% non5to#ic si ,iode+rada,il' 7easemenea poate .i
utili$at in ma6oritatea motoarelor de tip diesel .ara a .i necesare modi.icari ample ale
acestora'
"ste o,tinut in urma unor reactii chimice dintre lipide 8de ori+ine ve+atala sau
animala9 cu un alcool in urma carora se o,tin esteri ai aci$ilor +rasi'
0/ Caracteri+area produsului
0/./ -curt istoric
Procedeul de transesteri.icare al uleiurilor ve+etale este cunoscut inca din anul 12/-% un
ast.el de e#periment .iind condus de catre cercetatorii "' 7u..: si ;' Patric<% cu multi ani
inaintea aparitiei primului motor diesel'
Posi,ilitatea .olosirii uleiurilor ve+etale pe post de com,usti,il pentru motorul cu
com,ustie interna a .ost studiata in mai multe tari in perioada 1420 = 14-0 si mai tar$iu in
timpul celui de5al 7oilea >a$,oi ondial'7in cau$a unor di.icultati tehnice cum ar .i
visco$itatea ridicata% incercarile de a inlocui motorina cu uleiul ve+etal au .ost in mare
masura a,andonate'
Pe data de -1 au+ust 14-1 (' Chavanne in cadrul Universitatii din Bru#elles o,tine
patentul pentru ?Procedura de trans.ormare a uleiurilor ve+etale pentru .olosirea lor drept
com,usti,ili@% acesta descriind metoda de transesteri.icare a uleiurilor ve+etale .olosind
etanol in scopul separarii aci$ilor +rasi de +licerol inlocuind +licerolul cu alcooli liniari de
catena scurta' "ste prima mentionare a o,tinerii a ceea ce de.inim in $iua de a$i ca ,iodiesel'
ult mai recent% in 1411 cercetatorul "#pedito Parente inventea$a si pre$inta patentul
pentru primul proces de o,tinere la scara industriala a ,iodieselului' Pe parcursul anilor 40%
u$ine de o,tinere a ,iodieselului au .ost deschise in multe tari din Uniunea "uropeana%
inclu$and Cehia% (ermania si *uedia' Franta lansea$a productia locala de ,iodiesel din uleiul
de rapita% ce intra intr5un amestec de /A cu motorina in com,usti,ilul pentru masini si intr5un
procent mai mare in com,usti,ilul destinat transportului pu,lic' >enault% Peu+eot si alti
producatori de masini au certi.icat moatoare de camioane ce pot .olosi amestecuri de pana la
/0A' &n 1440 &nstitutul pentru Biocom,usti,ili din Austria identi.ica 21 de tari cu proiecte de
o,tinere a ,iodieselului in vederea comerciali$arii acestuia'
&n pre$ent ,iodieselul pur 8100A9 este distri,uit in multe ,en$inarii din "uropa'
4
0/0/ Procesul tehnolo'ic de o&inere a &iodiesel
Tehnolo'ii de o&tinere a &iodieselului
(rasimile si uleiurile sunt .ormate din tri+liceride' Fiecare tri+licerida este compusa
din trei aci$i +rasi de catena lun+a cu un numar de atomi de car,on cuprins intre 2 si 22% care
sunt le+ati de o molecula de +licerol' Biodieselul este .ormat din aci$i +rasi care sunt le+ati
chimic de o molecula de metanol' &n urma procesului de transesteri.icare% molecula de
+licerol este indepartata aproape complet din compo$itia ,iodieselului .init'
Behnolo+iile de o,tinere a ,iodieselului comercial pot .i clasi.icate ast.el!
