Sunteți pe pagina 1din 11

Contabilitate

2013
RASPUNSURI PROBLEME

1. La sfarsitul anului N, societatea Alfa efectueaza reevaluarea cladirii pe care o detine in urmatoarele conditii : - valoarea de intrare = 400.000 lei; - amortizarea cumulata = 100.000 lei - valoarea justa la data reevaluarii = 500.000 lei; - durata ramasa de utilizare = 10 ani; - reevaluarile nu sunt recunosute din punct de vedere fiscal. La sfarsitul anului N+1 societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 80.000 lei. Cum se inregistreaza in contabilitate impozitele curente si amanate urmare a recunoasterii in contabilitate a reevaluarii activelor? Raspuns: - se elimina valoarea amortizarii cumulate 100.000 2812 = 212 - calculul valorii ramase: 400.000 100.000 = 300.000 lei - calculul diferentei din reevaluare: 500.000-300.000 = 200.000 lei - inregistrarea diferentei din reevaluare: 200.000 212 = 105 200.000 - calculul amortizarii anuale la valoarea reevaluata: 500.000 / 10 = 50.000 lei/an - calculul amortizarii anuale la valoarea istorica: 300.000/10 = 30.000 lei/an - in anul N+1 se inregistreaza o amortizare de 50.000 lei 50.000 6811 - la sfarsitul anului N+1: = 2812 50.000 100.000

valoarea contabila= 500.000-50.000= 450.000 lei baza impozabila = 400.000-100.000 -30.000 = 270.000 lei VC-BI = 450.000-270.000=180.000 lei Rezulta o datorie temporara din impozit amanat 180.000 x 16% =28.800 lei - se inregistreaza datoria temporara din impozit amanat: 28.800 105 = Impozit pe profit 28.800 amanat Impozitele amanate aferente elementelor creditate direct in capitalurile proprii se contabilizeaza tot pe seama capitalurilor proprii, neafectand contul de profit si pierdere.

2. La 31 decembrie N, societatea Alfa are creante clienti in suma de 4.350.000 lei. Societatea calculeaza ajustarile privind deprecierea creantelor client avand la baza experienta anilor precedenti in ceea ce priveste probabilitatea de neincasare a creantelor, in functie de vechimea acestora, care reprezinta perioada de timp de cand creanta ar fi trebuit incasata: Vechimea creantelor Suma bruta Maxim o luna a 500.000 lei de 5% Maxim luni 400.000 lei 9% trei Maxim 6 luni 200.000 lei 15% Maxim un an 150.000 lei 27% Peste un an 100.000 lei 40%

creantelor Probabilitatea neincasare

Pentru creantele al caror termen de recuperare nu a ajuns la scadenta, societatea pe baza experientei din anii anteriori a stabilit o probabilitate de niencasare de 2%. Valoarea creantelor care nu au ajuns la scadenta este de 3.000.000 lei. Jumatate din aceste creante sunt rezultatul vanzarilor realizate de intreprindere catre societatea Beta care este clientul principal al intreprinderii. La 31.12 N situatia financiara a societatii Beta era nefavorabila, insa datorita bonitatii acestei societati care si-a platit mereu la timp datoriile, societatea Alfa nu a luat in considerare acest aspect. 1 2 Care este deprecierea creantelor clienti la 31 decembrie N si cum se inregistreaza in Societatea Alfa autorizeaza situatiile financiare pentru emitere pe data de 24 februarie. La contabilitate? sfarsitul lunii ianuarie N+1, societatea Beta anunta public ca intra in stare de faliment datorita incapacitatii de plata a unor datorii scadente. Societatea Alfa estimeaza ca in urma finalizarii procedurii de faliment a societatii Beta va mai recupara doar 20% din creantele pe care le avea fata de aceasta societate. Care este suma cu care societatea Alfa trebuie sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului financiar N? La31.12.N 500.000*5% + 400.000*9%+200.000*15%+150.000*27%+100.000*40%+3.000.000*2% =231.500 4118=4111 6814=491 231.500

