Sunteți pe pagina 1din 10

1. De alcătuit un program ce calculează valoarea lui a şi b.

Rezolvare:

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
float x,y,a,b,z,pi=3.14;
printf("introduceti x,y,z:\n");
scanf("%f%f%f",&x,&y,&z);
a=2*cos(x-pi/6)/(1/2+pow(sin(y),2));
b=(1+pow(z,2))/(3+pow(z,2)/5);
printf("a=%f,b=%f",a,b);
getch();
}
2. Scrieţi programul ce afişează:

12345678901234567890
Morar i Alina
M am a
1.25 16.9 184
Moldo va
13.3 Gara de sud

Rezolvare:

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
clrscr;
printf("12345678901234567890\n");
printf("%15s\n","Morari Alina");
printf("%6s\n","Mama");
printf("%20s\n","Solidaritate");
printf("%4.1f%8.1f%6d\n",12.5,16.9,184);
printf("%12s\n","Moldova");
printf("%4.1f%17s\n",13.3,"Gara de Sud");
}
3. Alcătuiţi programul ce calculează sistemul de ecuaţii:

Rezolvare:

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
float a,b,t,y;
clrscr();
printf("introduceti variabilele");
scanf("%f%f%f",&a,&b,&t);
if(t>=1&&t<=2) y=a*pow(t,2)+log(t);
else
if(t<1) y=1;
else
y=exp(a*t)*cos(b*t);
printf("%f",y);
}
4. Se consideră 3 numere intregi. Să se alcatuiască un program care să
determine numărul maximal.

Rezolvare:

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
int a,b,c,max;
clrscr();
printf("intr. variabilele");
scanf("%i%i%i",&a,&b,&c);
if (b<a>c)
max=a; else
if(b>a)
max=b; else
if(a<c)
max=c;
printf("max=%i",max);
}
5. Să se afişeze programul ce calculează numarul z care este egal cu:
z=(a+d;c+f;4d+b)+min(a,c,f).

Rezolvare:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void main()
{
float a,b,c,d,f,min,max;
clrscr();
printf("introduceti variabilele a,b,c,d,f:\n");
scanf("%f%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d,&f);
max=a+d;
if (c+f>max) max=c+f;
if (4*d+b>max) max=4*d+b;
min=a;
if (c<min) min=c;
if (f<min) min=f;
printf("z=max(a+d,c+f,4*d+b)+min(a,c,f)=%.1f",a+d,c+f,4*d+b,max+min);
getch();
}
6. De alcătuit un program ce determină:
1) max(a,b);
2) min(c+d;e);

Rezolvare:

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
int y,a,b,s,c,d,e,max,min;
clrscr();
printf("alege:\n");
printf("1.max(a,b)\n");
printf("2.min(c+d,e)\n");
scanf("%i",&y);
switch (y)
{case 1:
printf(" variabile a,b\n");
scanf("%i%i",&a,&b);
if(a>b) max=a;
else max=b;
printf("max=%i",max);
break;
case 2:
printf("variabile c,d,e\n");
scanf("%i%i%i",&c,&d,&e);
if((c+d)<e) min=c+d;
else min=e;
printf("min=%i",min);
break;
default:
printf("nedeterminare\n");
}}
7. Alcătuiţi programul ce calculează sistemul de ecuaţii, folosind ciclul:

Rezolvare:

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
{
float a,b,t,y;
clrscr();
printf("variabilele a,b:\n");
scanf("%f%f",&a,&b);
for(t=0;t<=3;t=t+0.15)
{
if (t>=1&&t<=2) y=a*pow(t,2)*log(t);
else
if (t<1) y=1;
else
y=exp(a*t)*cos(b*t);
printf("y=%f",y);
break;
}
getch();
}
8. Să se alcătuiască un program ce calculează suma si produsul:

Rezolvare:
#include<math.h>
# include<stdio.h>
# include<conio.h>
main()
{float b,s,p,c;
int i,j,n,z;
clrscr();
printf("meniu\n");
printf("1.calculează produsul\n");
printf("2.calculează suma\n");
printf("3. esire\n");
printf("alege optiunea:\n");
scanf("%d",&z);
clrscr();
switch(z)
{case 1:
clrscr();
printf("introdu numarul b:\n");
scanf("%f",&b);
p=1;
for(j=3;j<=7;j++) p=p*(j+3*b);
printf("p=%f",p); getch();
break;
case 2:
clrscr();
printf("introdu numarul c,n:\n");
scanf("%f%i",&c,&n);
s=0;
for(i=1;i<=n;i++); s=s+(3*c+i);
printf("s=%f",s); getch(); break;
case 3:
clrscr();
printf("program terminat!"); getch();
break; }}
9. Se dă un tablou unidimensional. Calculează suma elementelor pozitive.

Rezolvare:

#include<math.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
clrscr();
float suma;
int A[100],n,i;
printf("Introduceti numarul de elemente ale tabloului A: \n");
scanf("%d",&n);
for (i=0;i<=n-1;i++)
{
printf("A[%d]=",i);
scanf("%d",&A[i]);
}
printf("Elementele tabloului sunt:\n");
for (i=0;i<=n-1;i++)
{
printf("A[%d]=%d \n",i,A[i]);
if (A[i]>0)
{
suma=suma+A[i];
}}
printf("suma elementelor pozitive este: %f\n",suma);
getch();
}
10. Să se scrie un program ce afişează o matrice a carei elemente se calculeză
după formula A[i][j]=(n-i)(m-j).

Rezolvare:

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

void main()
{
clrscr();
int i,j,m=4,n=4;
float a[4][4];
printf("matricea este:");
for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<n;j++)
a[i][j]=(n-i)*(m-j);
for (i=0;i<m;i++)
{
printf("\n");
for (j=0;j<n;j++)
printf(" %2f",a[i][j]);
}
getch();
}