A/ Bransesteri.icarea in catali$a omo+ena alcalina a uleiurilor ra.inate
B/ Bransesteri.icarea catali$ata ,a$ic a +rasimilor ve+etale cu un continut sca$ut de aci$i
+rasi li,eri si a +rasimilor animale
C/ Bransesteri.icarea in catali$a acida
/ Bransesteri.icarea in catali$a etero+ena ,a$ica si acida
!/ Bransesteri.icarea en$imatica
F/ Bransesteri.icarea .olosind microunde
)/ Bransesteri.icarea .olosind ultrasunete

Behnolo+iile se pot reali$a in sistem ,atch in ca$ul o,tinerii ,iodieselului la nivel
domestic sau continuu in ca$ul o,tinerii acestuia la nivel industrial' Behnolo+ia de o,tinere in
sistem ,atch permite controlul calitativ al produsului de reactie in ca$ul utili$arii materiilor
prime de o calitate medie precum ulei pra6it reciclat sau +rasimile animale'
Pentru ca ,iodieselul sa corespunda in punct de vedere calitativ% tre,uie sa ii lipseasca
din compo$itie alcoolii% catali$atorul% sapunurile% +licerina% tri+liceridele care nu au reactionat
sau au reactionat partial si aci$ii +rasi li,eri'
&n pre$ent e#ista numeroase produse pe ,a$a de metil esteri utili$ate in procesele
chimice la nivel industrial sau pentru .a,ricarea de lu,ri.ianti industriali' &nsa cerintele de
procesare a acestor produse nu sunt su.iciente pentru o,tinerea unui ,iodiesel corespun$ator
din punct de vedere calitativ' Cea mai comuna pro,lema o repre$inta pre$enta tri+liceridelor
care nu au reactionat sau au .acut5o partial si a +licerinei% care cresc nivelul de vasco$itate%
temperatura punctului de tul,urare si cea a punctului de cur+ere% acesti .actori ducand la
posi,ile avarii ale motorului'

A/ Bransesteri.icarea in catali$a omo+ena alcalina a uleiurilor ra.inate
Bransesteri.icarea catali$ata ,a$ic a uleiurilor ve+etale ra.inate pre$inta o e.icienta
ridicata de pana la 44%4A si produce ,iodiesel de ,una calitate dupa indepartarea e#cesului
de metanol% catali$ator ,a$ic si +licerina'
>eactia chimica necesita trei molecule de metanol 8sau alt alcool9 pentru .iecare
molecula de tri+licerida% care corespunde cu apro#imativ 10A +reutatea de metanol per masa
de ulei procesat' Principalul produs secundar de reactie este +licerina'
5


ici cantitati de aci$i +rasi li,eri 81%/A9 sunt convertite in sapunuri' Aceste sapunuri
sunt in mod normal indepartate odata cu +licerina sau odata cu procesul de ra.inare al uleiului
crud' 7rept catali$atori ,a$ici mai pot .i utili$ati hidro#idul de sodiu sau meto#idul de sodiu'
Catali$atorii pe ,a$a de sodiu nu .ormea$a .ertili$ator ca produs de reactie' Aci$ii sunt
utili$ati atat pentru a stopa emulsi.ierea +licerinei in vederea unei procesari partiale
ulterioare% cat si pentru a neutrali$a catali$atorul ,a$ic'

"#ista numeroase variatii ale tehnolo+iei alcaline de o,tinere a ,ioidieselului'
7i.eriti catali$atori% inclusiv cei non,a$ici% pot .i utili$ati' "tanolul anhidric% alcooli
i$opropilici sau ,utidici pot su,stitui metanolul% insa timpul de reactie este prelun+it% iar
randamentul de o,tinere a ,iodieselului poate scadea% .iind necesare masuri mai ri+uroase de
control al calitatii precum si procese aditionale' Procesul de transesteri.icare ,a$ica este
reali$at la atmos.era standard si la o temperatura de 00
o
C' 7easemenea e#ista variatii ale
acestei tehnolo+ii in care sunt utili$ate temperaturi si presiuni mai inalte' Uneori distilarea
este utili$ata pentru controlul calitatii'
B/ Bransesteri.icarea catali$ata ,a$ic a +rasimilor ve+etale cu un continut sca$ut de aci$i +rasi
li,eri si a +rasimilor animale
Bransesteri.icarea catali$ata ,a$ic ce utili$ea$a ca materie prima aci$i +rasi li,eri
