Sunteți pe pagina 1din 6

__________________________________________________________________________________________

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE


LA FINALUL CLASEI a II-a
2019

Test 1

CITIT

Judeţul / sectorul...........................................................................................

Localitatea......................................................................................................

Şcoala.............................................................................................................

Numele şi prenumele elevei / elevului.........................................................

.........................................................................................................................

Clasa a II-a.....................

Băiat Fată
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări.

Zânele nu bat la ușă


fragment adaptat după Silvia Kerim

Bunicul veni să-i aducă nepoatei o cană cu lapte.


Văzând dezordinea din cameră, spuse:
‒ Știi? Astăzi, Zâna Zânelor va trece dintr-o poveste în alta chiar
prin camera ta. Zânele nu bat niciodată la ușă... așa că trebuie să fii
oricând pregătită pentru o vizită!
Fetița știa să cumpere pâine, să pună masa și să ude florile, dar
i se părea complicat să facă ordine în cameră.
Gândindu-se la spusele bunicului, începu să facă ordine. Când
tocmai terminase, o văzu pe Zâna Zânelor străbătând camera. Era
înaltă, cu părul auriu, ochii albaștri și obrajii trandafirii. Privi în jur,
admiră camera și porni spre o altă poveste.
Fetița se așeză emoționată pe marginea patului. Tocmai îl
văzuse pe bunicul zîmbind fericit…

Test 1 – Citit
EN II – 2019 Pagina 3 din 6
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este titlul textului citit?

a) „Fetița cea harnică”;


b) „Fetița și bunicul‟;
c) „Zânele nu bat la ușă‟;
d) „Zâna Zânelor‟.
Nu se completează de către elev
COD
1.

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Pentru ce a venit bunicul în camera nepoatei?

a) ca să îi aducă o cană cu lapte;


b) ca să o ajute să facă ordine în cameră;
c) ca să o ajute să pună masa;
d) ca să o roage să cumpere pâine.
Nu se completează de către elev
COD
2.

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Ce a văzut bunicul în camera fetiței atunci când i-a adus laptele?

a) patul;
b) dezordine;
c) flori;
d) ordine.
Nu se completează de către elev
COD
3.

Test 1 – Citit
EN II – 2019 Pagina 4 din 6
4. Scrie, pe spațiul de mai jos, două acțiuni pe care fetița știa să le facă.

a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________

Nu se completează de către elev


COD
4.

5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Cine avea părul auriu, ochii albaștri și obrajii trandafirii?

a) bunicul;
b) fetița;
c) mama;
d) zâna.
Nu se completează de către elev
COD
5.

6. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Ce a făcut Zâna Zânelor în camera fetiței?

a) a făcut ordine;
b) a admirat camera;
c) a pus masa;
d) a udat florile.
Nu se completează de către elev
COD
6.

Test 1 – Citit
EN II – 2019 Pagina 5 din 6
7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce a trecut Zâna Zânelor prin camera fetiței?

a) ca să facă ordine în camera fetiței;


b) ca să bea din cana cu lapte;
c) ca să pornească spre o altă poveste;
d) ca să ude florile și să pună masa.
Nu se completează de către elev
COD
7.

8. Completează spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc.

Fetița se așeză _______________________ pe marginea patului. Tocmai îl văzuse pe


_______________________ zâmbind fericit.

Nu se completează de către elev


COD
8.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!


MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Test 1 – Citit
EN II – 2019 Pagina 6 din 6