Sunteți pe pagina 1din 11

Recapitulare final prin exerciii i probleme:

1.Calculai: a) 20 + 20:5
b) 216 : 2 + 3
2
2
3

c) 6
2
: 2
2
1
2006

2. Calculeaz mai simplu: a) 37 49 + 18 49 + 55 51
b)
55
44
66
55


c)
3
1
999
777
99
77
9
7

,
_

+ +
3. Calculai: a) (2
97
:2
95
)
2
: 4
2
2006
0
b) 20,05:0,2005 1000,21
c) 0,(4) 3 + 20 0,05
4.a) Dac a = 15 i b c = 9 atunci ab ac = ..
b) daca a+b = 7 i c b = 25 atunci 103a + 100b +3c = .
c) Dac a + 2b + 3c = 20 i 3a + 2b + c = 16, aflai a + b + c
5. a) Dintre numerele 3,5(6) i 3,(56) mai mare este.
b) Dintre numerele a=2
57
i b= 3
38
, mai mare este.
c) Dintre numerele
17
16
7
6
si
, mai mare este numarul ..
6. a) Dac numrul
, 9 73 x
atunci x este..
b) Numrul cel mai mic de forma
a a5
divizibil cu 2 este..
c) Numrul cel mai mare de forma
b a8 7
divizilil cu 45
este.
7. a) Rezolvnd n N ecuaia 2(x+5) +5 =25 obinem
b) Cifra x care verific relaia
1
25
7

x
, este
c) Numrul a care verific relaia
3
2
1 2
6
8
3

a
, este.
8. Fie x = 360 i y = 420
a) Descompunerea n factori a numerelor x i y
este.respectiv..
b) c m m d c al nr. x i y este
c) c m m m c al lor este.
9. a) Descompunerea n factori a numerelor 3939 i 4444
este.
b) Simplificnd fracia
4444
3939
obnem
c) Dac x verific relaia
444444
393939
=
44
39 x
, atunci x = ...
10. a) Cel mai mic numr de elevi care se pot alinia cte 4 , cte 5 i
cte 6 este.
b) Afl cel mai mic numr care mprit la 6 d restul 1, mprit la
8 d restul 3, mprit la 9 d restul 4
c) Numerele 128, 153 i 183 mprite la acelai numr natural n
dau de fiecare dat restul 3. Afl pe n.
11. a) 2,5ha + 50a = m
2
b) Capacitatea unui acvariu n form de cub cu muchia de 0,5 m
estel.
c) Un vas paralelipipedic are dimensiunile de 5dm, 4dm, 1dm.
Cte sticle de 500ml trebuie s le golim n vas pentru a-l umple?
12. Numrul a mprit la numrul b d ctul 17 i restul 5.
a) Aflai cel mai mic numr a care verific condiia de mai sus;
b) Care sunt numerele a i b dec suma lor este 365;
c) Numerele a i b de mai sus care au duferena 165 sunt
13. a) O doime din numrul x este 51. numrul x este.
b) dublul triplului lui
6
1
este..
c) Ct la sut din 2 reprezint numrul 5;
14. a)Media aritmetic a numerelor a i b este 7,8 , iar madia
aritmetic a nr. a, b i c este 7,3, atunci c=....
b) Cel mai mic numr natural nenul care mprit la 18 d restul 10
i mprit la 20 d restul 12 este
c) numrul pentru care
5
1
din el este mai mic cu 10 dect un sfert
din numrul dat este
15. Fie M = {x xN, 10 x 95}
a) Numrul elementelor mulimii A este..
b) Numrul elementelor lui A divizibile cu 2 i 5 este.
c) Submulimea format din elementele mulimii A care sunt
numere prime este..
16. a) Numrul n pentru care 7
n
+ 7
n+2
= 50 7
2002
este..
b) Artai c numrul 2
2n + 2
5
2n+3
+1 nu este prim
c) Dovedii c numrul a = 4
200
5
400
1 se divide cu 9
17. Fie A = {0; 1; 2; 3} i B = {xxN, x 7, x prim}. Calculai
a) AB
b) AB
c) A B
18. Suma dintre un numr prim i unul natutal impar este 2003;
a) numrul prim este..
b) cellalt numr este
c) ctul dintre numrul impar i cel prim este.., iar restul ..
19. Rezolvai ecuaiile:
a)
( ) 3
5
6
2
1
1
3
2
2 3
1
]
1

+ x
b) 375 ( a 25 ) = 300
c) 1 + 2 + 3 + 4 + . + x = 55
20. a) Transformai n minute: i) 12ore; ii)
h
5
3
; iii) 2460s;
b) Suma de 8 00 lei noi este pltit n 100 bancnote de 5 lei noi i
10 lei noi. Aflai numrul bancnotelor de fiecare fel.
c) Lichidul dintr-un vas ocup trei sferturi din capacitatea vasului; se
scoate o treime din lichid i mai rmn n vas 150litri. Aflai
capacitatea vasului.
21. a) Aflai numrul natural x dac
N
x
x

+
+
1
5 3

b) Afl numrul natural n pentru care fracia
37 3
27 5
+
+
n
n
este
subunitar;
c) Dovedete c fracia
3 2
4 3
+
+
n
n
este ireductibil;
22. a) Dovedii c numrul m = 5
2008
+ 2
5
nu este ptrat perfect;
b) Cercetai dac numrul n = 6 10
20
+ 5001 se divide cu 3
c) Demonstrai c n = 105 + 2( 1 + 2 + 3 + . + 104) este
ptrat perfect
23. a) Afl cifra x dac
) 3 ( 6 , 1 ) ( , 1 , 0 + x x
b) Cifra x din relaia
5 , 1110 , 0 + + xxx x x xox
este
c) Aflai cifra a dac
95 , 58 ) , 0 , 0 ( ) ( + + aa a aa a
24. a) Mulimea A = {
x

x
15 , 7 1 x b a
}este A = .
b) Suma a dou numere naturale este 60 i c m m d c al lor este 5.
Aflai numerele;
c) Produsul a dou numere este 96, iar c m m d c al lor este 4.
Aflai numerele
25..La o lucrare scris elevii unei clase au urmtoarele rezultate: dou
note de 4; trei note de 5; trei note de 6; cinci note de 7; apte note de
8; trei note de 9 i dou note de 10.
a) Media clasei scris ca numr zecimal este
b) Probabilitatea ca lund o lucrare la ntmplare aceasta s aib o
not de cel puin 8 este.
Obs. Probabilitatea unui eveniment=numarul cazurilor
favorabile/numarul total al cazurilor.
Exemplu. Probabilitatea ca pe fata de sus a unui zar sa apara
cifra 2 este 1/6.
Probabilitatea ca pe fata de sus a unui zar sa apara o cifra
para este 3/6.
TEST NR. 1 CLASA a 5-a
PARTEA I
9 pct. 1. a) Rezultatul calculului 75 - 32 =
b) Rezultatul calculului
5
3
3
2
5
4

=
c) tiind c a=107+25-9; b=2.a+27 iar c=437
calculai a+b+c
9pct. 2. a) 8 m
3
+ 450 l + 1700 cm
3
= ........ m
3
.
b) 2,5 ore = .. minute
c) 3700 m = .....hm
9 pct. 3. a) Numerele naturale de forma
x 24
divizibile cu 5 sunt
.
b) 20% din 20 este egal cu........
c) Cte numere pn la 100 sunt scrise cu dou cifre
identice?
9 pct 4. a) Suma numerelor prime cuprinse intre 50 si 70 este
..
b) Numrul 15 are ca divizori proprii pe .. i .
c) Cel mai mic multiplu comun al numerelor 72 ; 48 i 64
este .........
9 pct 5 a) Trei surori au mpreun 20 de ani. Ci ani vor avea
mpreun peste 5 ani?
b) Numerele ntregi cu proprietatea c x 1 , sunt
.
c ) Care este zecimala de pe poziia 2006 a fraciei
zecimale 14,2(375).
PARTEA II
9 pct. 1. a) Diferena a dou numere naturale este 34. Suma
dintre triplul primului numr
i dublul celui de-al doilea este 187. Aflai
numerele.
b) Ordonai cresctor fraciile: 2,6 ;
5
11
; 2,58.
c) Transformai n fracie ordinar : 1,3(12).
9pct. 2. a) Efectuai: 2,06 5,4 8,6 =
b) Ct la sut reprezint 45 din 30?
c) Un biciclist parcurge 63 Km n 3 ore. n ct timp va
parcurge 105 Km mergnd la
fel de repede?
9 pct. 3. Un cltor parcurge un drum n 3 zile. n prima zi
parcurge
15
4
din drum, a doua zi
parcurge jumtate din distana rmas i nc 5 km, iar n
a treia zi restul de 17 km.
1) Calculai lungimea drumului parcurs de cltor.
2) Ct a parcurs n prima zi?
3) Ct a parcurs n cea de-a doua zi?

9 pct 4. a) ntr-o curte sunt porumbei i iepuri, n total 15
capete i 42 de picioare.
Ci porumbei i ci iepuri sunt?
4) Calculai volumul paralelipipedului dreptunghic cu
L=12dm , l=100 cm si
h medie aritmetic intre lungime si lime .
c) Fie mulimile A =
{ } 5 3 2 1 ; ; ;
, B =
{ } 6 4 2 0 ; ; ;
, C =
{ } 8 7 6 3 1 ; ; ; ;
.
Calculai
( ) . C B A
9 pct 5 Un bazin n form de cub are latura de 120 cm
a) Volumul bazinului este m
3
.
b) Numrul maxim de litri care ncap n bazin este
c ) Efectuai S =
33 31
2
...
9 7
2
7 5
2
5 3
2

+ +

.

oficiu 10 pct
TEST NR.2 CLASA a 5-a
PARTEA I
9 pct. 1. a) Rezultatul calculului:
2
1
3 1 5 , 2 + +
este..
b)
% 4
din 600 m
2
esteari
c) Cel mai mic multiplu comun al numerelor 77 i 242
este ....
9pct. 2. a) Ultima cifr a numrului 9
47
este.
b) Suma numerelor prime cuprinse ntre 15 i 25 este
..
c) Cel mai mare divizor comun al numerelor 72 i 216 este
egal cu ...
9 pct. 3. a) Dac 3x+2y=73; 2x+3y=17 atunci x + y =
5) A 76-a zecimal a numarului
14
11
este.
6) Scriei sub form zecimal 7
10 3 10
2
+
+
2
10
9
+
.
10
3
3

9 pct 4. a) 4 kg + 5 hg + 3 dag = ........ g
b) 0,2 m + 71 cm + 0,543 dm = ......... cm
c) 82 m
3
+ 640 l + 72000 cm
3
= ......... m
3

9 pct 5 a) Sfertul numrului 8
32
este ..
b) 280 min = ore
c ) Fracia
x 2 5
11
+
este echiunitar pentru x egal cu:
PARTEA II
9 pct. 1. a) Aflai baza de numeraie n care are loc egalitatea
13
(x)
+ 31
(x)
= 36
(10)
b) S se calculeze suma S=
210 209
1
.....
4 3
1
3 2
1

+ +

c) Numerele 1277 si 411 mprite la acelai numr


natural diferit de zero, dau
resturile 17 i respectiv 15. Aflai mpritorul
9pct. 2. a) Aflai numerele de forma
b a67
divizibile cu 45 .
b) S se afle
N x
pentru care fracia
N
x
x

+
+
2 3
3 2
.
c) Aflai volumul unui cub dac suma muchiilor este de
36 cm.
9 pct. 3. a) Determinai toate numerele naturale a i b tiind c
(a,b)=18 i a+b=126.
b) Comparai numerele 9
24
si 27
16
c) Aflai volumul paralelipipedului cu laturile de 4,2dm,
16 cm. si 870 mm.

9 pct 4.
1
]
1

+
,
_

1
]
1

+
,
_

78 , 0 02 , 1
4
1
1 45 , 2 :
2
1
0703 , 0 4 : 06 , 0 01 , 23
20
1
: 07 , 4
=
9 pct 5 Un dreptunghi are lungimea de 80 m, iar limea este
5
2
din lungime.
a) Limea dreptunghiului este .
b)Perimetrul dreptunghiului este .cm.
c)Aria dreptunghiului este cm
2


oficiu 10 pct
TEST NR.3 CLASA a 5-a
PARTEA I
9 pct. 1. a) Rezultatul calcului
( ) ( ) ( ) 3 8 , 3 5 , 2 6 , 1 2
3
+ +
este..
b) Ultima cifra a numarului 7
245
este.
c) Diferena dintre cel mai mare numr de forma
5 6a
i
cel mai mic numr
de forma
7 3b
este
9pct. 2. a) 1680 sec = min
b) 41 kg + 105 hg + 3056 dag = ............kg
c) 0,02 mm + 7,65 cm + 0,3 dm = ......... cm
9 pct. 3. a) A 513-a zecimal a numarului
45
2
este.
b) Dintre numerele 2
155
si 3
93
mai mare este .
c) Suma numerelor prime cuprinse ntre 10 i 20 este
..
9 pct 4. a)
% 4
din 2500 este
b) Numrul 101
(2)
scris n baza 10 este........
c) Jumtatea numrului 8
20
este
9 pct 5 a) Suma divizorilor proprii ai lui 45 este ......
b) Cel mai mic multiplu comun al numerelor 80 i 60
este .........
c ) Cel mai mare divizor comun al numerelor 45 i 140 este
egal cu ...
PARTEA II
9 pct. 1. a) Determinai numerele naturale x i y tiind c (x-
1)(y+2)=8
b) Aflai numerele de forma
b a67
divizibile cu 36
c) Un ptrat are perimetrul de 152 m .Aflai ci km
2

are aria sa .
9pct. 2. a) S se gseasc toate numerele naturale n < 200
care mprite la 5 ; 6 i
respectiv 8, dau restul 3 de fiecare dat .
b) S se afle
N x
pentru care fracia
N
x
x

+
+
1
3
c) S se calculeze suma S =
2006 2005
1
.....
4 3
1
3 2
1
2 1
1

+ +

9 pct. 3. a) Suma muchilor unui cub este de 60 cm. Calculai


volumul cubului .
b) Aflai x numr natural, astfel nct: (5
2
)
x
= 5
23

5
13

c) Pentru ce valori ale lui
N x
avem
7
3
35
1
5
3

x
9 pct 4.
+
2
1
3
{
3
1
[
71
8
7
(
426
135
5
213
80
12
)]}
9 pct 5 a) Aflai x numr natural , pentru care fracia
7
1 3
+
+
x
x
este
echiunitar .
b) Calculai media aritmetic a numerelor : 3,25 ;
3
2
4
;
0,(6) si 5
c ) Un dreptunghi are aria de 75 m
2
, iar lungimea este
triplul limii . S se afle
perimetrul dreptunghiului .
oficiu 10 pct
TEST NR.4 CLASA a 5-a

PARTEA I
9 pct. 1. a) Rezultatul calculului
2
5
3
3
2
1 :
5
2
3
,
_

este
b) Transformai n fracie ordinar ireductibil numrul
3,75
c) Numrul 0,2(1) scris sub form de fracie ordinar
ireductibil este .
9pct. 2. a) Ultima cifra a numarului 4
432
este.
b) Dintre numerele
23
70
si
21
64
mai mic este .
c) Suma divizorilor proprii ai lui 20 este ..............
9 pct. 3. a) Suma numerelor prime cuprinse ntre 30 i 42 este
..
b) A 999-a zecimal a numarului
13
19
este.
c) Triplul numrului 2,1 este .
9 pct 4. a) Cel mai mare divizor comun al numerelor 120 i 4250
este egal cu ...
b)
% 25
din 3200 ha estem
2

c)0,0056 dam
3
+ 1000 dl + 5400 dm
3
= ......... m
3
9 pct 5 a) 5786 s = .............. ore......... min ...........s.
b) 0,112 dam + 287 cm + 30,3 dm = ......... m
c ) 0,564 kg + 2,5 hg + 13 dag = ............ g
PARTEA II
9 pct. 1. a) S se calculeze suma S=
104 103
1
.....
4 3
1
3 2
1

+ +

b) Numerele 1831 si 321 mprite la acelai numr


natural diferit de zero, dau
resturile 11 i respectiv 9. Aflai mpritorul
c) Aflai pe x din egalitatea : 7

10
x+1
+ 2

10
x
= 2
3

3
2

1000
9pct. 2. a) Dac suma muchiilor unui cub este de 8 cm, atunci
volumul cubului este de ......
b) Suma a trei numere naturale consecutive este 3702.
Cel mai mic dintre ele este:
c) Aflai volumul paralelipipedului dreptunghic cu
L=24dm , l=140 cm si h medie
aritmetic intre lungime si lime .
9 pct. 3 a) S se afle x tiind c :

4
1
3
2
2
1
5
4
:
25
16
7
6
:
49
36
4 : 2 1
0
10
2
25 100 1997
+
,
_

'

1
1
]
1

,
_

+ x
Un elev are la banc suma de 1000000 lei. Ce sum va
avea peste trei ani, , dac banca acord o dobnd de
12% anual .
c) Aflai intersecia mulimilor A= { 1, 2 , 6} i B= { 2
3
,
2 , 3, 4
0
}
9 pct 4. Produsul a doua numere naturale este 450 si cel mai
mic multiplu
comun al lor este 90. S se afle numerele.
9 pct 5 a) Aflai numerele de forma
b a67
divizibile cu 18
b) Perimetrul dreptunghiului cu L= 84m iar limea un
sfert din lungime este ..
c) S se afle
N x
pentru care fracia
N
x
x

+
+
1 5
2 3

oficiu 10 pct
TEST NR 5 CLASA a 5-a
PARTEA I
9 pct. 1. a) Rezultatul calculului
2
2 5 , 1
2
1
2 +
este
b) 3
15
: 27
4
=
c) Numerele naturale intre care este cuprins 3,75
sunt.....
9pct. 2. a) Ultima cifra a numarului 8
67
este.
b) Cel mai mic multiplu comun al numerelor 25 ; 54 i
63 este .........
c) A 638-a zecimal a numarului
6
67
este.
9 pct. 3. a) Dintre numerele
13
5
1
si
11
4
1
mai mic este .
b) Cel mai mare divizor comun al numerelor 36 i 108
este egal cu ...
c) Jumtatea numrului
5
2
4
este
9 pct 4. a)
% 36
din 9250 m
3
estekl
b) 48 dg + 5 g + 0,6053 dag = ..... cg
c) 480 sec = min
9 pct 5 a) 0,2 km + 70 hm + 950,3 dam = ..... hm
b) 8,56 dm
3
+ 41,5 hl + 15834 cm
3
= ......... l
c ) 5,3 dm
2
+ 30cm
2
+ 361 mm
2
= ......... cm
2
PARTEA II
9 pct. 1. a) Aflai numerele de forma
b a67
divizibile cu 12 .
b) S se calculeze suma S=
100 99
1
.....
14 13
1
13 12
1

+ +

c) Suma muchiilor unui cub este de 144 cm. Aflai


volumul cubului .
9pct. 2. a) Suma a dou numere este 84. Dac mprim unul
dintre numere la cellalt,
se obine ctul 3 i restul 4. Aflai numerele.
b) Calculai volumul paralelipipedului dreptunghic cu
L=18dm , l=200 cm si h medie aritmetic intre lungime si
lime .
c) Calculai media aritmetic a numerelor
4 , 3 ;
5
18
;
2
13
.
9 pct. 3.
1
]
1

+
,
_

,
_


,
_

+ +
10
1
50
1
: 002 , 0 2 : 1
4
3
1
3
2
2
11
7
7
31
3
:
9
2
45
14
15
7
=
9 pct 4. a) Aflai cel mai mic numr natural care mprit la 36 ; 42 i
48 d
respectiv resturile 32 ; 38 i 44
b) Aflai 20% dintr-un numr, tiind c 30% din el este 900.
c) Aflai aria ptratului cu perimetrul de 6,48 mm .
9 pct 5 a) Aflai aria dreptunghiului cu L=1,84 cm i l= 0,1
mm.
b) S se afle
N x
pentru care fracia
N
x
x

+
+
5 2
3 5
c ) Calculai suma numerelor prime cuprinse ntre 40 i
55 .
oficiu 10 pct

S-ar putea să vă placă și