Sunteți pe pagina 1din 5

Monografie contabila vanzare haine second-hand

Monica Julean, valabil la 01-Aug-2011


Tags: vanzare cu amanuntul, haine second-hand
Problema contabila: Care este monografia contabila pentru o firma care vinde cu
amanuntul haine second hand achizitionate din tara, UE, NON UE; cum ar trebui
intocmite NIR-urile, se fac transformari pentru vanzare la kg? Poate vinde si la
bucata? Cu casa de marcat? Se mai intocmesc alte acte specifice? Raportul de
gestiune zilnic? Alte declaratii? Exista interdictii la ceva in functionarea si declararea
operatiunilor specifice?
Solutie contabila: La vanzarea hainelor second hand se aplica prevederile HG nr. 163/2007
privind introducerea pe piata, comercializarea si distribuirea gratuita a articolelor de
imbracaminte purtata sau uzata si a articolelor textile purtate sau uzate.
Potrivit prevederilor aceste hotarari se admit introducerea pe piata, comercializarea si
distribuirea gratuita a articolelor de imbracaminte purtata sau uzata si a articolelor textile
purtate sau uzate numai daca acestea au fost supuse operatiunilor de curatare, dezinfectie si
dezinsectie efectuate de persoane fizice sau juridice specializate in domeniu si sunt insotite de
un document, distinct pentru fiecare lot, care certifica efectuarea operatiunilor anterior
mentionate.
Persoanele fizice si juridice care introduc pe piata, comercializeaza si distribuie gratuit articole
de imbracaminte purtata sau uzata si articole textile purtate sau uzate sunt obligate sa realizeze
sortarea lunara a acestora in functie de gradul de uzura.
Persoanele fizice si juridice care introduc pe piata, comercializeaza si distribuie gratuit articole
de imbracaminte purtata sau uzata si articole textile purtate sau uzate sunt obligate sa tina o
evidenta lunara scrisa a intrarilor si a iesirilor acestora.
Aspecte de natura contabila
Receptia marfurilor se face in baza facturilor primite de la furnizor, indiferent de sursa de
provenienta.
Receptia marfurilor se poate face in kg sau in bucati, in functie de cum vinde magazinul.
Pentru trasnformarea marfurilor din Kg in bucati se intocmeste un proces verbal la receptia
marfii in care se inscrie numarul de bucati, pe sortimente (bluze, fuste, etc).
Se obtine pretul de achizitie pe bucata prin impartirea pretului total de achizitie, fara TVA,
la nr. de bucati rezultate.
Pe baza facturii si a procesului verbal se intocmeste NIR, in care se inscrie numarul de bucati
rezultate, pretul de achizitie si pretul de vanzare pe bucata stabilit.
Reduceri ulterioare de pret
La acordarea reducerilor ulterioare de pret se tine seama de prevederile OG 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata si ale HG 333/ pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata.
Conform prevederilor actelor mentionate mai sus este interzisa vanzarea in pierdere, cu
exceptia: vanzarilor de lichidare, vanzari de soldare, vanzari efectuate in structuri de vanzare

denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica, vanzari ale produselor destinate satisfacerii
unor nevoi ocazionale ale consumatorului, dupa ce evenimentul a trecut si este evident ca
produsele respective nu mai pot fi vandute in conditii comerciale normale, vanzari ale
produselor care intr-o perioada de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vandute, vanzari
accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a caror conservare nu mai
poate fi asigurata pana la limita termenului de valabilitate, vanzarea unui produs la un pret
aliniat la cel legal practicat de ceilalti comercianti din aceeasi zona comerciala, pentru acelasi
produs, determinat de mediul concurential, vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale
caror preturi de reaprovizionare s-au diminuat.
Aceste tipuri de vanzari presupun proceduri specifice de notificare.
Vanzarile cu pret redus, atunci cand consumatorii sunt anuntati despre o reducere de preturi
care comporta o comparatie exprimata in cifre, sunt supuse urmatoarelor reguli de fixare si
publicitate a preturilor:
Orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta
practicat in acelasi spatiu de vanzare pentru produse sau servicii identice. Pretul redus trebuie
sa fie inferior pretului de referinta. Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in
acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului
redus.
Orice anunt de reducere de preturi, indiferent de forma, modul de publicitate si motivatia
reducerii, trebuie sa se adreseze ansamblului consumatorilor si sa indice in cifre o reducere in
raport cu preturile de referinta, exceptie facand:
- publicitatile comparative de pret;
- anunturile publicitare exclusiv literare, care nu contin cifre;
- anunturile de pret de lansare a unui nou produs pe piata;
- anunturile publicitare orale efectuate exclusiv in interiorul magazinului pentru reduceri de
preturi la un anumit raion, pentru o foarte scurta perioada a unei zile de vanzare.
Orice anunt de reducere de pret exprimata in valoare absoluta sau in procent trebuie efectuat
vizibil, lizibil si fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice:
- fie prin mentionarea noului pret langa pretul anterior, barat;
- fie prin mentiunile "pret nou", "pret vechi" langa sumele corespunzatoare;
- fie prin mentionarea procentului de reducere si a pretului nou care apare langa pretul
anterior, barat.
Toate documentele justificative legale care atesta veridicitatea pretului de referinta trebuie sa
fie pastrate pentru a putea fi prezentate ori de cate ori este nevoie organelor de control
abilitate.
Orice anunt de reducere de preturi ce nu corespunde reducerii practicate efectiv in raport cu
pretul de referinta este considerat o forma de publicitate inselatoare si este sanctionat conform
reglementarilor legale in vigoare.
Prin urmare, se pot practica discounturi de pret, fara notificare prealabila, cu conditia ca pretul
de vanzare sa nu fie mai mic decat costul de achizitie si cu respectarea conditiilor enumerate
mai sus.
La reducerea de pret se intocmeste o lista de inventariere cu produsele existente in stoc in care
se inscrie atat pretul de vanzare vechi cat si pretul de vanzare nou.
Prevederi de natura fiscala:
In ceea ce priveste TVA conform prevederilor art. 126 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile
intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si de antichitati,
atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare, care actioneaza in aceasta
calitate, iar
bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special
pentru intermediarii persoane impozabile, in sensul art. 313 si 326 din Directiva 112,

