Sunteți pe pagina 1din 6

Rezolvarea ecuatiilor de gradul I (ax+b=0)

#include <stdio.h>

int main()
{
int a,b;
float x;

printf("a=");
scanf("%d",&a);
printf("b=");
scanf("%d", &b);
x=-(float)b/a;
printf("\nX=%f", x);
return 0;
}

Rezolvarea ecuatiilor de gradul II (ax^2+bx+c=0)

#include <stdio.h>
float a,b,c,x1,x2,d;

int main()
{
printf("a=");
scanf("%f", &a);

printf("b=");
scanf("%f", &b);

printf("c=");
scanf("%f", &c);

d=b*b-4*a*c;
x1=(-b+sqrt(d))/2*a;
x2=(-b-sqrt(d))/2*a;

printf("\nx1=%f", x1);
printf("\nx2=%f", x2);
}

Determinarea minimului a 3 numere folosind operatorul conditional / instructiunea if


#include <stdio.h>

int main()
{
int a,b,c;

printf("a=");
scanf("%d", &a);
printf("b=");
scanf("%d", &b);
printf("c=");
scanf("%d", &c);

if( a<b && a<c) printf("\nMinimul este : %d", a);


else if( b<a && b<c) printf("\nMinimul este : %d", b);
else if( c<a && c<b) printf("\nMinimul este : %d", c);
return 0;
}

Suma primelor n numere naturale--Variante cu while, for, do while

#include <stdio.h>

int main()
{
int i,n,S=0;

printf("n=");
scanf("%d", &n);
for(i=1;i<=n;i++)
S+=i;
printf("Suma primelor 'n' numere naturale este : %d", S);
return 0;
}

Calculul puterii intregi a unui numar real

#include <stdio.h>

int main()
{
int i,x;
float n;
printf("n="); /*numar real*/
scanf("%f", &n);
printf("x="); /*putere intreaga*/
scanf("%d", &x);
if(x==0) n=1;
else for(i=1;i<=x;i++) n=n*i;

printf("%f", n);
return 0;
}

Suma patratelor primelor 20 de numere naturale

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
int i;
long s = 0;
for(i = 1;i<= 20;i++)
s=s + (i*i);
cout<<" Suma patratelor primelor 20 de numere naturale este: "<<s;
}

Clasament dupa medii, struct) Sa se scrie un program care ordoneaza un vector (sir) de
studenti descrescator in ordinea mediilor la cele 10 examene din anul 1. Implementarea sa
foloseasca liste dublu inlantuite.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct nod
{
char nume[20];
int algebra;
int analiza;
int algoritmica;
int bazeleinformaticii;
int programare1;
int programare2;
int arhitectura;
int geometrie;
int limbaje;
int structuri;
double medie;
struct nod *urm,*pre;
float media;
}student[10];

typedef struct nod Tnod;


typedef Tnod *ref;

ref inceput,p;
float m,temp;
int a,i;
void sort(struct nod st[])
{
int i,j;
struct nod temp;
for(i=0;i<a;i++)
for(j=0;j<a-i;j++)
if(st[j].medie<st[j+1].medie)
{
temp=st[j];
st[j]=st[j+1];
st[j+1]=temp;
}
}
int main()
{ struct nod student[a];
int alegere;
do
{

printf("Dati o valoare:\n");
printf("1-Doresc sa introduc student.\n");
printf("2-Doresc sa afisez catalogul in ordine descrescatoare a mediilor.\n");
printf("0-Iesire\n");
fflush(stdin);scanf("%d",&alegere);
switch(alegere)
{
case 0:printf("La revedere!\n");
break;
case 1:{printf("cati elevi vreti sa introduceti?:");
scanf("%d",&a);
for(i=1;i<=a;i++)
{
p=(ref)malloc(sizeof(Tnod));
printf("Dati nume si prenume student:");
scanf("%s",p->nume);
fflush(stdin);
printf("Nota algebra:");scanf("%d",&p->algebra);
printf("Nota analiza:");scanf("%d",&p->analiza);
printf("Nota aalgoritmica:");scanf("%d",&p->algoritmica);
printf("Nota bazele informaticii:");scanf("%d",&p->bazeleinformaticii);
printf("Nota programare1:");scanf("%d",&p->programare1);
printf("Nota programare2:");scanf("%d",&p->programare2);
printf("Nota arhitectura calculatoarelor:");scanf("%d",&p->arhitectura);
printf("Nota geometrie:");scanf("%d",&p->geometrie);
printf("Nota limbaje:");scanf("%d",&p->limbaje);
printf("Nota structuri de date:");scanf("%d",&p->structuri);
p->medie=0;
p->medie=p->medie+p->algebra+p->analiza+p->algoritmica+p->bazeleinformaticii+p->programare1;
p->medie=p->medie+p->programare2+p->arhitectura+p->geometrie+p->limbaje+p->structuri;
m=p->medie=p->medie/10;

printf("Media generala:%.1f\n",m);
}
}
break;

case 2:for(i=1;i<=a;i++)
{
sort(student);
printf("ordonat \n");
for(i=0;i<a;i++)
printf("%c %d\n",student[i].nume,student[i].medie);

system("pause");
return 0;
}

break;
default:printf("Valoare gresita.(apasati 1,2 sau 0)");
break;
}
printf("Tastati enter!\n");
getch();
}while(alegere!=0);
}

Suma, produsul, maximul, minimul, numarul elementelor pozitive si numarul elementelor negative dintr-un vector.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int v[50],i,n,S=0,P=1,min,max,poz=0,neg=0;
printf("n=");
scanf("%d", &n);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf("v[%d]=", i);
scanf("&d", &v[i]);
}
min=max=v[0]
for(i=0;i<n;i++)
{
S+=v[i];
P*=v[i];
if(min>v[i]) min=v[i];
if(max<v[i]) max=v[i];
}
for(i=0;i<n;i++)
{
if(v[i]>=0) poz++;
else neg++;
}
printf("\nSuma : %d", S);
printf("\nProdusul : %d", P);
printf("\nMinimul : %d", min);
printf("\nMaximul : %d", max);
printf("\nNr. elem. pozitive : %d", poz);
printf("\nNr. elem. negative : %d", neg);
return 0;
}

~Nu

S-ar putea să vă placă și