Sunteți pe pagina 1din 1

Problema 1

În notaţia (a)x litera x reprezintă baza sistemului de numeraţie, iar litera a - un număr scris în sistemul
respectiv. Elaboraţi un program care calculează dacă există cel puţin o rădăcină a ecuaţiei (a) x=b, unde
a, b sînt numere naturale, iar x este necunoscuta.
Fiecare cifră a numărului natural a aparţine mulţimii {0, 1, 2, … , 9}, iar numărul b este scris în sistemul
zecimal.
De exemplu, rădăcina ecuaţiei (160)x=112 este x=8, iar ecuaţia (5)x=10 nu are soluţii.
Intrare: Numerele naturale a și b sunt înscrise în fișierul text tp1.in, într-o linie, separate prin spațiu.
Ieșire: Fișierul text tp1.out conține, fie valoarea lui x, fie mesajul NU ARE SOLUTII

Problema tp2

Memorarea fişierelor pe benzi magnetice.

Se consideră n fişiere f1,f2,f3, ..., fn care trebuie memorate pe o bandă magnetică. Elaboraţi un program
care determină ordinea de amplasare a fişierelor pe banda astfel încît timpul mediu de acces să fie
minim. Se presupune că frecvenţa de citire a fişierelor este aceeaşi, iar pentru citirea fişierului fi(i=1, 2,
..., n) sunt necesare ti secunde.

Intrare: Fișierul text tp2.in conține în prima linie un număr întreg pozitiv n (1≤n≤100). În următoarele n
linii sunt înscrise a cite 2 valori separate printr-un spațiu: numele fișierului – un șir de caractere și
un număr întreg – numărul de secunde necesare pentru citirea acestui fișier.

Ieșire: Fișierul text tp2.out conține n linii în care sunt înscrise a cite 2 valori separate printr-un spațiu:
numele fișierului – un șir de caractere și un număr întreg – numărul de secunde necesare pentru
citirea acestui fișier, în ordinea de amplasare a fişierelor pe banda astfel încît timpul mediu de acces
să fie minim.

Problema tp3

Se consideră mulţimea B={b1, b2, b3, … , bn} formată din primele n litere mari (majuscule) ale
alfabetului latin.

Elaboraţi un program bazat pe metoda reluării care generează toate submulţimile B j a mulţimii B,
formate exact din q litere.

Intrare: Numerele naturale n și q sunt înscrise în fișierul text tp3.in, într-o linie, separate prin spațiu.
(n≤26, q≤n)

Ieșire: Fișierul text tp3.out conține, submulțimile generate. Elementele submultimilor se îscriu într-o
linie, separate printr-un spațiu. Fiecare submulțile se înscrie într-o linie nouă.