Provizion creante Beta la 31.12.N: 1.500.000*2%=30.000

6814=491

30.000

Provizion creante Beta dupa intrarea in faliment a lui Beta: 1.500.000*80%=1.200.000 Diferenta de trecut la provizioane=1.200.000-30.000=1.170.000 6814=491 1.170.000

3.SC CONTA SA are un capital social de 2.000.000 lei (200.000 actiuni * 10 lei/actiune - VN). Capitalul social este supradimensionat in raport cu volumul activitatii, motiv pentru care AGA hotaraste reducerea capitalului social cu 20%, prin rascumpararea actiunilor prin bursa si anularea lor. Nr. de actiuni rascumparate 20%*200.000 actiuni = 40.000 actiuni. Pret de rascumparare 12 lei/actiune pentru 30.000 actiuni si 9 lei / actiune pentru 10.000 de actiuni. Efectuati inregistrarile contabile privind rascumpararea si anularea propriilor actiuni. 4. SC CONTA SA are un capital propriu de 360.000 lei, structurat astfel: - capital social 300.000 lei (30.000 actiuni, VN = 10 lei/actiune) - rezerve 60.000 lei Se incorporeaza in capitalul social rezerve de 20.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Se cere: Efectuarea inregistrarilor contabile privind majorarea capitalului, prn operatii interne; Calculul valorii matematice contabile, inainte si dupa majorare, calculul unui drept de atribuire si al raportului de paritate; Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni; Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi. Rezolvare: a)- incorporarea in capitalul social a 20.000 lei din rezerve: 106 = 1012 20.000lei

b)Valoarea matematica contabila inainte de incorporarea rezervelor: (300.000lei+ 60.000lei)/ 30.000 actiuni =360.000lei/30.000actiuni = 12lei/actiune Valoarea matematica contabila dupa incorporarea rezervelor: (320.000lei+ 40.000lei)/( 30.000 actiuni + 2.000 actiuni) = 360.000lei/32.000actiuni =11.25lei/actiune

DA = 12 lei/actiune -11.25 lei/actiune = 0.75 Deoarece s-a produs o diluare a capitalului care duce la pierdere pt vechii actionari se fac drepturile preferentiale de subscriere: Valoarea matematica contabila veche Valoarea matematica contabilanoua=0.75 raportul de paritate =15/1 c)se plateste actionarilor dupa cum urmeaza: 15 actiuni x 0.75 = 11.25 lei 14 actiuni x 0.75 = 10.5 lei 32 actiuni x 0.75 = 24 lei d.) in cazul in care un actionar vrea sa cumpere o actiune: 456 Decontari cu asiciatii=1011 Capital subscris nevarsat11.25 5311 Casa in lei=456 Decontari cu asociatii 33.75 1011 Cap. Subscris nevarsat=1012 Cap. Subsris varsat33.75 e)in cazul in care un actionar vrea sa cumpere 3 actiuni: 456 Decontari cu asiciatii=1011 Capital subscris nevarsat33.75 5311 Casa in lei=456 Decontari cu asociatii 33.75 1011 Cap. Subscris nevarsat=1012 Cap. Subsris varsat33.75

5. La data de 01.10.N, Societatea Alfa S.A. emite un inprumut obligatar constituit din 800 de obligatiuni, in urmatoarele conditii: - valoarea nominala = 100 lei/oblig.; - pretul de emisiune = 90 lei/oblig.; - pretul de rambursare = 120 lei/oblig.; - rata anuala a dobanzii = 20%; - plata dobanzii se va realize annual la urmatoarele date: 30.09.N, 30.09.N+2, 30.09 N+3, 30.09.N+4 ; - rambursarea imprumutului se va realize astfel: 200 de obligatiuni se vor rascumpara prin procedeul tragerii la sorti la data de 30.09.N+1 la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune; 200 de obligatiuni se vor rascumpara prin procedeul tragerii la sorti la data de 30.09.N+3 la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune si restul de 400 de obligatiuni vor fi rascumparate la scadenta (30.09.N+4) la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune fixat initial in contract; Sa se efectueze inregistrarile contabile 6. Societatea Leasing avand ca obiect de activitate acordarea de bunuri in leasing financiar, achizitioneaza la data de 20.12.N-1 un autoturism in valoare de 16.725 lei, TVA 19%, pe care il acorda in