Pentru bunurile second - hand se poate aplica regimul special prevazut la art 152^2 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, persoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri
second-hand, pentru care exista obligatia colectarii taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din
interiorul Comunitatii, de la unul dintre urmatorii furnizori:
- o persoana neimpozabila;
- o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana
impozabila este scutita de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. g);
- o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost
supusa taxei in regim special.
Baza de impozitare este marja profitului, determinata conform exclusiv valoarea taxei aferente.
Persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate
pentru bunurile second hand in masura in care livrarea acestor bunuri se taxeaza in regim
special.
Persoana impozabila revanzatoare poate aplica regimul normal de taxare pentru orice livrare
eligibila pentru aplicarea regimului special.
Bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite in starea in care se
afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau
antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute in norme.
Persoana impozabila revanzatoare este persoana impozabila care, in cursul desfasurarii
activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta,
obiecte de colectie sau antichitati in scopul revanzarii, indiferent daca respectiva persoana
impozabila actioneaza in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui contract de
comision la cumparare sau vanzare.
Marja profitului este diferenta dintre pretul de vanzare aplicat de persoana impozabila
revanzatoare si pretul de cumparare, in care:
1. pretul de vanzare constituie suma obtinuta de persoana impozabila revanzatoare de la
cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele,
obligatiile de plata, taxele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si
asigurare, percepute de persoana impozabila revanzatoare cumparatorului, cu exceptia
reducerilor de pret;
2. pretul de cumparare reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei pretului
de vanzare, de furnizor, de la persoana impozabila revanzatoare;
Persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul sa inscrie taxa aferenta livrarilor de bunuri
supuse regimului special, in mod distinct, in facturile emise clientilor.
Obligatii de evidentiere a TVA
Persoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special trebuie sa indeplineasca
urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca taxa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala in
care trebuie sa depuna decontul de taxa
b) sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special.
Persoana impozabila revanzatoare va indeplini urmatoarele obligatii:
a) va tine un jurnal special de cumparari in care se inscriu toate bunurile supuse regimului
special;
b) va tine un jurnal special de vanzari in care se inscriu toate bunurile livrate in regim
special;

c) va tine un registru care permite sa se stabileasca, la finele fiecarei perioade fiscale, alta
decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrarile
efectuate in respectiva perioada fiscala si, dupa caz, taxa colectata;
d) va tine evidenta separata pentru stocurile de bunuri supuse regimului special;
e) va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri
supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura. Factura emisa prin
autofacturare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
1. numarul de ordine si data emiterii facturii;
2. data achizitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari
prevazut la lit. a) sau data primirii bunurilor;
3. numele si adresa partilor;
4. codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile revanzatoare;
5. descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primite;
6. pretul de cumparare, care se inscrie in factura la momentul cumpararii pentru bunurile in
regim de consignatie.
Exemplu: Achizitionati 500 kg. haine la pretul de 30 lei/kg.
In baza procesului verbal, rezulta 10.000 buc. la pretul de 1,5 lei/buc-pret furnizor (500kg.x30
lei/kg= 15.000 lei: 10.000 buc) 371.02=401 - 15.000 lei
Atunci cand intocmiti NIR-ul, aveti intrare de 10.000 buc. la pretul de 1,5 lei/buc-pret furnizor si
sa zicem ca le vindeti cu 3,8 lei/buc ( pret de vanzare cu amanuntul) 371.02=378.02 - 23.000
lei [( 3,8-1,5)x10.000 buc].
inregistrarea in contabilitate
Determinarea pretului unitar:
Achizitie 100 kg a 25 lei/kg, rezulta un numar de 1000 buc. Articole, pret unitar: 100
x25/1000= 2,5 lei/kg.
Achizitie marfa din tara
% = 401
371
Furnizori
Marfuri
4426
TVA deductibila
Achizitie marfa import:
371 = 401
Marfuri

Furnizori

- inregistrare taxe vamale in valoarea marfii


371 = 446
Marfuri
Alte impozite si taxe
-TVA datorata la buget
4426 = 462
TVA deductibila
Creditori diversi
Achitare TVA si taxe vamale catre bugetul de stat
% = 5121
446 Conturi la banci in lei
Alte impozite si taxe
462
Creditori diversi
Achizitie marfa intracomunitara:

371 = 401
Marfuri
Furnizori
- taxarea inversa
4426 = 4427
TVA deductibila TVA colectata
Inregistrare adaos comercial
371 = 378
Marfuri
Diferente de pret la marfuri
Inregistrare discount marfuri in rosu ( cu diferenta de pret rezultata in urma aplicarii
discountului)
371 = 378
Marfuri
Diferente de pret la marfuri
Vanzare pe baza bonului emis de casa de marcat
5311 =
%
Casa in lei
707
Venituri din vanzarea marfurilor
4427
TVA colectata*
TVA colectata se determina fie conform regimului normal, fie conform regimului special pentru
achizitiile din interiorul comunitatii, nu si pentru import.
Descarcarea gestiunii
607 = 371 pret de achizitie
Cheltuieli privind marfurile
Marfuri
378 = 371 - adaos comercial
Diferente de pret la marfuri
Marfuri