Sunteți pe pagina 1din 1

Informatica, VII

Data: 07.04.2020
Subiectul : Derularea prezentărilor. Utilizarea efectelor de animație.

Cerințe:
- Utilizarea instrumentelor încorporate de desenare

- Elaborarea prezentărilor ce conțin texte și imagini grafice.

- Utilizarea efectelor de animație

- Derularea prezentărilor.

- Elaborați o prezentare care să conțină cel puțin 5 diapozitive cu aplicarea cerințelor indicate
mai sus. Dacă nu aveți nici o idee vă sugerez să fie o prezentare FLORI DE PRIMĂVARĂ.
Iar dacă aveți de pregătit o prezentare la altă disciplină, străduiți-vă să satisfacă cerințele de
mai sus și o voi admite și aici.