Sunteți pe pagina 1din 10

Barem de evaluare

Clasa a VI-a

Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim


Itm.
1. Pentru corectă a ordinei operațiilor -1p
Pentru calcularea fiecărei operații – câte 1p 8p
Pentru răspuns corect -1p
2. Pentru scrierea elementelor fiecărei mulțimi
-câte 1p 5p
Pentru calculul intersecției -1p
Pentru calculul reuniunii – 1p
Pentru calculul diferenței -1p
3. Pentru descompunerea numărului 84 în factori
primi -2p
Pentru descompunerea numărului 36 în factori 6p
primi -2p
Pentru calcularea c.m.m.d.c. -1p
Pentru calcularea c.m.m.m.c. -1p
4. Pentru notare –1p
Pentru obținerea ecuației – 1p
Pentru rezolvarea ecuației -1p 6p
Pentru calcularea fiecărui număr -1p

5. a)Pentru fiecare operație – câte 1p


Pentru determinarea soluției -1p 4p

b) Pentru fiecare operație – câte 1p 4p


Pentru determinarea soluției -1p

Total 33 p
Barem de evaluare

Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim


Itm.
1. Pentru fiecare opțiune corectă a algoritmului 14p
– câte 1p
2. Pentru fiecare calcul - câte 1p 8p

3. Pentru scrierea ecuației – câte 1p 8p


Pentru egalarea ecuației – câte 1p
4. Pentru scrierea condiției –1p
Pentru aplicarea formulei – 1p 4p
Pentru rezolvarea corectă - 2p
5. Pentru scrierea condiției –1p
Pentru aplicarea formulei – 1p 7p
Pentru scrierea ecuației reacției - 2p
Pentru rezolvarea corectă - 3p
Total 41 p

Barem de notare

nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
punctaj 41-40 39-35 34-31 30-27 26-23 22-18 17-14 13-9 8-5 4-1
Barem de evaluare
Clasa a VIII-a
Modulul: ,,Oscilaţii şi unde mecanice’’

Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim


Itm.
1. Pentru fiecare corespondență – câte 1p 3p

2. Pentru fiecare afirmație – câte 1p 4p

3. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru scrierea corectă a formulei – 1p
Pentru calculare - 1p 4p
Pentru răspuns corect - 1p

4. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru scrierea corectă a formulei – 1p
Pentru calculare - 1p 4p
Pentru răspuns corect - 1p

5. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru scrierea corectă a formulei timpului – 1p
Pentru scrierea corectă a formulei perioadei sau 6p
frecvenței – 1p
Pentru calculare – câte 1p
Pentru răspuns corect - 1p

Total 21 p

Barem de notare

nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncta 21-20 19-18 17-15 14-12 11-9 8-6 5-4 3 2-1 0
j
Barem de evaluare
Clasa a IX-a
Modulul: ,,Reflexia și refracția luminii. Dispersia luminii’’
Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim
Itm.
1. Pentru fiecare afirmație – câte 1p 3p

2. Pentru construirea razelor – câte 1p


Pentru construirea imaginei – câte 1p 8p
Pentru descrierea imaginei – câte 1p
3. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p
Pentru calcularea unghiului de incidență – 1p
Pentru scrierea corectă a legii II-a a reflexiei 5p
luminii - 1p
Pentru calcularea unghiului– 1p
Pentru răspuns corect - 1p
4. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p
Pentru scrierea corectă a legii II-a a refracției
luminii - 1p 4p
Pentru calculare - 1p
Pentru răspuns corect - 1p
5. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p
Pentru calcularea unghiului de incidență – 1p
Pentru scrierea corectă a legii II-a a refracției 5p
luminii - 1p
Pentru calculare –1p
Pentru răspuns corect - 1p

Total 25 p

Barem de notare

nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncta 25-24 23-22 21-19 18-15 14-11 10-7 6-5 4-3 2-1 0
j
Barem de evaluare
Clasa a IX-a
Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim
Itm.
1. Pentru fiecare afirmație – câte 1p 4p

2. Pentru construirea razelor – câte 1p


Pentru construirea imaginei – câte 1p 8p
Pentru descrierea imaginei – câte 1p
3. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p
Pentru transformarea în SI – câte 1p
Pentru scrierea corectă a formulei lentilei subțiri, 10p
puterii optice, măririi liniare – câte 1p
Pentru calcule – câte 1p
Pentru răspuns corect - 1p
4. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p
Pentru scrierea corectă a legii II-a a reflexiei
luminii - 1p 5p
Pentru scrierea corectă a formulei vitezei - 1p
Pentru calcule – 1p
Pentru răspuns corect - 1p
Modulul: ,,Lentile subțiri. Instrumente optice’’

