Sunteți pe pagina 1din 19

Contabilitate : 18,73,128,162,202,31,112,143,188,15,65,123,154,199,26,111

15. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistrai operaiile din lun i regularizarea TVA la sfritul lunii. Rezolvare: 1. luna ianuarie -aprovizionare marfuri: 371 Marfuri = % 401 Furnizori 378 Diferente de pret la marfuri 4428 Tva neexigibila 401 Furnizori 1.488lei 1.000lei 250lei 238lei 190lei

4426 Tva deductibila

- incasari din vanzarea marfurilor: 5311 Casa in lei = % 2.042lei

707 1.716lei Venituri din vanzarea marfurilor 4427 326lei Tva colectata - descarcare gestiune: K= (Si 378+Rc378)/ ((Si371+Rd371)-(Si4428+Rc4428) K=(150+250)/ ((1071+1488)-(171+238)=0.186%

Rulajul debitor al contului de adaos 378 = RC 707 * K = 1.716lei *18.6% = 319lei Costul marfurilor vandute va fi = 2.042lei- 326lei -319lei = 1.397 lei % = 371 Marfuri 2.042 lei 319 lei 1.397 lei 326 lei

378 Diferente de pret la marfuri 607 Cheltuieli privind marfurile 4428 Tva neexigibila - regularizare tva: 4427 Tva colectata = % 4426 Tva colectata 4423 Tva de plata

326lei 190lei 136lei

- Situatie conturi la sfarsitul lunii ianuarie: sold cont 371 = SI 1.071 lei +1.488lei 2.042lei = 517lei sold cont 378 = SIC 150 lei + 250lei -319lei = 81lei sold cont 4428 = SIC 171 lei + 238 lei - 326lei = 83lei 2.luna februarie: -aprovizionare marfuri: 371 Marfuri = % 401 Furnizori 378 Diferente de pret la marfuri 4428 Tva neexigibila 774lei 500lei 150lei 124lei

4426 Tva deductibila

401 Furnizori

95lei

- incasari din vanzarea marfurilor: 5311 Casa in lei = % 1.190lei

707 1.000lei Venituri din vanzarea marfurilor 4427 190ei Tva colectata - descarcare gestiune: K= (Si 378+Rc378)/ ((Si371+Rd371)-(Si4428+Rc4428) K=(81+150)/ ((517+774)-(83+124)=0.213% Rulajul debitor al contului de adaos 378 = RC 707 * K = 1.000lei *21.3% = 213lei Costul marfurilor vandute va fi = 1.190lei- 190lei -213lei = 787 lei % = 371 Marfuri 1.190 lei 213 lei 787 lei 190 lei

378 Diferente de pret la marfuri 607 Cheltuieli privind marfurile 4428 Tva neexigibila - regularizare tva: 4427 Tva colectata = % 4426 Tva colectata
4424

190lei 95lei 95lei

Tva de plata 18. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani i amortizare liniara. Suma

cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei. Rezolvare: - se achizitioneaza un utilaj in valoare de 20.000 lei 2131 = Echipamente tehnologice (maisini,utilaje si instalatii de lucru) - inregistrare amortizare primul an : 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 2813 2.000lei Amortizarea instalatiilor mijloacelor de transport 404 20.000lei Furnizori de imobilizari

- inregistrare cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei: 666 = Cheltuieli privind dobanzile 1682 5.000lei Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile? Rezolvare: - la primirea facturii cumparatorul inregistreaza: % 408 Furnizori facturi nesosite = 401 Furnizori 1.440lei 1.200lei

301 Materii prime 4426 Tva deductibila 4426 Tva deductibila = 4428 Tva neexigibila

200lei 40lei

240lei

- la primirea facturii vanzatorul inregistreaza: 411 Clienti = % 1.440lei 418 1.200lei Clienti-facturi de intocmit 701 200lei Venituri din vanzarea produse finite 4427 40lei Tva colectata 4427 Tva colectata 240lei

