Sunteți pe pagina 1din 15

C.E.C.C.A.R. Pasare Diana-Alexandra Elaborarea situatiilor financiare Stagiu, an 1, grupa 3 I. ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE 1.

La SC LIDO SRL cu ocazia inventarierii se constata: - plus de materii prime 500 lei; - plus obiecte de inventar 300 lei; - lipsuri de materiale auxiliare neimputabile 200 lei; - lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor, la 100 lei, TVA 24%. Rezolvare: - plus de materii prime 500 lei: 301 = 758 500 lei sau 601 = 301 500 lei plus obiecte de inventar 300 lei: 303 = 758 300 lei sau 603 = 303 300 lei lipsuri de materiale auxiliare neimputabile 200 lei: 6021 = 3021 200 lei 635 = 4427 48 lei lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor, la 100 lei, TVA 24%: 6024 = 3024 80 lei 4282 = % 124 lei 7588 100 lei 4427 24 lei

2. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in valoare de 500lei, in urmatoarele conditii: a. neimputabile; b. imputabile, pretul de imputare 600lei, TVA 24%. Rezolvare: a. neimputabile: 603 = 303 500 lei 635 = 4427 120 lei b. imputabile, pretul de imputare 600lei, TVA 24%: 603 = 303 500 lei 4282 = % 744 lei 7588 600 lei 4427 144 lei 3. La SC GAMA SRL se constata pierderi de obiecte de inventar, datorate unei calamitati naturale, in valoare de 180 lei. Rezolvare: 671 = 303 180 lei

4. SC PLASTOR SA primeste documente de plata pentru materiile prime receptionate de delegate, expediate, dar nesosite, la pretul producatorului de 200lei, TVA 24%. Inregistrati in inventarul permanent si intermitent. Rezolvare: a. Inventar permanent: % = 401 321 4426 401 = 542 b. Inventar intermitent: % = 401 601 4426 401 = 542

248 lei 200 lei 48 lei 248 lei 248 lei 200 lei 48 lei 248 lei

5. La SC MEDIA SRL se constata o lista de materii prime in gestiune, datorata unui furt calificat, autorul fiind neidentificat, paguba fiind evaluata la 200lei. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile in care: a. autorul este neidentificat; b. autorul este identificat si i se imputa lipsa la valoarea de 220lei, TVA 24%. Rezolvare: a. autorul este neidentificat: 601 = 301 200 lei 635 = 4427 48 lei b. autorul este identificat si i se imputa lipsa la valoarea de 220lei, TVA 24%. 601 = 301 200,00 lei 4282 = % 272,80 lei 7588 220,00 lei 4427 52,80 lei 6. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime din Republica Moldova penru care se cunosc urmatoarele elemente: a) Valoarea materiilor prime de 20.000 euro; b) Cheltuielile de transport aprovizionare 2.000 euro; c) Taxe vamale 15%; d) TVA in vama 24%; e) In ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs valutar de 3,96 lei/, iar la finele anului 3,97 lei/. Rezolvare: Materii prime = 20.000 * 3,96lei/ = 79.200 lei Transport = 2.000 * 3,96lei/ = 7.920 lei Taxe vamale = 15% * (79.200 lei + 7.920 lei) = 15% * 87.120 lei = 13.068 lei TVA = 24% * (79.200 + 7.920 + 13.068) = 24% * 100.188 = 24.045,12 lei 301 = % 401.fz ext. 79.200 lei 401.transp 7.920 lei 446.t.v. 13.068 lei 4426 = 401.vama 401.vama = 5121 24.045,12 lei 24.045,12 lei

- la sfarsitul exercitiului, cursul de schimb valutar este de 3,97lei/, rezulta ca avem o diferenta nefavorabila de schimb valutar de 0,01 lei/ 665 = % 220 lei 401.vama 200 lei 401.transp 20 lei 7. SC ORINTEX SA primeste de la R.A CONEL, factura pentru consumul de energie electrica, in suma de 800 lei, de la R.A APA CANAL, factura pentru apa 700 lei si de la R.A ROMGAZ, factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 24%, care se achita. 2.480 lei 800 lei 700 lei 500 lei 480 lei 2.480 lei

Rezolvare: - facturi % = 401 605.energie 605.apa 605.gaz 4426 -. plata 401 = 5311

