Sunteți pe pagina 1din 11

Ziua Drapelului de Stat

al Republicii Moldova
Simbolurile naţionale sunt simbolurile de stat şi
alte însemne care indică identitatea Republicii
Moldova ca stat.

Simbolurile naţionale formează o adevărată


piramidă, reunind la vîrf cele trei simboluri
naţional-statale majore: stema de stat, drapelul
de stat şi imnul de stat.

Drapelul de Stat al Republicii Moldova –


Tricolorul – este simbolul oficial al țării. El
simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul statului
moldovenesc, reflectă principiile lui democratice,
tradiţia istorică a poporului moldovenesc,
egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea
tuturor cetăţenilor republicii.
Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – reprezinta o
pânză dreptunghiulară, formată din trei fâsii de dimensiuni egale,
dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor: albastru
(azuriu), galben, roșu. În centru, pe fișia de culoare galbenă este
imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.
Alegerea tricolorului ca Drapel Oficial de Stat al Republicii Moldova nu
este întâmplătoare şi are o argumentare istorică.

Libertate - și simbolizează cerul senin, pacea și


caracterul paşnic al poporului nostru;

Dreptate - simbolizează recoltele bogate ale


lanurilor de grâu şi de porumb, ale viilor sub razele soarelui auriu;

Frăție - reprezintă sângele vărsat de strămoşii


neamului nostru pentru libertate şi independenţă al poporului nostru.
Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat
pe orizontală, având în partea superioară o cromatică roșie, în
cea inferioară-albastră, încărcat cu capul de bour cu stea în
frunte. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci
petale, iar în stânga de o semilună conturată. Toate elementele
reprezentate în scut sunt de aur (galbene). Scutul este plasat pe
pieptul unei acvile naturale purtând în cioc o cruce de aur
(acvilă crucială) și ținând în gheara dreaptă o ramură verde.
Stema de Stat a RM înglobează elemente de veche tradiţie, care ne-au însoţit
pe parcursul a sute de ani. Astfel, se disting:
Capul de bour, însemnul tradiţional al moldovenilor, care exprimă bogăţia
locurilor natale, fertilitatea pământului străbun, forţa, măreţia şi demnitatea
poporului;
Steaua dintre coarnele bourului, o aluzie la divinitate, adică la ceea ce este
sfânt şi măreţ totodată, şi un vechi simbol dacic;
Floarea, roza, însemn care face trimitere la o veche tradiţie statală a
moldovenilor, adică la faptul că statul nostru provine dintr-un trecut foarte
îndepărtat și reprezintă unitatea;
Semiluna, face trimitere la o perioadă foarte îndepărtată a istoriei,
simbolizînd veşnicia, stabilitatea şi existenţa îndelungată a poporului;
Cromatica câmpului de pe scut, are o semnificaţie dublă, simbolizând lupta
pentru împlinirea idealurilor neamului şi relevând introducerea noilor culori,
drept cel mai înalt simbol, menit să individualizeze suveranitatea Moldovei.
Tricolorul a fost desemnat drapel oficial al Republicii
Moldova de primul Parlament pe 27 aprilie 1990. Ziua
Drapelului de Stat a fost instituită pe 23 aprilie 2010.
 
Drapelul de Stat se arborează pe
clădirile în care au loc sesiunile
Parlamentului, Preşedinţiei,
Guvernului, organelor administraţiei
publice locale, ministerelor,
departamentelor, ale altor autorităţi
publice din RM, etc.

La fel, Drapelul poate fi arborat la


ceremonii şi la alte solemnităţi,
organizate de autorităţile publice,
întreprinderi, instituţii şi organizaţii.

Pentru toate popoarele, stema țării -


semnul heraldic suprem - are o
importanţă deosebită.

Imaginile care o compun evocă


istoria ţării, prin intermediul ei
tradiţia rămîne veşnic vie, iar
semnificaţia ei trezeşte sentimentul
naţional.
Regula de arborare a Drapelului de Stat
În cazul arborării Drapelului de
Stat împreună cu drapelele altor
state pe teritoriul Republicii
Moldova, Drapelul de Stat are
prioritate şi va ocupa locul de
onoare, iar dimensiunile liniare
ale altor drapele nu vor depăşi
dimensiunile liniare ale acestuia.
Drapelele altor state se
arborează în condiţii egale, în
ordinea alfabetică a denumirii
ţărilor în limba de stat a Republicii
Moldova. 
Dacă nu este posibilă ridicarea şi
coborârea concomitentă a tuturor
drapelelor arborate pe catarge,
Drapelul de Stat se ridică primul
şi se coboară ultimul.
ATENȚIE!
Utilizarea Drapelului de
Stat cu încălcarea
prevederilor legii, precum
şi profanarea acestuia
prin murdărire, pătare,
inscripţionare, desenare,
aplicare a unor obiecte,
ardere, călcare în
picioare, utilizare în
calitate de faţă de masă,
husă de scaun, draperie
etc. atrag răspunderea
contravenţională sau
penală.
Patriotismul nu este numai iubirea
pământului în care te-ai născut ci, mai
ales, iubirea trecutului, fără de care nu
există iubire de ţară.

Vă mulțumim pentru atenție!!!

S-ar putea să vă placă și