Sunteți pe pagina 1din 2

Servicii de transport in sistem UBER.

Monografie contabila facturi emise si


factura de comision. Obligatii declarative si
fiscale
Tags: servcii UBER, inregistrari contabile, declaratia 390

Intrebare: O societate presteaza servicii in sistem UBER. Societatea intocmeste


facturi pe numele beneficiarilor de transport (majoritatea persoane fizice).
Societatea este inregistrata in ROI si are cod de TVA pentru servicii
inracomunitare. Alte facturi sunt emise de UBER cu valoarea serviciilor prestate
de societatea din Romania din care se retine comisionul de 2% si se vireaza
diferenta in contul societatii din Romania. Care este monografia contabila pentru
inregistrarea facturilor emise catre beneficiarii transportului si pentru incasarea
acestora si deasemenea monografia pentru facturile emise pentru comision
inclusiv incasarea acestora?

Raspuns:
Speta prezentata de dvs se poate reformula astfel, pentru o mai buna intelegere din partea
noastra a problematicii expuse:
- o societate din Romania neinregistrata in scop normal de TVA, dar inregistrata in scop de
TVA pentru servicii intracomunitare (si in ROI), efectueaza servicii de transport pe teritoriul
Romaniei catre persoane fizice si / sau juridice
- serviciile sunt prestate in sistem UBER (utilizand aplicatia UBER)
- societatea dvs emite facturi catre clienti (pe numele beneficiarilor) persoane fizice fara TVA
- Alte facturi sunt emise de UBER cu valoarea serviciilor prestate de societatea din Romania
- catre cine sunt emise aceste facturi de catre UBER? Catre dvs? Sau catre clienti de-ai dvs,
carora le-ati prestat servicii in sistem UBER, dar factura este emisa de UBER, insa in contul
dvs (ca si cum ar fi fost emisa de dvs catre clientii respectivi)?
- in care se retine comisionul de 2% - acest comision datorat lui UBER se retine de catre
acesta din sumele ce va sunt datorate dvs de catre UBER pentru sumele incasate de acesta de
la clientii pentru care UBER a emisfacturi in numele dvs, conform liniutei de mai sus
- pentru acest comision, UBER emite factura sa catre dvs.

Pornind de la aceasta ipoteza, raspunsurile nbostre sunt urmatoarele:

- inregistrare facturi emise de dvs catre persoane fizice:


4111 = 704 1000 lei

- incasarea acestora:
5121 / 5311 = 4111 1000 lei

- inregistrare facturi emise de UBER in numele dvs, pentru clientii dvs:


4111 = 704 1500 lei
Nota: procedura privind emiterea unei facturi in numele altei persoane trebuie sa fie stipulata
intr-un acord scris incheiat intre dvs si UBER, in baza art. 319 alin. (18) si (19) din codul
fiscal
si punctului 96 alin. (1) - (4) din normele aferente.

- incasarea de la UBER, mai putin comisionul de 2% datorat acestuia, in valoare de 30 lei


(1500 lei * 2%):
5121 = 4111 1470 lei

- inregistrarea facturii de comision datorat lui UBER, primita de la acesta:


628 / 622 = 401 30 lei

- compensarea facturii de comision cu diferenta de incasat:


401 = 4111 30 lei

- referitor la aceasta factura de comision, primita de la UBER, societatea dvs are urmatoarele
obligatii:
1) sa calculeze si sa achite statului roman TVA in procent de ... 19% (daca este vorba de
situatie care are loc in anul 2017) aplicat la valoarea comisionului.
Daca factura de comision este emisa in valuta, pentru transformarea in lei se utilizeaza cursul
BNR valabil la data facturii.
TVA datorat statului roman se inregistreaza astfel:
635 = 446 / analitic TVA 6 lei (30 lei * 19%)

2) acest TVA se declara prin decontul special de TVA 301, prin completarea Sectiunii 4.1.
"Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA
conform art.
307 alin. (2) din Codul fiscal
", cu toate datele solicitate de formular.
Acest decont special - intocmit conform art. 324 alin. (1) si (2) din codul fiscal
- se depune doar atunci cand apara operatiuni de natura sa genereze plata TVA catre bugetul
de stat, pana la data de 25 a lunii urmatoarel celei in care a luat nastere obligatia.

3) plata TVA stabilit conform punctului 1) se plateste la bugetul de stat, in contul IBAN
aferent TVA, pana la aceeasi data pana la care trebuie depus decontul special de TVA (25 a
lunii urmatoare):
446 / analitic TVA = 5121 6 lei

4) sa completeze si sa depuna declaratia VIES 390, in care va raporta comisionul cu simbol S


- achizitii intracomunitare de servicii -. In declaratie, valoarea facturii care se raporteaza este
cea stabilita la punctul 1) de mai sus.
Declaratia 390 se depune pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a luat nastere
exigibilitatea taxei (celi in care este emisa factura de comision de la UBER).
Declaratia 390 se depune in conformitate cu art. 325 din codul fiscal
.. CASS 5,5%