8. SC GAMA SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 24%, pe care le trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se achita. Se aduc de la reparare obiectele de inventar si se elibereaza in folosinta. Rezolvare: - primire obiecte de inventar: % = 401 1.736 lei 303 1.400 lei 4426 336 lei - trimitere la terti: 351 = 303 1.400 lei - factura de la terti: % = 401 248 lei 611 200 lei 4426 48 lei - returnare obiecte de inventar de la terti: 303 = 351 1.400 lei - dare in folosinta obiecte de inventar: 603 = 303 1.400 lei 9. SC GLOBUS SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei bucata, care sunt considerate materiale de natura obiectelor de inventar. Se vand surubelnitele unui beneficiar, de la care se incaseaza pretul de livrare de 3.000 lei, TVA 24% si se descarca gestiunea. Rezolvare: - obtinere obiecte de inventar din productie proprie: 345 = 711 2.000 lei 303 = 345 2.000 lei - transferul bunurior de la obiecte de inventar la marfuri pentru a putea si vandute: 371 = 303 2.000 lei - vanzare marfuri: 411 = % 3.720 lei 707 3.000 lei 4427 720 lei

descarcarea gestiunii: 607 = 371 2.000 lei

10. La SC LUSO SA se obtin din productie proprie, produse finite avand costul de productie prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de vanzare de 10.800 lei. La finele lunii costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9.960 lei. Rezolvare: - obtinere produse finite: 345 = 711 10.000 lei - vanzare: 4111 = % 13.392 lei 701 10.800 lei 4427 2.592 lei - descarcare gestiune: 711 = 345 10.000 lei - diferenta cost productie: 348 = 711 40 lei 711 = 345 40 lei 11. La SC OVEX SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000 lei, care se predau la magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. Se livreaza din cantitatea de produse finite obtinute, la pretul negociat de 1.500 lei, TVA 24%, care se incaseaza de la beneficiar. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute, dupa metoda inventarului permanent. Rezolvare: - obtinere produse finite: 354 = 711 2.000 lei 348 = 711 200 lei - transferul de produse finite la marfuri daca bunurile sunt predate la magazine si nu la magazie: 371 = % 2.200 lei 345 2.000 lei 348 200 lei - daca bunurile au fost transferate la magazine, trebuie sa fie calculata cota de adaos comercial:

adaos comercial: 36,36% * 2.200 lei = 799,92 lei 371 = % 378 348 991,90 lei 799,92 lei 191,98 lei

vanzarea produselor finite din magazie (in cazul in care produsele finite au fost trimise la magazie): 411 = % 1.860 lei 701 1.500 lei 4427 360 lei

descarcarea gestiunii: 711 = 345

1.000 lei

Rc348 = Rc345 * k = 1.000 * 0,1 = 100 lei 711 = 348 100 lei vanzarea marfurilor (in cazul in care produsele finite au fost transferate la magazine): 411 = % 1.860 lei 701 1.500 lei 4427 360 lei

descarcarea gestiunii: I.500 lei* 36,36/136,36 = 399,97 lei marfuri: 1.500 lei 399,97 lei = 1.100,03 lei % = 371 607 378 4428 1.860 lei 1.100,03 lei 399,97 lei 360,00 lei

12. SC ALFA SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri: - produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei; - diferenta de produse: 10 lei - produse in curs de executie in valoare de 50 lei. In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice: - s-au obtinut produse finite 4.000 bucati; - s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13 lei/bucata, TVA 24%. La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care este de 8 lei/bucata. Rezolvare: - obtinere produse finite: 345 = 711 40.000 lei (4.000 buc * 10 lei/buc) - vanzare produse finite: 411 = % 61.256 lei 701 49.400 lei (3.800 buc * 13 lei/buc) 4427 11.856 lei - descarcare gestiune: 711 = 345 38.000 lei (3.800 buc * 10 lei/buc) - diferente pret: 348 = 711 8.000,00 lei (4.000 buc * (10 lei/buc 8 lei/buc))

