Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă în clasa V la matematică

Data _________________________
Numele şi prenumele elevului: _____________________________________
Punctaj acordat: ___________ Nota ________
1. Stabiliți valoarea de adevăr al următoarelor propoziții:
a) 250 ⁝ 5 A F 1p
b) 5 | 135 A F 1p
c) „1220 nu este divizibil cu 2” A F 1p
d) „78 este multiplul lui 6” A F 1p

2. Completați spațiile punctate astfel încât să obțineți afirmații adevărate:

a) Divizorii numărului 18 sunt


_______________________________________ 4p

b) Multiplii numărului 6 cuprinși între 20 și 36 sunt


_______________________ 2p

c) Un număr natural este divizibil cu 2 dacă și numai


dacă____________________________________________________
_________________________ 10p

d) Un număr natural este divizibil cu 5 dacă și numai dacă


________________________________________________________
__________________ 7p

3. Fie următorul șir de numere naturale. Încercuiți cu roșu numerele divizibile


cu 2, iar cu albastru numerele divizibil cu 5.

11, 14, 25, 34, 235, 17, 38, 135, 982, 12 8p

4. Completați cu numere naturale pare astfel încât propozoția obținută să fie


adevarată.

104>_____>______>______>______> 4p

5. Formați cu numerele 6, 7, 8, 9, 10 cîte trei sume divizibile cu:


a) 2 b) 5 6p
Schema de convertire a punctelor în note

Puncte 45-43 42-40 39-35 34-28 27-22 21-15 14-10 9-5 4-2 1-0
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Evaluare sumativă în clasa V la matematică
Data _________________________
Numele şi prenumele elevului: _____________________________________
Punctaj acordat: ___________ Nota ________

1. Fie numărul 1235. 4p.


a) Descompuneți acest număr în baza 10.

b) Calculați în colonoță numărul de 5 ori mai minc 3p.


decît numărul dat.

2. Scoateți factorul comun în afara parantezelor și calculați. 6p.


a) 25 ×43 + 57×25=

b) 35×58 - 38×35=

3. Deschideți parantezele. 2p.


a) 34×( 23+ 59)=

4. Determinați ordinea efectuării operațiilor și calculați. 7p.


151650 - 150×[192 – (152 + 52 )]=
5. Plasează parantezele astfel încăt să obții o egalitate adevărată. 2p.

128 + 49 : 42: 6 × 8 = 184

6. Rezolvați problema prim metoda reducerii la unitate, 6p.


Un bazin se împle cu apă prin 3 robinete în 15 ore. În căt timp vor îmlpe
același bazin 9 robinete care au același debit de apă.
Schema de convertire a punctelor în note

Puncte 30-29 28-26 25-23 22-19 18-15 14- 10 9-7 6-5 4-3 2-0
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1