repre$inta o variatie a transesteri.icarii catali$ate omo+ene alcaline' Ast.el% o mica cantitate
de catali$ator este adau+ata la materia prima pentru a reactiona cu aci$i +rasi li,eri si .orma
sapunuri' Apoi sapunurile sunt indepartate% iar procesul de transesteri.icare incepe' &n ca$ul
producatorilor locali% utili$area acestei tehnolo+ii pre$inta de$avanta6ul pierderii unei cantitati
de ulei pur e+al cu cea de sapun% .ara posi,ilitatea valori.icarii lui' &nsa la nivel industrial%
6
sapunurile pot .i reintroduse in reactie pentru o,tinerea de produse utili$a,ile in a+ricultura'
Aceasta variatie a procesului de transesteri.icare poate .i utili$ata in .unctie de
disponi,ilitatea pe piata locala a+ricola a aci$ilor +rasi si a valorii acestor produse 8care ar
tre,ui sa .ie mai mare decat a ,iodieselului9'

C/ Bransesteri.icarea in catali$a acida
cu u tili$area clorurii de colina C#Dn Cl
2
pentru o,tinerea ,iodieselului

Clorura de colina C#DnCl
2
este utili$ata drept catali$ator acid de tip EeFis pentru
transesteri.icarea uleiului' 3,tinerea ,iodieselului .olosind clorura de colina C#DnCl
2
este
e.icienta% pre$entand numeroase avanta6e precum modalitatea de prepaare usoara% prestul
sca$ut sau randamentul de o,tinere al ,iodieselului similar cu cel o,tinut in urma utili$arii
altui tip de catali$ator' Baria acida EeFis a lichidului ionic creste odata cu au+mentarea
cantitatii de DnCl
2
'
7atorit aciditatii sca$ute a catali$atorului% randamentul de o,tinere este mai mare
decat al altor lichide ionice' >eactia are loc la un raport molar metanol5ulei ve+etal 10!1 la o
temperatura de 10
o
C% transesteri.icare .iind promovata de speciile acide EeFis! Dn
-
Cl
1
5
%
Dn
2
Cl
/
5
si DnCl
-
5
din catali$atori' >andamentul de o,tinere al ,iodieselului este usor crescut
cu cresterea lui # de la 1 la -'
Bimpul optim de reactie este de 12 de ore% iar clorura de colin 2DnCl
2
este un
catali$ator tipic pentru acesta a,ordare a reactiei de transesteri.icare% conversia ma#ima de
/4%/2A .iind atinsa la 10 A clorura de colina 2DnCl
2
' 7atorita reversi,ilitatii reactiei de
transesteri.icare .olosita la o,tinerea ,iodieselului producerea unui ,un randament poate .i
+ra,ita prin introducerea unui e#ces de metanol pentru a schim,a echili,rul' Ea un raport mai
mic de 10% raportul de metanol! ulei are un e.ect semni.icativ asupra activitatii catalitice' Ea
adau+area unei cantitti mari de metanol% concentratia catali$atorului este diluata la o
cantitate .i#a de clorur de colina 2DnCl
2
si ulei ve+etal% iar depasirea raportului 10 de
metanol nu are niciun e.ect asupra per.ormantei catali$atorului'
ai mult% un raport molar mai mare de metanol! ulei duce la o pro,lema de separare
in timpul reciclarii' Ast.el% raportul molat optim de metanol ! ulei ve+etal este de
10!1' &n.luena temperaturii asupra reactiei de esteri.icare devine mai mica odata cu cresterea
acesteia' Botusi% daca temperatura de reactie a6un+e la punctul de .ier,ere a metanolului de 20
si 40
o
C% metanolul se va vapori$a rapid i va .orma un numar mare de ,ule care inhi,a reactia
la inter.ata dintre cele doua .a$e' &n plus% pentru conservarea ener+iei% este necesara ale+erea
unei temperaturi relativ sca$ute' Ast.el% temperatura optima de reactie pentru
transesteri.icarea uleiului la ,iodiesel este in 6urul valorii de 10
o
C'

/ Bransesteri.icarea in catali$a etero+ena ,a$ica si acida
Aci$ii +rasi li,eri reactionea$a cu metanolul 81!19 si cu catali$atorul acid precum