Rc348 = - 0,19 * 38.000 = - 7.405,36 lei 711 = 348 7.405,36 lei

13. SC SINTEZA COLOR SA livreaza la SC OLIMPIA SA conform facturii nr. 1200, cantitatea de 4.000 kg vopsele a 2,5 lei/kg, TVA 24%, care urmeza a fi folosita ca materie prima in procesul de productie, diferente favorabile 10 %, in urmatoarele conditii: - remize acordate 10%; - scont de decontare 4%; Sa se efectueze inregistrarile la SC SINTEZA COLOR SA si SC OLIMPIA SA. Rezolvare: Valoare bruta = 10.000 lei Remiza = 10% * 10.000 lei = 1.000 lei Valoare neta = 10.000 lei 1.000 lei = 9.000 lei Scont = 4% * 9.000 lei = 360 lei Valoare neta 2 = 9.000 lei 360 lei = 8.640 lei Sinteza color SA: - diferenta favorabila: 348 = 711 1.000 lei - se presupune costul standard: 345 = 711 10.000 lei - vanzarea: 411 = % 11.160 lei 701 9.000 lei 4427 2.160 lei - descarcare gestiune: 711 = 345 10.000 lei 711 = 348 1.000 lei - inregistrare scont: 667 = 411 360 lei 411 = 4427 86,40 lei - incasare: 5121 = 411 10.713,60 lei Olimpia SA: - achizitie: % = 401 11.160 lei 301 9.000 lei 4426 2.160 lei - scont: 401 = 767 360 lei 4426 = 401 86,40 lei - plata: 401 = 5121 10.713.60 lei 14. SC ONIX SA are in cursul exercitiului financiar 2004, urmatoarea situatie a stocurilor: SPECIFICARE PRODUSE IN CURS PRODUSE FINITE (lei) (lei) Stocuri initiale 400 2.000 - intrari -----10.000 - iesiri -----11.200 Stocuri finale 250 800 Stocuri la 250 880 inventariere Diferente ----+80 Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 24%. Inregistrari dupa metoda inventarului permanent.

Rezolvare: - productie in curs: 711 = 331 400 lei 331 = 711 250 lei - intrari produse finite: 345 = 711 10.000 lei - vannzari produse finite: 411 = % 16.120 lei 701 13.000 lei 4427 3.120 lei - descarcare gestiune: 711 = 345 11.200 lei - diferenta plus de inventar: 345 = 711 80 lei

C.E.C.C.A.R. Pasare Diana-Alexandra Expertiza contabila Stagiu, an 1, grupa 3 II. EXPERTIZE CONTABILE 1. Ce contine cap. II al Raportului de expertiza contabila (Desfasurarea expertizei contabile)? Capitolul II al Raportului contine cate un paragraph distinc pentru fiecare obiectiv (intrebare) a expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiunilor effectuate de expertul contabil cu privire la structura materialelului utilizat, obiectiile ridicate de parti sau explicatiile luate in calcul de expertul contabil. Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia expertului contabil care trebuie sa fie precisa, concise si fara echivoc. Acest capitol contine un argument legal la sursele de informatii, situatia de drept la fiecare obiectiv. 2. Ce contine un Raport de expertiza calificat? Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii. Aceste observatii se fac la sfarsitul capitolului III Concluzii, dupa paragraful cuprinzand raspunsul la obiectivele expertizei contabile sau se fac separat intr-un capitol distinct. Acest raport este o completare personala a expertului. Expertul contabil, in lipsa unui document sau in situatia in care exista o semnatura neclara sau daca subiectul este unul mai simplu, acesta poate face o completare in acest raport. 3. Explicati cazurile de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza si ce contine Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile. Exista cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza datorita inexistentei documentelor justificative sau a evidentelor contabile care sa ateste evnimente sau tranzactii supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmi un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile care va avea aceeasi structura cu un raport obisnuit (necalificat) dar care in capitolele II si III va prezenta justificat si fundamentat cazurile care condul la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiar. Acest raport de imposibilitate este intocmit porneste de la procesul verbal al administratorului care declara lipsa documentelor justificative, a evidentelor contabile. In acest proces verbal este inscris un termen care ii este acordat administratorului pentru a-si reconstitui documentele si a-si aduce situatia contabila la zi, daca acest lucru nu este indeplinit, expertul contabil incepe intocmirea raportului. 4. Cum procedeaza expertul contabil verificator privind indeplinirea atributiilor sale? Expertul contabil verificator va studia raportul de expertiza urmarind daca: - in elaborarea lucrarii, expertii contabili autori au respectat in totalitate prevederile Normei profesionale 35/2000 (Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile); - obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile au fost sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza; - autorii lucrarii nu s-au indepartat de la stiinta contabiliatii, procedand la incadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrari si operatiuni care presupun alte cunostinte decat cele contabile; - autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili; - analizeaza opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili-consilieri ai partilor, urmarind aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza. Dupa verificare, se stampileaza, se declara de catre expert ca nu este in incompatibilitate cu situatia in fapt.

