Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL

EDUCAŢIEI AL Numele:
REPUBLICII MOLDOVA Prenumele:
Instituţia de învăţămînt:
AGENŢIA
DE EVALUARE ŞI
EXAMINARE

MATEMATICA
TEST SPRE EXERSARE PENTRU SESIUNEA 2011
LICEU
Profilul real
Timp alocat – 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră, creion, riglă, radieră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citiţi cu atenţie fiecare item şi efectuaţi operaţiile solicitate.
- Lucraţi independent.

Vă dorim mult succes!


Nr. Item Scor Scor

I. În itemii 1 – 3 completaţi spaţiile rezervate astfel încît propoziţiile obţinute


să fie adevărate.

1. Scrieţi în casetă unul dintre semnele <, =, >, astfel încît propoziţia obţinută să
fie adevărată. L L
( 7 +2 )( 7 −2 ) π logπ e
0 0
ln e . 2 2

2. Pe desen este reprezentat


graficul derivatei funcţiei
f : ( −3; 8 ) → R . Lungimea L
L
intervalului pe care funcţia f 0 0
este monoton descrescătoare 2 2
este egal cu
un. m.

3. În desenul alăturat ABCA′B′C′ este


o prismă dreaptă. Punctul
D este mijlocul segmentului
L L
AA′.
0 0
2 2
VABCD
=
VABCA′B′C′ .

II. În itemii 4-9 răspundeţi la întrebări, scriind rezolvările,


argumentările şi răspunsurile în spaţiile rezervate.

4. Pentru ce valori reale ale lui a şi b se verifică egalitatea L L


7 0 0
  3π 3π 
 2  cos + i sin  = a + bi.
1 1
  7 7  2 2
Rezolvare: 3 3
4 4
5 5

Răspuns: _________________.
5. Este posibil ca într-un vas de forma unui cilindru circular drept, reprezentat pe L L
desen, să se includă o bilă sferică, volumul căreia este de 2 ori mai mic decît 0 0
volumul vasului? 1 1
Utilizînd datele din desen, încercuiţi cuvîntul Da, dacă răspunsul este 2 2
afirmativ, sau cuvîntul Nu, dacă răspunsul este negativ. 3 3
4 4
Da Nu 5 5

Argumentaţi răspunsul.

1 2 3
D( x) + 6 D ( x ) = x −1 x
6. Rezolvaţi în R inecuaţia ≥ 0, L L
x2 − 4 dacă .
2 3 −x 0 0
1 1
Rezolvare: 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

Răspuns: ____________________.
7. După ce s-a cusut un costum, una dintre bucăţile rămase de ţesătură este de L L
forma unei figuri, mărginită de liniile 0 0
 π 5π  1 1
f , g :  ;  → R, f ( x ) = sin x, g ( x ) = cos x. 2 2
4 4  3 3
Calculaţi aria acestei bucăţi de ţesătură. (1 unitate de măsură = 1 dm). 4 4
Rezolvare: 5 5
6 6

Răspuns: ________________.

8. Calculaţi suma soluţiilor reale ale ecuaţiei L L


(1− 2cos x) ⋅
2
9 − 4 x2 = 0.
0
1
0
1
Rezolvare: 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Răspuns: ____________________.
III. Rezolvaţi problemele 10-12 şi scrieţi pe foaia de test
rezolvările complete.
9. În sesiunea de vară, elevii clasei a XI-a au de susţinut 4 teze semestriale la L L
următoarele discipline şcolare: matematică, fizică, istorie şi limba străină. În 0 0
cîte moduri se poate face orarul tezelor, astfel încît tezele la matematică şi 1 1
fizică să nu fie consecutive? 2 2
Rezolvare: 3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns: ____________________.

10. Pentru ce valori reale ale parametrului real a, ecuaţia │x2-5x+6│=a admite L L
exact 2 soluţii reale. 0 0
1 1
Rezolvare: 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Răspuns: ____________________.
11. Trapezul ABCD este înscris într-un cerc. Determinaţi lungimea liniei mijlocii L L
a trapezului, dacă lungimea bazei mari AD = 15 cm, m(∠BAC)=α, 0 0
1 1
sin α = , m(∠ABD ) = β sin β = .
1 5
3 9 2 2
Rezolvare: 3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns: ____________________.

x 2 + ax + b
12. Fie funcţia f : R − {−1} → R, f ( x ) = , a, b ∈ R. L L
x +1 0 0
Pentru ce valori ale lui a şi b funcţia admite ca asimptotă oblică spre +∞ şi -∞ 1 1
dreapta y = x + 1 , şi, punctul x0 = 1 este punct de extrem. 2 2
Rezolvare: 3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

Răspuns: ____________________.
Anexă

Vcil . = π R 2 H

4
Vcorp. sf . = π R 3
3

V prism. = Ab ⋅ H

1
V pir . = ⋅ Ab. ⋅ H
3

a b c
= = = 2R
sin α sin β sin γ