Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor
Specialitatea Calculatoare și Rețele

RAPORT
lucrarea de laborator nr.7
la Proiectarea Asistată de Calculator

Tema: Trasarea în regim automat a cablajului imprimat în


Altium Designer
Varianta 2

A îndeplinit: st. gr. CR-182 Gușciuc Maxim

A verificat: conf.univ., dr. V. Crețu

Chișinău 2021
Scopul lucrării: studierea regulilor de trasare interactivă a plachetei cu cablaj imprimat cu ajutorul
redactorului grafic Altium Designer PCB; căpătarea competențelor de lucru cu redactorul în
rezolvarea problemelor de trasare.

Auto route:
Trasarea automată la placaj multistrat:
Top Layer:
Bottom Layer:
Straturile interne
VCC (Layer)
GND
Printing
Top Layer:
Bottom Layer:
Top Overlay:
Placheta dublustrat:
Top Layer:
Bottom Layer:

Concluzie:
La lucrarea de laborator nr.7 am setat regulile de trasare în Design/Rules, Electrical/Clearence =
0,254mm, Short Circuit – Allow, grosimea liniilor de rutare Width = 0.8mm conform celei mai mici
găuri de contact = 1mm, witdh = 80% pad; Routing Topology – Shortest, Routing Layers – Top,
Bottom, Routing Corners – 45 grade, 2,54mm; Routing Vias – 1,2mm grosime externă și 0,6mm
grosime internă. Pentru grupul Mask: Solder Mask Expansion – 0,1mm, Paste Mask expansion –
0,05mm. Grupul Plane: Plane Connect – 0,25mm grosimea conductorului, spatiul curățit – 0,5mm,
expansion – 0,6mm. Plane Clearence – 0.6mm, Polygon Connect – 0,25mm. După aceasta, am
accesat stratul de alimentare VCC, am ales Place/Polygon Pour, Fill Mode – Hatched, stratul –
VCC, Connect to Net - +5V, selectăm Pour Over All, Remove Dead Copper. Aceeași procedură am
executat și pentru stratul GND. În compartumentul Route/Auto Route/ All, am tastat Edit Layer
Directions, la VCC și GND am selectat Not Used și la Routing Strategy – Default Multi Layer
Board. Ca rezultat, am primit imaginea plăcii cu cablaj imprimat. La sfârșit, pentru a primi imaginile
pentru printare, am tastat File/Smart PDF, am ales stratul Top Layer cu toate proprietățile Full,
restul straturilor au fost dezactivate. Această procedură a fost executată pentru fiecare strat. Pentru a
primi imaginea poziției componentelor, la Top Overlay am ales full, pentru top layer si bottom layer
la pads și vias am pus full, restul – dezactivate.