acidul sul.uric% pentru a .orma metilesteri' >andamentul acestei reactii este in +eneral de
40A% ceea ce inseamna ca un procent de apro#imativ 4A de aci$i +rasi li,eri nu reactionea$a%
7
urmand ca acestia sa reactione$e cu catali$atorul ,a$ic in urmatorul pas si .ormea$a sapunuri'
&n ca$ul in care sapunurile nu sunt indepartate inainte de transesteri.icare% sunt necesare teste
de control al calitatii in vederea evidentierii pre$entei sapunurilor' >estul procesului este
similar cu cel descris mai devreme' &nsa acest proces are un randament ce poate depasi
valoarea de 44A% depin$and de cantitatea de aci$i +rasi din materia prima ori+inala si de
varietatea de produse secundare re$ultate'

!/ Bransesteri.icarea en$imatica
Poate avea loc Gn dou sisteme de reacie pentru o,inerea de ,iodiesel pe cale
en$imatic i anume! metanoli$ Gn sistem cu a+itare continu% respectiv metanoli$ Gn sistem
cu deplasare i recirculare'
Hn primul ca$ reacia are loc .olosind un reactor de tip batch Gn care en$ima este
supus a+itrii Gmpreun cu amestecul de reacie de la Gnceputul reaciei pIn la .inali$area
acesteia% Gn timp ce% Gn al doilea ca$% reacia are loc prin recircularea amestecului de reacie
peste stratul .i# de en$im = reactor tip coloan cu umplutur'
Condiiile de reacie .olosite Gn am,ele ca$uri sunt cele care s5au dovedit a .i optime
pentru metanoli$a en$imatic a uleiului de .loarea soarelui catali$at de Jovo$:m
4-/' >eaciile au .ost monitori$ate timp de 24 h% iar pentru aceasta s5au prelevat pro,e din
amestecul de reacie la intervale re+ulate de timp i s5au anali$at' Anali$ele e.ectuate au
urmrit determinarea randamentului Gn esteri metilici i au .ost reali$ate cu a6utorul
cromato+ra.iei Gn .a$ +a$oas'
>andamentele sunt net superioare Gn sistemul cu a+itare% cInd Gnc de la Gnceputul
reaciei en$ima se a.l Gn contact cu toat cantitatea de ulei ceea ce duce la o vite$ mai mare
de reacie' Ast.el% dup primele 1/ min% randamentul +lo,al pentru reacia cu a+itare este de6a
de 2-%0A 8mKm9%
F/ Bransesteri.icarea asistata de microunde
Bransesteri.icarea poate .i e.ectuata prin reactia catalitica sau necatalitica .olosind
di.erite sisteme de incal$ire'
Un sistem de incal$ire alternativa 5 Lde incal$ire cu microundeL% a .ost .olosit Gn
ultimii ani% mai ales in testarile de la,orator si la nivel de pilot' &n acest ca$ reactia de
transesteri.icare este accelerata intr5un timp de reactie scurt' Ca urmare% are loc o reducere
importanta a cantitatii de produse secundare si un timp scurt de reactie'
*e utili$ea$a un sistem de incal$ire tip cuptor cu microunde' &ntre+ sistemul a
.ost echipat cu un condensator cu re.lu#% un a+itator ma+netic i un detector
de temperatura% tip non5contact in in.rarosu% care permite controlul continuu si constant
al temperaturii de lucru'
Compo$itia de aci$i +rasi a uleiului i anali$a pro,elor de ,iomotorina se e.ectuea$a
pe cromato+ra. de +a$ 0240Jechipat cu detector de ioni$are cu .lacara'

)/ Bransesteri.icarea asistata de ultrasunete
8
&n pre$ent% ,iodieselul este% in principal produs in reactoare lot' Folosirea
ultrasunetelor in transesteri.icarea uleiurilor la ,iodiesel permite prelucrarea in
linie continua% la orice scara' Ultrasonicarea duce la o crestere a randamentului de
,iodiesel pana la 44A/ >eactoarele cu ultrasunete reduc timpul de prelucrare la
mai putin de -0 de secunde 8prelucrarea conventionale 1 5 4 oraKsar6a9' ai
important% ultrasonicarea reduce timpul de separare de la / 5 10 ore 8.olosind
a+itatie conventionale9 la mai putin de 00 de minute'
Bransesteri.icarea cu ultrasunete implica urmatorii pasi!
