Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei

Catedra: Calculatoare

RAPORT
Lucrarea de laborator Nr.6
La Programarea Calculatoarelor

A efectuat:

st. Gr. C-113


Gh.Pogonea

A verificat:

dr., conf.univ.
M.Kulev

Chiinu 2011

Lucrare de laborator Nr.6


Tema: Prelucrarea datelor de tip String.
Scopul lucrarii: Acumularea deprinderilor de algoritmare si programare a
problemelor ce prelucreaza date de tip sir de caractere; introducerea si afisarea lor,
folosind functiile si procedurile de prelucrare a sirurilor de caractere.

Sarcina de lucru: De executat pe calculator programul de prelucrare a datelor de


tip sir de caractere , in corespundere cu varianta. De afisat sirul de date initial introdus si
cel prelucrat.

Varianta 7:
De determinat de cite ori se intilneste silaba ma intr-un text.

Mersul lucrrii:

Schema logica a algoritmului:

START

Functia care schimba litera cu precedenta sa

Stop

Clrscr()

i=0;i< l-1;i++
Introduceti
propozitia

sir[i]=='m' &&
sir[i+1]=='a'

fflush(stdin)

gets(sir)

gets(sir)

n=n+1

nma=ma(sir)
Rezultatul

Silabe 'ma' se intilnesc


in propozitie

Getch()

Stop

Stop

Textul programului in limbajul C:


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
int ma (char*sir)
{
int n=0;
int i,l=strlen(sir);
for (i=0;i<l-1;i++)
if (sir[i]=='m' && sir[i+1]=='a')
n=n+1;
return n;
}
void main()
{
clrscr();
char sir[100];
printf("\n\n Introduceti propozitia >>");
fflush(stdin);
gets(sir);
int nma=ma(sir);
puts ("Rezultatul:");
printf("\n\n Silabe 'ma' se intilnesc in propozitie>>%d",nma);
getch();
return;
}

n urma execuiei textului de program se vor efectua urmtoarele calcule:

Analiza rezultatelor si concluzii:

1. Am acumulat deprinderile practice de programare a problemelor ce prelucreaza


date de tip sir de caractere; introducerea si afisarea lor, folosind functiile si
procedurile de prelucrare a sirurilor de caractere.
2. Verificarea rezultatelor demonstreaz c valoarea acestora este adevarat, deci noi
putem folosi modalitatea dat pentru prelucrare sirurili de caractere
Bibliografie:

1. D. Somnea, D. Turturea. Introducere n C++. Programarea obiect orientata.


Bucureti, ed. Teora, 1993.
2. O. Catrina, L. Cojocaru. Turbo C++. Bucureti, ed. Teora, 1994.
3. D. Costea. Iniiere n limbajul C. Bucureti, ed. Teora, 1996.
4. L. Negrescu. Iniiere n limbajul C, C++. Cluj, 1996.
5.
Conspectul prelegirilorla programarea calculatorului pentru studentii anului I,
specialitatea Calculatoare(lector dr., conf.univer. M. Kulev).