Sunteți pe pagina 1din 6

Lectia nr.

Divizibilitate. Recapitulare
Probleme rezolvate

1
TEMA

1. Aflaţi numerele prime a, b, c astfel încât 2a  3b  4c  64 .

2. Arătaţi că oricare ar fi cifrele a, b, c, numărul abc  bca  cab  2013 este divizibil cu 3.

2
1. Se dau trei numere raţionale a, b, c care au mediile aritmetice, două câte două, 45;
30, respectiv 27. Media aritmetică a celor trei numere este:
A) 32 B) 34 C) 30 D) 36

1. Media aritmetică a trei numere este 140. Primul număr este de 4 ori mai mic decât al
treilea, iar media aritmetică a primelor două numere este 90. Numerele, în ordinea
dată de problemă, sunt:
A) 60;120;240 B) 50;100;200 C) 54;120;216 D) 48;120;252

n+1 n n n+1 n
7⋅5 ⋅3 + 7⋅5 ⋅3 −7⋅15
1. Simplificând fracţia 4⋅15n+1 +4⋅5n⋅3n+2 −4⋅5 n⋅3 n+1 obţinem fracţia ireductibilă:
7 7 7 21
A) 20 B) 12 C) 4 D) 4

Lectia nr. 2
Rapoarte, proporţii, procente. Recapitulare

10 5 15 3 a4 1 4 y  3 3y  6 25  x
    x
1. Rezolvaţi ecuaţiile: a) n 3 ; b) x  3 7 ; c) a  8 7 ; d) 3 5 ; e) 4

2. Dacă o ciocolată de 90 g costă 5 lei, cât ar trebui să coste o ciocolată de 75 g?

a 3 4a  2b

3. Ştiind că b 2 , calculaţi: 3a  b
4. O lucrare ar putea fi terminată în 45 de zile de către 12 muncitori. În primele 18 zile au
lucrat numai 9 muncitori. Câţi muncitori trebuie să mai vină, astfel încât lucrarea să fie
terminată la timp?
5. Să se împartă numărul 36 în două părţi invers proporţionale cu 4 şi 5.
6. După o scumpire cu 10 % ,o ciocolată costă 1,65 lei. Cât costa înainte de scumpire ?

7. Două robinete identice ar umple un bazin în 45 de minute. După ce au funcţionat


împreună 15 minute, un rubinet a fost oprit. Cât timp trebuie să mai curgă celălalt
robinet pentru a umple bazinul?

3
8. Într-o cutie se află 17 bile verzi, 25 albe şi 33 negre.Se extrage una, fără a privi. Aflaţi
probabilitatea ca
bila extrasă să nu fie albă.

După două reduceri consecutive cu acelaşi procent un obiect costă tot atât cât ar fi costat
dacă i s-ar fi redus preţul o singură dată cu 64%.Procentul reducerilor consecutive este:
A) 32% B) 50% C) 30% D) 40%

4
Lectia nr. 3
Numere reale. Recapitulare

5
Tema

1. Efectuaţi; a) (3n  7) ; b) (4a  3)(4a  3) ; c) (1  2c ) ; d) (3x  2)(4 x  3) ; e)


2 2

( y 2  3 y  4)(2 y  3)
2. Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor ( 3  2) şi 7  48 .
2

3 6 10
3. Raţionalizaţi numitorii şi simplificaţi: a) 5 2
; b) 10  1 ; c) 2 5  10 ;
4. Ştiind că a  b  3 6 şi ab  12 , calculaţi a  b .
2 2