1' uleiul ve+etal este amestecat cu metanol 8care produc esterii de metil9 sau etanol
8pentru etil esteri9% precum si cu catali$atoriiM
2' amestecul este Gncl$it la temperaturi Gntre 4/ i 0/
0
CM
-' apoi este trecut prin sonicator timp de / la 1/ secunde' *onicarea se e.ectuea$a la o
presiune ridicate 87e la 1 la -,ar% manometru9M
4' +licerina% care se o,tine ca produs secundar% este separata .olosind centri.u+eM
/' ,iodiesel convertit este spalat cu apa'
9
escrierea etapelor procesului tehnolo'ic
0/0/./ Recepia pro&ei
a) Recepia calitativ
*e anali$ea$a e#perimental proprietatile .i$ico5chimice a di.eritelor amestecuri de
,iodiesel si motorina 8densitate% vasco$itate% punct de in.lama,ilitate% punct de
tul,urare% punct de con+elare% compo$itie elementara% anali$a termica9 .acandu5se apoi
o anali$ comparativ cu di.erite standarde pentru ,iodiesel'
Biodieselul are proprietati de lu,ri.icare superioare motorinei si o ci.ra cetanica mai
mare' Aditia ,iodieselului reduce u$ura sistemului de com,ustie si mareste perioada de
.unctionare a echipamentului de in6ectie ce se ,a$ea$a pe com,usti,il pentru lu,ri.icare'
Puterea calorica atin+e o valoare de -1'21 6K<+' Are un punct de .ier,ere ridicat si o
presiune de vapori$are sca$uta' Bemperatura de aprindere este mai ridicata decat cea a
motorinei% de asemenea are o densitate mai mare'
Biodieselul nu contine sul. si este .olosit drept aditiv pentru lu,ri.icare in motorina'
Caracteristici Unitate
1alori
minime
1alori
ma2ime
Metoda de testare
Continut de esteri A 8mKm9 40%/ 5 "J 1410-
7ensitate la 1/NC <+KmO 200 400
"J &*3 -01/ K "J &*3
1212/
Pasco$itate la 40NC mmQKs -%/ /%0 "J &*3 -104
Punct de in.lama,ilitate NC R 101 5
"J &*3 2114 K "J &*3
-014
Continut de sul. m+K<+ 5 10
"J &*3 20240 K "J &*3
20224
>e$iduu car,on 8pe 10 A
re$iduu de distilare9
A 8mKm9 5 0%- "J &*3 10-10
Ci.ra cetanica 5 /1%0 5 "J &*3 /10/
Cenusa sul.atata A 8mKm9 5 0%02 &*3 -421
Continut de apa m+K<+ 5 /00 "J &*3 124-1
Contaminare totala m+K<+ 5 24 "J 12002
Coro$iune pe lama de cupru 8-
h la /0 NC
notare Clasa 1 Clasa 1 "J &*3 2100
*ta,ilitate la o#idare% 110NC ore 0 5 pr"J 1/1/1 K "J 14112
&ndice de aciditate
m+
S3TK+
5 0%/ "J 14104
&ndice de iod 5 5 120 "J 14111
10
Coninut de ester metilic al
acidului linoleni
A 8mKm9 5 12 "J 1410-
"steri metilici polinesaturai 8O
4 du,le le+turi9
A 8mKm9 5 1 "J 1410-
Continut de metanol A 8mKm9 5 0%2 "J 14110l
Continut de mono+liceride A 8mKm9 5 0%2 "J 1410/
Continut de di+liceride A 8mKm9 5 0%2 "J 1410/
Continut de tri+liceride A 8mKm9 5 0%2 "J 1410/
(licerina li,era A 8mKm9 5 0%02 "J 1410/ K "J 14100
(licerina totala A 8mKm9 5 0%2/ "J 1410/
etale (rupa & 8Ja U S9 m+K<+ 5 /
"J 14102 K "J 14104 K
"J 14/-2
etale (rupa && 8CaU+9 m+K<+ 5 / "J 14/-2
Continut de .os.or m+K<+ 5 4 "J14101

Condiii tehnice de calitate a &iodiesel
Biodiesel5ul pre$int urmtoarele caracteristici!