C.E.C.C.A.R. Pasare Diana-Alexandra Consultanta fiscala acordata contribuabililor Stagiu, an 1, grupa 3 III. CONSULTANTA CONTABILA ACORDATA CONTRIBUABILILOR 1. Precizati in ce conditii datoreaza organiorganizatiile non-profit impozit pe profit si cum se determina acesta. Orgnizatiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile enuntate la articolul 15(2) Cod fiscal, si pentru veniturile din activitati economice relizate pana la nivelul in lei a 15.000 euro pentru un an fiscal, dar nu mai mut de 10% din veniturile totale scutite. art. 15(2) Cod fiscal: Organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale i organizaiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmtoarele tipuri de venituri: a) cotizaiile i taxele de nscriere ale membrilor; b) contribuiile bneti sau n natur ale membrilor i simpatizanilor; c) taxele de nregistrare stabilite potrivit legislaiei n vigoare; d) veniturile obinute din vize, taxe i penaliti sportive sau din participarea la competiii i demonstraii sportive; e) donaiile i banii sau bunurile primite prin sponsorizare; f) dividendele i dobnzile obinute din plasarea disponibilitilor rezultate din venituri scutite; g) veniturile pentru care se datoreaz impozit pe spectacole; h) resursele obinute din fonduri publice sau din finanri nerambursabile; i) veniturile realizate din aciuni ocazionale precum: evenimente de strngere de fonduri cu tax de participare, serbri, tombole, conferine, utilizate n scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; j) veniturile excepionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate n proprietatea organizaiilor nonprofit, altele dect cele care sunt sau au fost folosite ntr-o activitate economic; k) veniturile obinute din reclam i publicitate, realizate de organizaiile nonprofit de utilitate public, potrivit legilor de organizare i funcionare, din domeniul culturii, cercetrii tiinifice, nvmntului, sportului, sntii, precum i de camerele de comer i industrie, organizaiile sindicale i organizaiile patronale l) sumele primite ca urmare a nerespectrii condiiilor cu care s-a fcut donaia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective s fie utilizate de ctre organizaiile nonprofit, n anul curent sau n anii urmtori, pentru realizarea scopului i obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dup caz; m) veniturile realizate din despgubiri de la societile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele dect cele care sunt utilizate n activitatea economic; n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III. Modalitate de calcul a impozitulu pe profit: a. se determina veniturile neimpozabile aferente art. 15(2) b. se determina veniturile neimpozabile aferente art. 15(3): - calcul echivalent in lei a 15.000euro (curs mediu B.N.R. an respectiv) - calcul valoarea 10% din veniturile neimpozabile de la punctual a. - se alege minimul dintre cele doua valori calculare. c. stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea valoarilor de la punctele a si b d. determinarea veniturilor impozabile: Vimpozabile=Vtotale-Vneimpozabile (pct. c) e. calcul profit impozabil: - se stabilesc cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile - se determina cheltuielile nedeductibile - profitul impozabil = Vimpozabile - Chdeductibile f. impozitul afferent profitului este 16% conform art. 17 Cod fiscal.

