Sunteți pe pagina 1din 1

Data____________

Nume_______________________________
Clasa____________

Evaluare finală la Informatică clasa a VII-a

1. Ce înţelegeţi prin codificare şi de codificare..............................................................1pct


2. Efectuaţi conversia numerelor: (107)8=( )10; (1001)2=( )10........................1pct
3. Elementele ecranului Word sunt (încercuiţi forma corectă):.....................................1pct

A F Bara de titlu
A F Bara de sarcini
A F Riglele
A F Pictogramele

4. Bara de titlu conţine următoarele:..............................................................................1pct


a) numele programului
b) pictogramele
c) sigla programului
d) butonul de închidere
5. Specificaţi rolul următoarelor butoane:....................................................................1pct
a) ……………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………… ……..
c) …………………………………………………………………….

6. Realizaţi corespondenţa între următoarele tipuri de aliniere:...................................1pct

Aliniere la centru

Aliniere la dreapta

Aliniere la stânga

Aliniere ajustată (stânga-dreapta)

7. Lansarea în execuţie a programului Word se face:................................................1pct

a) Dublu clic pe pictogramă dacă există pe spaţiul liber


b) Start -> Programe -> Accesorii - > Word
c) Start -> Programe -> Microsoft Office -> Microsoft Word

8. Evaluaţi cantitatea de informaţie a unei fotografii monocolore cu dimensiunele


10x10 cm, redată cu ajutorul unui rastru cu rezoluţia 24 puncte/cm.......................1pct
9. Ce operaţii au fost efectuate asupra caracterelor următoare: „CARACTER”........1pct
10. Care este calea de lansare în execuţie a aplicaţiei „PAINT”...................................1pct

Punctaj 10- 9.0- 8.0- 7.0- 6.0- 5.0- 4.0- 3.0- 2.0- 1.0-
9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1