Caracteristici Unitate
1alori
minime
1alori
ma2ime
Metoda de testare
Continut de esteri A 8mKm9 40%/ 5 "J 1410-
7ensitate la 1/NC <+KmO 200 400
"J &*3 -01/ K "J &*3
1212/
Pasco$itate la 40NC mmQKs -%/ /%0 "J &*3 -104
Punct de in.lama,ilitate NC R 101 5
"J &*3 2114 K "J &*3
-014
Continut de sul. m+K<+ 5 10
"J &*3 20240 K "J &*3
20224
>e$iduu car,on 8pe 10 A
re$iduu de distilare9
A 8mKm9 5 0%- "J &*3 10-10
Ci.ra cetanica 5 /1%0 5 "J &*3 /10/
Cenusa sul.atata A 8mKm9 5 0%02 &*3 -421
Continut de apa m+K<+ 5 /00 "J &*3 124-1
Contaminare totala m+K<+ 5 24 "J 12002
Coro$iune pe lama de cupru 8-
h la /0 NC
notare Clasa 1 Clasa 1 "J &*3 2100
11
*ta,ilitate la o#idare% 110NC ore 0 5 pr"J 1/1/1 K "J 14112
&ndice de aciditate
m+
S3TK+
5 0%/ "J 14104
&ndice de iod 5 5 120 "J 14111
Coninut de ester metilic al
acidului linoleni
A 8mKm9 5 12 "J 1410-
"steri metilici polinesaturai 8O
4 du,le le+turi9
A 8mKm9 5 1 "J 1410-
Continut de metanol A 8mKm9 5 0%2 "J 14110l
Continut de mono+liceride A 8mKm9 5 0%2 "J 1410/
Continut de di+liceride A 8mKm9 5 0%2 "J 1410/
Continut de tri+lliceride A 8mKm9 5 0%2 "J 1410/
(licerina li,era A 8mKm9 5 0%02 "J 1410/ K "J 14100
(licerina totala A 8mKm9 5 0%2/ "J 1410/
etale (rupa & 8Ja U S9 m+K<+ 5 /
"J 14102 K "J 14104 K
"J 14/-2
etale (rupa && 8CaU+9 m+K<+ 5 / "J 14/-2
Continut de .os.or m+K<+ 5 4 "J14101

3/ Bi&lio'ra4ie
-www.biofuels.eu;
-www.biblioteca,regielive.ro;
-A!A"A# ., $%$&'&A !(#A), *A!&%'A +&,', #. $"&),(A)-, %. $(!.(/, '..