4428 = Tva neexigibila

65. SC CONTA SA are un capital propriu de 360.000 lei, structurat astfel: - capital social 300.000 lei (30.000 actiuni, VN = 10 lei/actiune) - rezerve 60.000 lei Se incorporeaza in capitalul social rezerve de 20.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Se cere: 1 Efectuarea inregistrarilor contabile privind majorarea capitalului, prn operatii interne; 2 Calculul valorii matematice contabile, inainte si dupa majorare, calculul unui drept de atribuire si al raportului de paritate; Rezolvare: Valoarea matematica contabila inainte de incorporarea rezervelor: (300.000lei+ 60.000lei)/ 3.000actiuni = 360.000lei/3.000actiuni = 120lei/actiune

Valoarea matematica contabila dupa incorporarea rezervelor: (320.000lei+ 40.000lei)/( 3.000actiuni + 2.000actiuni) = 360.000lei/5.000actiuni =72lei/actiune DA = 120 lei/actiune -72 lei/actiune = 48 - incorporarea in capitalul social a 20.000 lei din rezerve: 106 Rezerve = 1012 Capital social subscris varsat 20.000lei

73. Societatea Comercial Z trimite, unui ter, pentru recondiionare materii prime n valoare de 100000 lei. Costurile generate de recondiionare nsumeaz 1000 lei. Contabilizai operaiile aferente. 1 Rezolvare: - transferul materiilor prime tertilor: 351 = Materii si materiale aflate la terti 301 Materii prime 100.000 lei

- costurile generate de recondiionare de 1000 lei majoreaza valoarea materiilor prime: 301 Materii prime = 401 Furnizori 1.000 lei

- materiile prime recondiionate se trimit inapoi unitatii beneficiare: 301 Materii prime = 351 Materii si materiale aflate la terti 100.000 lei

111. AGA decide rscumprarea unor aciuni proprii n vederea diminurii capitalului social. Valoarea nominal total a aciunilor este de 10.000 u.m.n. Valoarea total de rscumprare este de: 14.000 u.m.n Rezolvare: -rascumpararea 30.000 actiuni cu 12lei/actiune: 1091 = 462 Actiuni proprii Creditori diversi detinute pe termen scurt

14.000lei

-anularea celor 30.000 actiuni rascumparate cu 12 lei/actiune:| % = 1091 14.000 lei Actiuni proprii detinute pe termen scurt 1012 Capital subscris vrsat 149 Pierderi legate de rscumprarea actiunilor 10.000 lei 4.000 lei

112. Se rscumpr i se anuleaz aciuni proprii la valoarea nominal de 20.000. Valoarea de rscumprare 18.000 u.m.n Rezolvare: - rascumparare actiuni proprii: 1091 = Actiuni proprii detinute pe termen scurt - anulare actiuni proprii; 1012 = Capital subscris vrsat % 1091 20.000u.m. 18.000u.m. 462 Creditori diversi 18.000u.m.

Actiuni proprii detinute pe termen scurt 141 2.000u.m. Cstiguri legate de anularea actiunilor 123. Pentru constituirea societii comerciale X se fac pli de 3.000 lei, care ulterior sunt restituite asociatului dup cum urmeaz: - din contul de la banc 2.000 u.m.n - din casierie 1.000 u.m.n Conducerea societii a decis amortizarea acestor cheltuieli de constituire n perioada maxim prevzut de lege (5 ani). -inregistrarea capitalului social subscris: 456 = Decontri cu asociaii/ acionarii privind capitalul 1011 Capital social subscris nevrsat 3.000 lei

-ncasarea prin banc capitalul social subscris: 5121 = 456 2.000lei Conturi la bnci n lei Decontri cu asociaii /acionarii privind capitalul - ncasarea prin cas a diferenei de 1000lei: 5311 Casa n lei - varsarea capitalului: 1011 = Capital social subscris nevrsat 1012 3.000lei Capital social subscris vrsat = 456 1.000lei Decontri cu asociaii/ acionarii privind capitalul