2. Care este regimul fiscal din punctual de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor folosite de persoanele c functii de conducere sau administrare? Conform art. 21(3)n Cod fiscal, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatiile sunt deductibile limitat potrivit art.21(4)t Cod fiscal, la cel mult un autoturism aferent unei astfel de persoane. In acelasi timp, la art.21(4)t este specificata deductibilitate de 50% aferente autoturismelor ce nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, iar restul autoturismelor ce sunt utilizate in scopuri economice sunt deductibile integraf astfel: 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv n scopul activitii economice, cu o mas total maxim autorizat care s nu depeasc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietatea sau n folosina contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaiile n care vehiculele respective se nscriu n oricare dintre urmtoarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen, servicii de paz i protecie i servicii de curierat; 2. vehiculele utilizate de agenii de vnzri i de achiziii; 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat, inclusiv pentru nchirierea ctre alte persoane sau pentru instruire de ctre colile de oferi; 5. vehiculele utilizate ca mrfuri n scop comercial. Cheltuielile care intr sub incidena acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilete prin norme 3. Un platitor de impozit pe profit si TVA inregistreaza in trimestrul I cheltuieli cu protocolul in suma de 10.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 130.000 lei, iar veniturile realizate in suma de 300.000 lei. Sa se determine impozitul pe profit de plata. Cf. art.21(3)a Cod fiscal, cheltuielile cu protocolul sunt limitate la cota de 2% aplicata asupra diferentei dintre veniturile impozabile si cheltuielile aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cele cu impozitul pe profit. Chded = ChT (Chneded - Chprotocol) = 130.000lei + 10.000lei = 140.000lei Vimp = VT Vneimp = 300.000lei Chprotocol ded. = 2% * (300.000lei - 140.000lei) = 2% * 160.000lei = 3.200lei Chprotocol neded. = 10.000lei 3.200lei = 6.800lei Incidenta T.V.A. (T.V.A. aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile trebuie scazuta din baza de impozitare) = 24% * 6.800lei = 1.632lei

imp = VT Vneimp (ChT - Chneded) = 300.000lei (130.000lei 6.800lei 1.632lei) = 161.568lei Imp/ = 16% * 161.568lei = 25.850,88lei 4. Prezentati modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzactionarea actiunilor in anul 2009 si apoi in anul 2010. In perioada 01 ianuarie 2009 31 decembrie 2009, nu se plateste impozit pe veniturile dn tranzactionarea actiunilor. Incepand cu 01 ianuarie 2010 se impoziteaza cu o cota de 16% castigurile din tranzactionarea actiunilor, conform art. 67 din O.U.G. nr. 58/2010 ce a intrat in vigoare la 01 iulie 2010. Se calculeaza cumulat castigul net aferent tranzactiilor actiunilor fiecarui trimestru.

C.E.C.C.A.R. Pasare Diana-Alexandra Tinerea contabilitatii unei entitati Stagiu, an 1, grupa 3 IV. TINEREA CONTABILITATII UNEI ENTITATI 1. SC METALICA SA incaseaza, conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 24% de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje, pe care o va executa ulterior. SC METALICA SA factureaza contravaloarea lucrarilor la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 24%. Unitatea beneficiara a lucrarii emite un bilet la ordin unitatii executante, aceasta remitandu-l la scadenta spre incasare unei banci. Comisionul bancar 7 lei. Rezolvare: 411 = % 419 4427 5121 = 411 411 = % 704 4427 419 = 411 411 = 4427 ` 413 = 411 5113 = 413 % = 5113 5121 627 1.240 lei 1.000 lei 240 lei 1.240 lei 4.960 lei 4.000 lei 960 lei 1.000 lei 240 lei 3.720 lei 3.720 lei 3.720 lei 3.713 lei 7 lei

2. Unui tert, executant de lucrari de reparatii, i se plateste conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 24%. Se primeste factura nr. 1600, cu contravaloarea lucrarilor executate la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 24%. Rezolvare: - Avans si plata acestuia:

% = 401 1.240 lei 4092 1.000 lei 4426 240 lei 401 = 5121 1.240 lei - Facturare lucrari executate: % = 401 4.960 lei 611 4.000 lei 4426 960 lei - Anulare avans: 401 = 4092 1.000 lei 4426 = 401 240 lei - Plata factura: 401 = 403 3.720 lei 403 = 5121 3.720 lei 3. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de vanzare de 5000 lei, TVA 24%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea livrarilor in timp util. Pretul de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei. Termenul de decontare a facturii este de 2 luni de la livrarea marfurilor. Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor se acorda un scont de 5%. Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului. Valoarea marfurilor: TVA 5000 1.200 rabat 3% 150 36 ______________________________________________ Net comercial 4850 1164 _________________________________________________ Total factura 6.014 Scont 5% 242.50 58.20 Rezolvare: a. Inregistrari in contabilitatea vanzatorului: - vanzare: 411 = % 6.014 lei 707 4.850 lei 4427 1.164 lei - descarcare gestiune: 607 = 371 3.900 lei - inregistrare scont: % = 411 6.014 lei 5121 5.771,50 lei 667 242.50 lei 411 = 4427 58,20 lei b. inregistrari in contabilitatea cumparatorului: - achizitie: % = 401 6.014 lei 371 4.850 lei 4426 1.164 lei - inregistrare scont: 401 = % 6.014 lei 5121 5.771,50 lei 767 242,50 lei 4426 = 401 58,20 lei

4. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA, la pretul de vanzare de 2000 lei, TVA 24%, conform facturii nr. 410, cu decontarea peste 3 luni. Pretul de inregistrare a produselor finite este de 1500 lei. Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare, SC FELIX SNC acorda SC DACIA SA un scont de 3%. Inregistrari la S.C. FELIX S.N.C si S.C. DACIA S.A. stiind ca S.C. DACIA le receptioneaza ca materii prime. Rezolvare: a. FELIX SNC: - vanzare: 4111 = % 2.480 lei 701 2.000 lei 4427 480 lei descarcare gestiune: 711 = 345 1.500 lei - inregistrare scont: % = 4111 2.480 lei 5121 2.420 lei 667 60 lei 4111 = 4427 1,80 lei b. DACIA SA: - achizitie: % = 401 2.480 lei 301 2.000 lei 4426 480 lei - inregistrare scont: 401 = % 2.480 lei 5121 2.420 lei 767 60 lei 4426 = 401 1,80 lei 5. S.C. MOBILA ALFA vinde produse reziduale, la pretul de vanzare de 2000 lei, TVA 24%, pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de 250 lei, TVA 24%. Se incaseaza valoarea facturii, care cuprinde: - pret de vanzare 2000 lei - cheltuieli de transport 250 lei Total 2250 lei TVA 24% 540 lei Suma de incasat 2790 lei Rezolvare: - vanzare produse reziduale: 4111 = % 2.790 lei 703 2.000 lei 704 250 lei 4427 540 lei - descarcare gestiune: 603 = 346 2.000 lei - incasare: 5121 = 4111 2.790 lei

C.E.C.C.A.R. Pasare Diana-Alexandra Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati Stagiu, an 1, grupa 3 V. ALTE LUCRARI EFECTUATE DE EXPERTII CONTABILI SI DE CONTABILII AUTORIZATI 1. SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii financiare pe termen scurt, avand costul de achizitie de 400 lei, platibil ulterior. Cheltuielile accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei. Jumatate de actiuni se negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei, iar cealalta jumatate la pretul de vanzare de 190 lei Rezolvare: - achizitie actiuni: 501 = 5091 400 lei 5091 = 5121 400 lei - comision: 622 = 462 6 lei - vanzare actiuni: 461 = % 220 lei 501 200 lei 7642 20 lei % = 501 200 lei 461 190 lei 6642 10 lei 2. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni la pretul de 1,2 lei / bucata in scop de revanzare. Dupa 10 zile, vinde un pachet de 6000 de actiuni din cele cumparate la pretul zilei de 1,5 lei/bucata. Dupa inca 10 zile vinde restul de 4000 actiuni, la pretul zilei la bursa de 1,1 lei/bucata. Rezolvare: - achizitie: 501 = 5121 12.000 lei - vanzare actiuni: 461 = % 9.000 lei 501 7.200 lei 7642 1.800 lei % = 501 461 6642 4.800 lei 4.400 lei 400 lei

(10.000act * 1,2 lei/act)

3. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc: a. valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei ; b. decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din contul de disponibil in lei; c. comisionul datorat pentru intermediere este de 1% d. vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3,4 lei/actiune, cu incasare prin virament; e. comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind actiunile sunt de 7,5 lei; f. vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune, cu incasare in numerar.

Rezolvare: - achizitie actiuni: 501 = 5121 3.000 lei (1.000 act * 3 lei/act) - comision: 622 = 5121 30 lei (1% * 3.000 lei) - vanzare actiuni: 5121 = % 2.720 lei 501 2.400 lei 7642 320 lei - comision bancar: 627 = 5121 7,50 lei - vanzare actiuni: % = 501 600 lei 5311 200 lei 6642 400 lei