12
)%A*, *". ,(,, 2004, ioco0bustibili ecologici alter1ativi ob2i1u2i 3i1 uleiuri vegetale,
!evista 4,!A)5-!6 1r. 172004 a -1iu1ii !o081e 3e ,ra1s9ort +ublic
-A!A"A# ., #. $"&),(A)-, *A!&%'A +&,', $%$&'&A !(#A), 2004, %cological
bio3iesel obtai1e3 t:roug: c:e0ical 9rocessi1g of t:e ra9esee3, +rocee3i1gs ; 31t:
&1ter1atio1al $o1fere1ce of 5lova< 5ociet= of $:e0ical %1gi1eeri1g, ,atra1s<> #atliare
i1 "otel "ut1?< @5lova<iaA, #a= 24 - 28, +rocee3i1g &5) 80-227-2224-3, 9ag. 263
-'-$A, %., B. )A*C, Al. ,-!.%A), #. %!$"%B, 1994, %fectul irigDrii Ei 3esi0ii 3e
se0D1at asu9ra 9ro3uc2iei la 9oru0bul siloF, uleti1 -5A$), AG", 4872
-'-$A %., B. )A*C, 1999, &rigarea culturilor, %3. *e1esis ,i9o $luH-)a9oca;
-)&$('%5$- $., 2001, !egi0ul 3e iriga2ie ; co1su0ul 3e a9D, ele0e1tele te:1ice ale
u3Drii Ei
i1stala2ii reco0a13ate 9e1tru u1ele culturi 3e c809I, J1K,,$ereale Ei 9la1te te:1iceLL, a1ul
'&, 1r. 12, %3itura 5$;A*!&5 !e3ac2ia revistelor agricole- 5A, &55) 1220 ; 1197,
ucureEti, 9. 36 ; 38
-)&$('%5$- $., 2002, $iclul 3e u3are Ei i09orta12a sa @&ALL, J1 K MM$ereale Ei 9la1te
te:1iceNN,
1r.8, %3itura 5$ ; A*!&5 - !e3ac2ia revistelor agricole ;5A, &55) 1220 - 1197,
ucureEti, 9. 29 ; 31
.
CO,5#,UTU* RAPORTU*U# ! !"P!RT#$AR!
6/ Pream&ul
*u,semnatul%&on Andrei% cu domiciliul Gn *tr' *plaiul &ndependenei% nr'240% ,l' P1%
et'1% ap' 102% *ector 0% Bucureti% avInd locul de munc la &CJC=UPB e#pert Gn produse
chimice% ,iochimice% cu carnet de e#perti$ seria >B% nr' 0102K400 eli,erat de inisterul
de ;ustiie% numit e#pert Gn liti+iul care .ormea$ o,iectul dosarului nr' 2--K2011 Gn
13
,a$a cererii 2--K11'12'2011 primit la &CJC=UPB% consemne$ Gn pre$entul raport
re$ultatul sarcinii ce mi s5a Gncredinat de ctre &CJC=UPB'
7/ -ursa liti'iului
*ursa liti+iului este una cu aciune asupra produsului i anume! "#ist suspiciuni cu
privire la vasco$itatea produsului'
8/ #storicul liti'iului
1' ,umele i prenumele reclamant! (recu Paul
Adresa! str' 7e$ro,irii% nr'1/% *ector 0% Bucureti% >omInia
2' enumirea i adresa a'entului economic care a comerciali+at produsul sau a
prestat serviciul( -/C/ Bioco -/A/% cu sediul social Gn Bucureti% *ector 0% str'
7e$ro,irii% nr' 1/% >omInia% tel! 021 22210/'
% Repre+entant( Andrei ircea% Gn calitate de administrator
% omeniul de activitate( Alimentare cu com,usti,ili
-' enumirea i adresa 4irmei productoare( -/C/ Com&i -/A/ % cu sediul social Gn
*.Intu (heor+he% str' Plopilor% nr' -2% 6udeul Covasna% tel' 201 221224% >omInia'
% Repre+entant( Budor (heor+he% Gn calitate de director +eneral
% omeniul de activitate distri,uia de produse chimice%,iochimice'
Principalele aspecte ale liti'iului(
a9 -/C/ Bioco -/A/ a receptionat produsul la 24'12'2012%
,9 Hn acceasi $i au .ost depo$itate produsele Gn depo$itul .irmei productoare% pentru a li
se Gntocmi actele necesare transportului i livrrii ctre .irmele care urmea$ s le
comerciali$e$e spre consumatorii .inali' (estionarul depo$itului a Gntocmit un process
ver,al de autorecepie'
c9 Pe data de 2'12'2012 au .ost livrate 1000 de tone ctre *'C' Com,i ' *'A' Gmpreun cu
actele necesare i anume!
