Sunteți pe pagina 1din 2

Matematica

Bacalaureat, profil real


BAREM DE CORECTARE

item Scor Răspuns corect Etapele rezolvării Punctaj Observaţii


ul maxim acordat
1. 2 p. > Punctele se acordă numai pentru 2 p.
completarea corectă a casetei
2. 2p 5 Punctele se acordă numai pentru 2 p.
completarea corectă a casetei
3. 2 p. 1 Punctele se acordă numai pentru 2 p.
6 completarea corectă a casetei
4. 5p. a  128; b  0. - Aplicarea formulei lui Moivre 1 p.
- calcularea valorii cos3 1 p.
- calcularea valorii sin 3 1 p.
- transformarea membrului stîng în
formă algebrică 1 p.
- răspuns corect 1 p.
5. 5 p. DА - Calcularea volumului cilindrului 1 p.
- Calcularea raportului dintre volumul
cilindrului şi volumul bilei sferice 1 p.
- Exprimarea razei bilei sferice prin a 1 p.
- Compararea razei bilei sferice cu raza
cilindrului 1 p.
- încercuirea cuvîntului Da 1 p.
6. 7 p. S   ;  4  - Calcularea determinantului D(x) 1 p.
- scrierea inecuaţiei 1 p.
 3 - calcularea zerourilor numărătorului
  2;    1 p.
 2 - calcularea zerourilor numitorului 1 p.
  2;    - Reprezentarea zerourilor pe axa
numerelor 1 p.
- construirea curbei semnelor 1 p.
- răspuns corect 1 p.
7. 6 p. 2 2 dm2 - arată că sin x  cos x pentru orice În mod
 5  analitic
x ;
4 
1 p. sau grafic
4
- scrierea formulei de calculare a ariei 1 p.
bucăţii de ţesătură
- calcularea unei primitive a funcţiei 1 p.
sin x  cos x
- utilizarea formulei Newton – Leibnitz 1 p.
- calcularea ariei 1 p.
- răspuns corect 1 p.
8. 8 p. 0 - scrierea totalităţii
 1  2 cos 2 x  0
 2 p.
 9  4 x  0
2


 9  4x  0
2

- rezolvarea ecuaţiei 9  4 x 2  0 1 p.
- rezolvarea inecuaţiei 9  4 x 2  0 1 p.
- rezolvarea ecuaţiei 1  2 cos 2 x  0 2 p.
- rezolvarea sistemului 1 p.
- răspuns corect 1 p.
9. 6 p. 12 moduri - Scrierea formulei P4  P3  P2 2 p. În cazul cînd
1 p. elevul
- calcularea P4 descrie toate
1 p. variantele
- calcularea P3
posibile
- calcularea P2 1 p. obţine 6
- răspuns corect 1 p. puncte
10. 8 p. 1  - scrierea condiţiei a  0 1 p.
a  0   ;   
4  - examinarea cazului pentru a  0 1 p.
 x2  5x  6  a
- obţinerea totalităţii  2 1 p.
 x  5 x  6  a
pentru a  0
- calcularea 1  1  4a 1 p.
1 p.
- arată că 1  0 pentru orice a  0
- scrierea condiţiei 2  0 1 p.
- rezolvarea inecuaţiei 1  4a  0 1 p.
- răspuns corect 1 p.
11. 6 p. 12 сm AD
- scrierea relaţiei  2 R în
sin 
triunghiul ABD 1 p.
- calcularea razei cercului circumscris
trapezului 1 p.
BC
- scrierea relaţiei  2 R în
sin  1 p.
triunghiul ABC
- calcularea lungimii segmentului BC 1 p.
- calcularea lungimii liniei mijlocii a
trapezului 1 p.
- răspuns corect 1 p.
12. 7 p. a  2; b  5. - arată că m  1 (y=mx+n – ecuaţia
generală a asimptotei oblice) 1 p.
- calcularea valorii lui n, folosind limita 1 p.
- calcularea valorii lui a 1 p.
- calcularea derivatei funcţiei f pentru
a=2 1 p.
- utilizarea teoremei lui Fermat 1 p.
- calcularea valorii lui b 1 p.
- răspuns corect 1 p.
64 p.

Notă:
1. În cazul cînd nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de rezolvare poate fi
acceptată odată ce ea satisface cerinţele răspunsului oferit în baremul de corectare.
2. Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentate dacă nu sunt specificate în cerinţă.
3. Nu întroduceţi puncte suplimentare la barem sau jumătăţi de punct.