Sunteți pe pagina 1din 6

#include "stdafx.

h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void main()
{
int n=0;
int i,j,aux;
int a[100];
printf("
***Program de citire, afisare si ordonare a unui
sir*** ");
printf("\n");printf("\n");printf("\n");
printf("Introdu numarul variabilelor din sir: ");
scanf ("%d",&n);
for(i=0; i<n; i++)
{printf (" a[%d]=", i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
printf("Sirul introdus este:\a");
for(i=0; i<n; i++)
printf (" %d", a[i]);
printf("\n");
getch();
for(i=0; i<n; i++)
for (j=n-1;j>i;--j)
if (a[j-1]>a[j])
{
aux=a[j-1];
a[j-1]=a[j];
a[j]=aux;
}
printf("Sirul ordonat este:\a");
for(i=0; i<n; i++)
printf (" %d", a[i]);
printf("\n");
}
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
void main()
{
int a,b,c,i;
int v[10];
int max,min;
double p=1;
double mg;
int suma =0;
float ma;
int n=3;
printf("Introdu primul numar:");
scanf("%d",&a);
printf("Introdu al doilea numar:");
scanf("%d",&b);
printf("Introdu al treilea numar:");
scanf("%d",&c);

printf("Suma numerelor este : %d",suma=a+b+c);


printf("\n");
printf("Produsul numerelor este : %g",p=a*b*c);
printf("\n");
if (suma!=0)
{
ma=suma/n;
printf("Media aritmetica a numerelor este : %5.2f",ma);}
else printf("Nu se poate face media aritmetica");
printf("\n");
if (p!=0)
{
printf("Media geometrica a numerelor este : %g",mg=sqrt(p));}
else printf("Nu se poate face media geometrica");
printf("\n");
v[0]=a;
v[1]=b;
v[2]=c;
max=v[0];
for(i=0;i<=2;i++)
{
if (max < v[i])
max=v[i];}
printf("Maximul este : %d",max);
printf("\n");
min=v[0];
for(i=0;i<=2;i++)
{
if (min > v[i])
min=v[i];}
printf("Minimul este : %d",min);
printf("\n");
}
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void main()
{
int n=0;
int i;
int s=0;
printf("introdu numarul variabilelor ");
scanf ("%d",&n);
for(i=0; i<n; i++)
printf (" %d", i);
printf("\n");
printf("Nr. impare sunt:");
for (i=0;i<n;i++)
if (i%2!=0)
printf(" %d",i);
printf("\n");
for (i=0;i<n;i++)
if (i%2!=0)
s=s+i;

printf("Suma nr. impare este: %d\n",s);


}
#include
#include
#include
#include

"stdafx.h"
"math.h"
"stdlib.h"
"stdio.h"

int main()
{
float *a,x;
int n,i;
printf("Introduceti numarul de elemente: ");
scanf("%d",&n);
printf("\n");
printf("%lf",fabs(-3.1416));
a=(float*)malloc(n*sizeof(float));
if (!a){
printf("NU S-A PUTUT ALOCA MEMORIE");
exit(EXIT_FAILURE);
}
for(i=0;i<n;i++)
{
printf("a[%d]= ",i);
scanf("%f",&a[i]);
printf("\n");
}
printf("Introduceti numarul X: ");
scanf("%f",&x);
printf("\n");
printf("Numerele din intervalul %2f, %2f sunt ",x-1,x+1);
printf("\n");
printf("Valorile reale sunt ");
for(i=0;i<n;i++)
{
if (fabs (x-a[i])<1)
printf("%2f\t",a[i]);
}
free(a);
return 0;
}

pointeri
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
int main()
{
int a,b,s,d,p;
int *pa;
int *pb;
float c;
printf("Introduceti valoarea variabilei a: ");
scanf("%d",&a);

printf("Introduceti valoarea variabilei b: ");


scanf("%d",&b);
printf("Valoarea adresei variabilei a este: %d
printf("\n");
printf("Valoarea adresei variabilei b este: %d
printf("\n");
pa=&a;
pb=&b;
s=*pa+*pb;
p=*pa**pb;
c=(*pa)/(*pb);
printf("Suma este: %d ",s);
printf("\n");
printf("Produsul este: %d ",p);
printf("\n");
printf("Catul este: %d ",c);
printf("\n");
return 0;
}

",&a);
",&b);

Pointeri2
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
int cmp(const void*n1,const void*n2)
{
return *(int*)n1-*(int*)n2;
}
int main()
{

int nr,nc,i;
printf("Introduceti numarul de elemente ale vectorului :
scanf("%d",&nr);
int *sir=new int[nr];
printf("\n");
printf("Introduceti elementele vectorului: \n");
for (i=0;i<nr;i++)
{
printf("sir[%d]=",i);
scanf("%d",&sir);
}
printf("\n");
printf("Elementele vectorului sunt: \n");
for (i=0;i<nr;i++)
printf("%d\t",&sir[i]);
printf("\n");
qsort(&sir,nr,sizeof(int),cmp);
printf("Elementele vectorului sortate sunt: \n");
for (i=0;i<nr;i++)
printf("%d\t",&sir[i]);
printf("\n");
printf("Numarul de cautat in sir este: ");
scanf("%d",&nc);
printf("\n");

");

int *poz=(int*)bsearch(&nc,sir,nr,sizeof(int),sizeof);
if (poz!=null)
printf("%d apartine vectorului",nc);
else
printf("%d nu apartine vectorului",nc);
return 0;
}
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
int main()
{
int a[100][100];
int b[100][100];
int p[100][100];
int i,n,l=0,c=0,j,k=0,d=0;
printf("\n");printf("\n");printf("\n");
printf("
PRODUS 2 MATRICI\n\n\n\n");
printf("\n");
printf("Introduceti numarul linilor din matricea A :_");
scanf("%d",&l);
printf("\n");
printf("Introduceti numarul coloanelor din matricea A :_");
scanf("%d",&c);
printf("\n");
printf("Introduceti matricea A!\n\n");
for(i=0;i<l;i++)
{
for (j=0;j<c;j++)
{printf("A[%d,%d]=",i,j);
scanf("%d",&a[i][j]);}
}
printf("\n");
printf("Matricea A este: ");
printf("\n");
for(i=0;i<l;i++)
{
for (j=0;j<c;j++)
printf("%d\t",a[i][j]);
printf("\n");
}
printf("\n");
printf("Numarul liniilor din matricea B este : %d\n",l);
printf("\n");
printf("Introduceti numarul coloanelor din matricea B :_");
scanf("%d",&d);
printf("\n");
printf("Introduceti matricea B!\n\n");
for(i=0;i<l;i++)
{
for (j=0;j<d;j++)
{printf("B[%d,%d]=",i,j);
scanf("%d",&b[i][j]);}
}
printf("\n");

printf("Matricea B este: ");


printf("\n");
for(i=0;i<l;i++)
{
for (j=0;j<d;j++)
printf("%d\t",b[i][j]);
printf("\n");
}
for(i=0;i<l;i++)
for (j=0;j<d;j++)
{
p[i][j]=0;
for (k=0;k<c;k++)
p[i][j]=p[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
}
printf("\n");
printf("Matricea P este:\n");
printf("\n");
for(i=0;i<l;i++)
{
for (j=0;j<d;j++)
printf("%d\t\t\t",p[i][j]);
printf("\n");
}
printf("\n");
return 0;
}