- inregistrarea cheltuielilor de constituire: 201 Cheltuieli de constituire = 455 3.000lei Asociati conturi curente

- inregistrarea amortizarii cheltuielilor de constituire (perioada maxima de amortizare este de 5 ani) 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 600 lei

-scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire la sfarsitul perioadei de amortizare 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire = 201 3.000lei Cheltuieli de constituire

128. Societatea Comercial X achiziioneaz un program informatic la preul de 100.000 u.m.n, plus TVA 19%. Durata de via util 3 ani. Dup doi ani de utilizare n care este amortizat liniar se vinde programul informatic la preul de 70.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se ncaseaz prin contul de la banc. Rezolvare: - achizitie program informatic: % = 208 Alte imobilizari Necorporale 4426 TVA deductibila - plata furnizor: 404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 190.000um 404 Furnizori de imobilizari 190.000um 100.000um 19.000um

- inregistrare amortizare program informatic an 1 si an 2: 6811 = 2808

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor - vanzare program informatic: 461 Debitori diversi =

Amortizarea altor 33.333um imobilizri necorporale

70.000um

7583 58.824um Venituri din vanzarea activelor 4427 11.176um TVA colectata - incasare in contul bancar 5121 Conturi la banci in lei - scoatere din gestiune: % 2808 Amortizarea altor Imobilizari necorporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital = 208 Alte imobilizari necorporale 100.000u.m 66.666u.m 33.334 u.m = 461 Debitori diversi 70.000um

143. S se nregistreze n contabilitate operaiunile legate de stocurile de materiale consumabile cunoscndu-se: 1 stoc la nceputul lunii: 5.000 buc. la 18 u.m.n / kg; 2 intrri n data de 4 a lunii 9.000 buc. la 19 u.m.n/kg; 3 intrri n data de 16 a lunii: 2.000 buc. la 20,5 u.m.n/kg; 4 ieiri n data de 25 a lunii: 15.000 buc.

Evaluarea ieirilor se face prin metoda Cost mediu ponderat. Se vor efectua nregistrrile contabile n cazurile: 1 inventarului permanent; 2 inventarului intermitent. Utilizai IAS 2 Stocuri. Rezolvare: Calcul CMP n data de 4 a lunii: (5.000 buc. * 18 u.m.n) + (9.000 buc * 19 u.m.n)/ (5.000 buc+9.000 buc) = 261.000 u.m.n/14.000buc = 18.642u.m.n/buc Calcul CMP n data de 16 a lunii: (14.000buc.*18.642u.m.n+2.000buc.*20,5u.m.n)/(14.000buc+2.000buc)= 302.000u.m.n/16.000buc = 18.875u.m.n/buc Iesiri n data de 25 a lunii 15.000buc: 15.000 buc*18.875umn = 283.125umn Metoda inventarului permanent - achizitionare materii prime % = 301 Materii prime 4426 Tva deductibila - achizitionare materii prime % = 301 Materii prime 4426 Tva deductibila 401 Furnizori 212.040lei

171.000lei (9.000 buc * 19 u.m.n/buc) 41.040lei

401 Furnizori

50.840 lei

41.000 lei (2.000 buc * 20,5 u.m.n/buc) 9.840 lei

-consumul de materii prime 15.000 buc*18.875umn = 283.125umn: 601 = 301 283.125 lei

Cheltuieli cu materiile prime Metoda inventarului intermitent - achizitionare materii prime % = 601 Cheltuieli cu materiile prime 4426 Tva deductibila - achizitionare materii prime % = 601 u.m.n/buc) Cheltuieli cu materiile prime 4426 Tva deductibila

Materii prime

401 Furnizori

212.040 lei 171.000 lei (9.000 buc * 19 u.m.n/buc) 41.640 lei

401 Furnizori

62.000 lei 41.000 lei (2.000 buc * 20,5 9.840 lei

- consumul de materii prime 15.000 buc*18.875umn = 283.125umn : nu se contabilizeaza - anularea soldurilor initiale 601 = Cheltuieli cu materiile prime - preluarea soldurilor finale 301 = Materii prime 301 90.000 lei Materii prime 601 1000 buc *18.875 = 18.875lei Cheltuieli cu materiile prime

154. La o societate comercial exist la nceputul lunii soldurile urmtoare de produse nregistrate la preuri standard: semifabricate 25.000 u.m.n, produse finite 70.000 u.m.n, produse reziduale 6.000 u.m.n. Diferenele de pre aferente stocurilor iniiale sunt favorabile i au valoarea de 20.000 u.m.n. Din procesul de producie se obin: semifabricate 300.000 u.m.n,

produse finite 900.000 u.m.n i produse reziduale 40.000 u.m.n. Diferenele de pre dintre costul de producie i preurile standard sunt: la semifabricate diferene favorabile de 20.000 u.m.n, la produse finite diferene nefavorabile de 90.000 u.m.n i la produse reziduale diferene favorabile de 5.000 u.m.n. Se vnd produse obinndu-se: 1 Venituri din vnzarea semifabricatelor: 290.000 u.m.n, pre de nregistrare standard: 250.000 u.m.n; 2 Venituri din vnzarea produselor finite: 700.000. u.m.n, pre de nregistrare standard: 550.000 u.m.n; 3 Venituri din vnzarea produselor reziduale: 25.000 u.m.n, pre de nregistrare standard: 20.000 u.m.n. Rezolvare: - obtinere semifabricate: 341 = Semifabricate - obtinere produse finite 345 = Produse finite - obtinere produse reziduale: 346 = Produse reziduale

711 Variatia stocurilor 711 Variatia stocurilor 711 Variatia stocurilor

300.000 lei

900.000 lei

40.000lei

- inregistrare diferente de pret favorabile de 20.000 u.m.n la semifabricate: 711 = 348 20.000lei Variatia stocurilor Diferente de pret la produse - inregistrare diferente de pret nefavorabile de 90.000 u.m.n la produse finite: 348 = 711 90.000lei Diferente de pret la produse Variatia stocurilor - inregistrare diferente de pret favorabile 5.000 u.m.n la produse reziduale : 711 = 348 5.000lei Variatia stocurilor Diferente de pret la produse - vnzarea semifabricatelor: 290.000 u.m.n: 4111 = % 359.600 lei

Clienti 702 290.000 lei Venituri din vanzarea semifabricatelor 4427 69.600 lei TVA colectata -descarcarea de gestiune a semifabricatelor inregistrate la cost standard: 711 Variatia stocurilor = 341 Semifabricate 250.000 lei

- scaderea corespunzatoare a diferentelor de pret : In acest scop se calculeaza coeficientul K dupa formula: K= (SID 348+ RD 348)/(SID 341+RD 341) K= (2.000)/(25.000+300.000)=2.000/325.000 =0,00615 Diferentele de pret de inregistrat sunt : 0,00615* 250.000 =1.537,5 lei 711 Variatia stocurilor = 348 1.537,5 lei Diferente de pret la produse

- vnzarea produselor finite: 700.000. u.m.n: 4111 = % 868.000 lei Clienti 701 700.000 lei Venituri din vanzarea produselor finite 4427 168.000 lei -descarcarea de gestiune a produselor finite inregistrate la cost standard: 711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite 550.000 lei

- scaderea corespunzatoare a diferentelor de pret : In acest scop se calculeaza coeficientul K dupa formula: K= (SID 348+ RD 348)/(SID 345+RD 345) K= (2.000)/(70.000+900.000)=2.000/970.000 =0,00206 Diferentele de pret de inregistrat sunt : 0,00206* 550.000 =1.133 lei

711 Variatia stocurilor

345 1.133 lei Diferente de pret la produse

- vnzarea produselor reziduale: 25.000 u.m.n: 4111 Clienti = % 31.000 lei

703 25.000 lei Venituri din vanzarea produselor reziduale 4427 6.000 lei TVA colectat -descarcarea de gestiune a produselor reziduale inregistrate la cost standard: 711 Variatia stocurilor = 346 20.000 lei Produse reziduale

- scaderea corespunzatoare a diferentelor de pret : In acest scop se calculeaza coeficientul K dupa formula: K= (SID 348+ RD 348)/(SID 346+RD 346) K= (2.000)/(6.000+40.000)=2.000/46.000 =0,0434 Diferentele de pret de inregistrat sunt : 0,0434* 20.000 = 868 lei 711 Variatia stocurilor = 348 868 lei Diferente de pret la produse

162. Se primesc mrfuri n consignaie n valoare de 10.000 u.m.n. Comisionul unitii este 10%. Se vnd ulterior mrfurile prin magazinul cu amnuntul. Rezolvare: - primirea marfurilor in consignatie inregistrate la pretul deponentului: 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 10.000 lei -vanzarea marfurilor: 5311 Casa n lei = % 11.190 lei

707 11.000 lei (10.000 lei +1.000 lei) Venituri din vnzarea mrfurilor 4427 190 lei (1.000 lei *19%) TVA colectat - incarcarea gestiunii cu marfurile vandute: 371 = % 11.190 lei Mrfuri 462 10.000lei Creditori diversi 378 1.000lei Diferente de pret la mrfuri 4428 190lei Tva neexigibila - descarcarea gestiunii de marfurile vandute: % = 371 Marfuri 378 Diferente de pret la marfuri 607 Cheltuieli privind marfurile 4428 Tva neexigibila -achitarea in numerar a marfurilor vandute: 462 = 5311 Creditori diversi Casa n lei 11.190 lei 1.000 lei 10.000 lei 190 lei

10.000lei

- scoaterea din evidenta extrabilantiera a marfurilor vandute: 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie 10.000 188. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar.

Rezolvare: - inregistrarea subventiei de primit 4451 = 4751 Subventii Subventii pentru investitii - primirea subventiei 5121 = 4451 Conturi la banci in lei Subventii - achizitia utilajului % = 404 Furnizori de imobilizari 5.950 lei 5.000 lei 950 lei 3.000 lei 3.000 lei

2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 4426 Tva deductibila - inregistrarea amortizarii anuale 6811 = Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - virarea unei parti din subventie la venituri 4751 Subventii guvernamentale pentru investitii =

2813 1.000 lei Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport

7584 600 lei Venituri din subventii pentru investitii

199. La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o crean incert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciiului N+1 s-a constatat c B a fcut o plat definitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt:

Rezolvare: 31.12.N - virarea creantelor clienti in categoria creantelor incerte: 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 4111 Clienti 7.140lei

- constituirea provizioanelor pentru deprecierea creantelor clienti: 6814 Ch. De exploatarea privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - 31.12.N - incasarea suma de 4.165 lei: 5121 Conturi la banci in lei = 4118 Clienti incerti sau in litigiu 4.165lei = 491 2.856lei Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti

- ajustarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor clienti: 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti = 7814 2.856lei Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

- trecerea pe cheltuieli a creantelor irecuperabile: 654 Pierderi din creante si debitori diversi = 4118 Clienti incerti sau in litigiu 2.975lei

31. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de transport 10.000.000 lei i materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile

ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii. 202. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de transport 10.000.000 lei i materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii. Rezolvare: Subscrierea capitalului: 40.000 actiuni * 1.000 lei 456 = 1011 40.000.000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul Capital subscris nevarsat Realizarea aportului: % 5121 Conturi la banci in lei 2133 Mijloace de transport 301 Materii prime Virarea capitalului la constituire: 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 40.000.000 lei Capital subscris varsat = 456 40.000.000 lei Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000.000 lei 10.000.000 lei 10.000.000 lei

Cheltuielile de constituire sunt platite in numerar de catre asociati: 201 = Cheltuieli de constituire 5311 Casa in lei 1.000.000 lei