Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare la matematică

clasa a VI-a

Numere raționale. Operații cu numere raționale

Data: 18.12.2019

Numele prenumele ________________________________________

Varianta I

1. Care sunt inversele numerelor? L 0 1 2 3 4 5

Numărul Inversul
5
11
1
13
2
2
3
5

3
4

2. Completați spațiile libere cu semnele <, > sau =, astfel încât să obțineți propoziții adevărate,
justificând răspunsul:
2 1 3 3 17 7
a) b) c)
4 2 4 5 48 16

L 0 1 2 3 4

3. Calculați, simplificați, dacă e nevoie și scriți L 0 1 2 3 4 5 6


rezultatul corect:
4.
12 4 3 5 2 7 1
a) + 2 = b) 4 - 1 = c) 1 *1 : 2 =
15 5 8 6 9 11 2
2
5. Ștefan a cheltuit în trei zile o sumă de 240 lei. În prima zi el a cheltuit toată suma, în a doua zi a
5
2
cheltuit din suma rămasă. Ce sumă a cheltuit Ștefan în a treia zi?
3

Rezolvare:
L 0 1 2 3 4 5 6

2
6. Un comerciant a plătit impozite în sumă de 36474 de lei, ceea ce constituie din venitul lui. Ce
5
venit are comerciantul? L 0 1 2 3 4 5

Rezolvare:
Test de evaluare la matematică

clasa a VI-a

Numere raționale. Operații cu numere raționale

Data: 18.12.2019

Numele prenumele ________________________________________

Varianta II

7. Care sunt inversele numerelor? L 0 1 2 3 4 5

Numărul Inversul
7
13
18
11
1
1
3
9

2
3

8. Completați spațiile libere cu semnele <, > sau =, astfel încât să obțineți propoziții adevărate,
justificând răspunsul:
3 1 3 3 11 7
b) b) c)
4 2 4 5 24 16

L 0 1 2 3 4

9. Calculați, simplificați, dacă e nevoie și scriți L 0 1 2 3 4 5 6


rezultatul corect:
10.
14 2 7 5 2 5 2
b) + 3 = b) 4 - 1 = c) 1 *1 : 3 =
21 3 9 6 7 9 3
3
11. Sorina a cheltuit în trei zile o sumă de 360 lei. În prima zi el a cheltuit toată suma, în a doua zi
5
3
a cheltuit din suma rămasă. Ce sumă a cheltuit Sorina în a treia zi?
4

Rezolvare:
L 0 1 2 3 4 5 6

4
12. Un comerciant a vândut din terenul său la un preț de
5
34 596 lei. Aflați costul întregului lot?. L 0 1 2 3 4 5

Rezolvare: