Sunteți pe pagina 1din 5

Matricea de specificatii

COMPETENTE DE EVALUAT

CONTINUTURI C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
Multimea numerelor reale; II 2 a I1 II 2 II 2 c
14p
inductia matematica 3p 5p 3p 3p

I2
Siruri 5p
5p
I3 I4
Functia de gradul I, funcia II 1 a
II 1 a 5p II1 b 5p
de gradul al II-lea; 1 b. 40 p
7p II1 c 7p II 1
proprietati, ecuatii (6p)
8p 2p

Vectori in plan I 5 5p 5p

II 2 II 2b
Elemente de trigonometrie; II 2 a II 2 b I6 II 2a
c (3p) 26 p
aplicatii in geometria plana 2p 7p 5p (5p)
4p

TOTAL 9p 9p 27p 14p 13p 18p 90 p

1
COMPETENTELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INITIALĂ
PENTRU CLASA a X-a

C1. Identificarea unor functii sau a unor elemente de geometrie vectorială în diverse
contexte matematice

C2. Descrierea unor proprietăti ale functiilor de gradul I si de gradul al II-lea; caracterizarea
sintetică si/ sau vectorială a unei configuratii geometrice date.
C3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului algebric/ trigonometric/ vectorial în
rezolvarea de probleme
C4. Utilizarea unor metode algebrice si/ sau grafice pentru rezolvarea ecuatiilor/
inecuatiilor; folosirea relatiilor lui Viète pentru caracterizarea solutiilor unei ecuatii de gradul
al doilea.

C5. Studierea unor situatii-problemă din punct de vedere cantitativ si/ sau calitativ utilizând
proprietătile algebrice si/ sau de ordine ale multimii numerelor reale.

C6. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situatii-problemă prin alegerea unor strategii
si metode adecvate

2
Test de evaluare iniţială

Partea I. (35p) Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect


1 1 1
5p 1. Partea întreagă a numărului real 2  2  3  3 este:
3 3
A)  1 B) 0 C) 1 D) 2
5p 2. Pentru progresia aritmetică  a n  cunoaştem a1  5 şi r  3 . Valoarea lui a10
este:
A) 30 B) 31 C) 32 D) 33
5p 3. Dacă x1 , x 2 sunt soluţiile ecuaţiei x  7 x  12  0 , atunci
2

2 x1  x 2   3x1 x 2 este egal cu:


A)  12 B)  22 C) 30 D) 10
5p 4. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei x  7 x  12  0 este:
2

A)   4,3 B)  3,4 C)   ,3   4,   D)  4,  


5. Fie A  2,0  , B  2,3 . Valoarea AB este:

5p
A) 10 B) 5 C) 2 D) 4
3
5p 6. Valoarea cos este:
4
1 3 2 2
A) B) C) D) 
2 2 2 2
5p 7. Fie f : R  R , f  x   2  3 x . Valoarea f  f  0  este egală cu:
A) 0 B) 2 C)  2 D)  4
Partea a II-a (55p) La următoarele probleme se cer rezolvări complete
1. Să se rezolve ecuaţiile:
10p. a) x  9  x  3
10p b) 31  x  7  2
5p c) 3 x  2 x 2  1  0

 2, x  3
2. Fie funcţia f : R  R , f  x   
x  1, x  3
10p a) Reprezentaţi grafic funcţia f
5p b) Rezolvaţi ecuaţia f  x   2  0
10p c) Calculaţi f 10  f 11  f 12    f 100

5p 3. În triunghiul ABC se cunosc BC=10, AC=5, AB= 50 . Să se calculeze cosA şi


cos(B+C).
TEST DE EVALUARE INIŢIALÃ
3
Clasa a X-a M2
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Partea I______________________________________________________(35 puncte)


 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în dreptul
fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.

 Nu se acordă punctaje intermediare.


Nr. item 1 2 3 4 5 6 7
Răspuns D C B B B D D
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Partea a II-a______________________________________________(55 puncte)

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.

 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru


rezolvări parţiale, în limita punctajului indicat în barem.
3p
x+9  0 si x-3  0 si rezolvarea intersectiei lor x  3
6p
Obtinerea ec. x 2 -7x = 0 si aflarea sol 0 si 7
a)

Finalizare : o solutie x=7


1p

1-x=3 si 1-x = -3 7p
1 b) Rezolvarea ecuatiilor si aflarea sol -2 si 4 3p
c) Aducerea ec la forma 2x 2 -3x +1 =0 1p

2p
Scrierea form pt.  si pentru radacini

1
Gasirea sol si 1
2 2p

Aflarea unor valori ale lui f pentru x  3 3p


3p
Reprezentarea punctelor respectve
a)
Realizarea reprezentarii grafice
4p

4
2 Inlocuirea lui f(x) in cele doua cazuri 2p
1p
Scrierea celor doua relatii -2 +2 =0 si x+1+2= 0 si rezolvarea lor
b)
Stabilirea solutiei finale x  3 2p
b c a
2 2 2 2p
Formula cos A =
a) 2bc
3
Aplicarea formulei de mai sus 2p

2
cos(B+C)=cos(   A) = - cos A= 1p
4