% Certi.icat de con.ormitateM
% Buletin de anali$ 8eli,erat de la,oratorul propriu al societii9M
% Factur .iscal'
Ea primire mar.a s5a veri.icat cantitativ con.orm .acturii i s5a aran6at Gn canister'
9/ O&iectivele e2perti+ei
14
3,iectivele e#perti$ei sunt!
1' "valuarea documentelor care constituie .ondul speei 2--K2011'
2' 7eterminarea strii calitative a produselor incriminate'
-' Peri.icarea condiiilor Gn care s5a .cut transportul'
4' Peri.icarea condiiilor de pstrare a mr.ii la .urni$or i respectiv la ,ene.iciar'
/' Peri.icarea procesului tehnolo+ic la .urni$or'
:/ Procedura de investi'aie
Pentru e.ectuarea e#perti$ei am invitat le+al repre$entanii prilor a.late Gn liti+iu'
&nvesti+aiile s5au des.urat Gn $ilele de 21 i respectiv 24 ale lunii decem,rie 2012'
>e$ultatele deplasrii pe teren au .ost consemnate Gn Procesul Per,al nr' 24K24'12'2012
semnat de repre$entanii prilor i de e#pert' 7ocumentaia utili$at Gn cadrul e#perti$ei a
constat Gn actele i documentele pre$entate de pri% precum i a standardelor i normativelor
Gn vi+oare'
7up e.ectuarea acestor vi$ite% pro,ele prelevate de la cele dou uniti au .ost trimise
spre anali$ ctre Ea,ore# 2000 Ea,orator de su,stante chimice si ,iochimice'
;/ -tudierea documentelor operative
1' 7ocumente care re+lementea$ relaia dintre pri!
% contractM
2' 7ocumente de livrare5primire!
% .acture .iscalM
% process ver,al de autorecepieM
% process ver,al de recepieM
-' 7ocumente de transport!
% .oaia de parcursM
4' 7ocumente care atest calitatea!
% certi.icatul de con.ormitateM
% ,uletinul de anali$'
.</ -tudierea actelor normative care prescriu calitatea mr4ii
15
. -R !, .6.<3
2 "J &*3 -104
- "J &*3 10-10
4 "J &*3 /10/
../ Constatrile e2perti+ei
Hn urma deplasrii pe teren la cele dou uniti% s5a Gncheiat Procesul ver,al nr'
24K24'12'2012% prin care s5a consemnat activitatea e.ectuat Gn timpul di.eritelor
investi+aii% inclusiv recoltarea pro,elor% cu care prile au .ost de acord'
Pro,ele prelevate au .ost aduse spre anali$ ctre Ea,ore# 2000 Ea,orator Control
Alimente% activitate consemnat prin cererea Jr' >e+' 0/K4'01'2011 prin care s5au cerut
anali$ele!
57"B">&JA>"A = densitatiiM
5vasco$itatii cinematiceM
5ci.rei cetaniceM
5indice de aciditate
.0/ Conclu+ii
Pe parcursul investi+aiei liti+iului% s5a veri.icat procesul tehnolo+ic de o,inere a
,iodiesel5ului% precum i anali$ele e.ectuate pe produs%proprietatile acestuia'
Hn urma anali$elor s5a constatat c produsul ,iodiesel lot BC 1-- avea o valoare a
vasco$itatii la 40V C W/'2'
16
*5a constatat o valoare a vasco$itatii mai mare decat este preva$ut%asta insemnand
totodata ca pomparea sa .ie di.icila'
*e va cere .irmei productoare *'C' Com,i *'A' s retra+ de pe pia produsul cu
lotul BC 1-- % .iind si sanctionata cu amenda de 1/000 lei'
17