Total 27 p

Barem de notare
nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncta 27-26 25-24 23-21 20-16 15-12 11-7 6-5 4-3 2-1 0
j

Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim


Itm.
1. Pentru fiecare afirmație – câte 1p 3p

2. Pentru fiecare transformare – câte 1p 6p

3. Pentru răspuns corect – 1p 1p

4. Pentru reprezentarea corectă a forței – câte 1p 2p

5.a) Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru scrierea corectă a formulei - 1p
Pentru calculare - 1p 4p
Pentru răspuns corect - 1p

5.b) Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru scrierea corectă a formulei - 1p
Barem Pentru calculare - 1p 4p de
Pentru răspuns corect - 1p

6.a) Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru scrierea corectă a formulei - 1p
Pentru calculare - 1p 4p
Pentru răspuns corect - 1p

6.b) Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru scrierea corectă a formulei - 1p
Pentru calculare - 1p 4p
Pentru răspuns corect - 1p

evaluare
Clasa a VII-a
Modulul: ,,Forța. Forța de greutate. Greutatea”
Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim
Itm.
1. Pentru fiecare afirmație – câte 1p 4p

2. Pentru fiecare transformare – câte 1p 6p

3. Pentru fiecare exemplu – câte 1p 4p

4. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru transformare – câte 1p
Pentru scrierea corectă a formulei forței - 1p 8p
Pentru scrierea corectă a formulei presiunei - 1p
Pentru calculare - câte 1p
Pentru răspuns corect - 1p Total
28 p
5. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p
Pentru transformare -1p
Barem Pentru scrierea corectă a formulei - 1p 5p de
notare Pentru calculare - 1p
Pentru răspuns corect - 1p

nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncta 28-27 26-25 24-21 20-16 15-12 11-7 6-5 4-3 2-1 0
j

Clasa a VII-a
Modulul: ,, Presiunea corpurilor solide. Presiunea în lichide şi gaze’’
Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim
Itm.
1. Pentru fiecare corespondență – câte 1p 3p

2. Pentru fiecare afirmație – câte 1p 2p

3. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru determinarea numărului de protoni – 1p Total
27 p Pentru determinarea numărului de neutroni – 1p 5p
Pentru determinarea numărului de nucleoni – 1p
Pentru răspuns corect - 1p
Barem 4. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p de
notare Pentru scrierea corectă a formulei dezentegrării
α - 1p 8p
Pentru scrierea corectă a formulei dezentegrării
nota 10 β- 1p9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncta 27-26 Pentru
25-24calcule – câte19-15
23-20 1p 14-11 10-7 6-5 4-3 2-1 0
j Pentru răspuns corect - 1p
5. Pentru fiecare acțiune – câte 1p 6p

6. Pentru fiecare notație – câte 1p 2p

Barem de evaluare
Clasa a IX-a
Modulul: ,,Interacțiuni nucleare’’
Nr. Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim
Itm.
1. Pentru fiecare afirmație – câte 1p 5p

2. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p


Pentru scrierea corectă a formulei -1p 4p
Pentru calculare - 1p
Pentru răspuns corect - 1p
3. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p
Pentru transformare -1p
Pentru scrierea corectă a formulei - 1p 5p
Pentru calculare - 1p Total
26 p Pentru răspuns corect - 1p
4. Pentru scrierea prescurtată a problemei – 1p
Pentru transformare – 1p
Pentru scrierea corectă a formulei energiei 9p
cinetice- 1p
Barem Pentru scrierea corectă a formulei energiei de
notare potențiale - 1p
Pentru calculare - câte 1p
Pentru răspuns corect - 1p
nota 5.10 Pentru
9 scrierea
8 prescurtată
7 a problemei
6 –5 1p 4 3 2 1
puncta Pentru scrierea corectă a formulei
26-25 24-23 22-20 19-16 15-11 10-7 energiei -1p 6-5 4-3 2-1 0
j Pentru scrierea corectă a formulei vitezei - 1p 7p
Pentru scrierea corectă a formulei înălțimei -1p
Pentru calculare – câte 1p
Pentru răspuns corect - 1p

Clasa a VII-a
Modulul: ,, Energia mecanică’
Total 30 p

Barem de notare

nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
puncta 30-29 28-27 26-23 19-15 14-11 10-7 6-5 4-3 2-1 0
j