leasing financiar societatii CONTA. Contractul de leasing financiar este incheiat pe data de 01.01.N in urmatoarele conditii: - perioada de leasing este de 5 ani iar durata utila de viata a activului predate in leasing este de 6 ani; - platile de leasing vor fi efectuate pe data de 31 decembrie ale fiecarui an, se vor emite 5 facturi; - la inceputul contractului de leasing societatea CONTA plateste 10.000 lei + TVA; - la sfarsitul contractului de leasing utilizatorul isi va exercita optiunea de cumparare la valoarea reziduala care reprezinta 10% din valoarea de intrare a bunului. Sa se faca inregistrarile contabile aferente anului N si N+4, atat la locator, cat si la la locatar. Rezolvare: 1.Locatar: I. Anul N: a) Contractarea leasingului: 2133=167 b) Facturarea avansului: % = 404 167 4426 12.400 10.000 2.400 12.400 1566.28 1263.13 (16.725-16.725*10%-10.000)/4 303.15 1566.28 2787.5 (16.725/6 ani)

c) Plata avansului: 404 =5121 % = 404 167 4426 404=5121 6811=2813 II. Anul N+4 a) Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala: % = 404 167 4426 2073.9 1672.5 401.4 d) Inregistrarea facturii pentru prima rata:

e) Plata primei facturi: f) Amortizarea in primul an:

b) Plata valorii reziduale:

404=5121 6811=2813 2 .Locator: I. Anul N:

2073.9 2787.5 (16.725/6 ani)

c)Amortizare:

a) Acordarea leasingului: 2675=2133 b)Facturarea avansului: 411 = % 2675 4427 5121=411 12.400 10.000 2.400 12.400

c)Incasarea avansului: d) Facturarea primei rate: 411 = % 1566.28 2675 4427 1263.13 303.15

e) Incasarea primei rate: 5121=411 1566.28 II. Anul N+5: a)Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala: 411 = % 4427 2073.9 401.4 2675 1672.5 7. O societate de productie achizitioneaza un utilaj in urmatoarele conditii: - pretul de cumparare al instalatiei 200.000 EUR; - cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 EUR; - costuri de amenajare a sectiei de productie in vederea montarii instalatiei (facturate de o firma specializata) 4.000 lei; - costuri cu instruirea personalului ce va manevra instalatia respectiva 3.000 lei; - onorariul arhitectului 7.000 lei;

- costuri de testare a functionarii instalatiei 5.000 lei; - incasari din vanzarea esantioanelor de produse chimice, produse in procesul de testare a instalatiei 2.000 lei; - costuri cu promovarea noilor produse ce vor fi obtinute cu ajutorul instalatiei 3.000 lei; - pierderi initiale din exploatare obtinute inainte ca instalatia sa ajunga la parametrii tehnici de operare 2.000 lei; - costuri de demontare a instalatiei la sfarsitul duratei de viata utila estimate la 10.000 lei; - costuri cu salariile personalului de conducere din societatea comerciala respectiv 8.000 lei; - curs valutar 4 lei/EUR. Calculati costul de achizitie. Rezolvare: Pret de cumparare = 200.000 euro * 4lei/euro =800.000 +Cheltuieli de montaj =20.000 * 4lei/euro=80.000 +Costuri de amenajare a amplasamentului =4.000 +Onorariu architect =7.000+Costurile de testare mai putin incasarile provenite din vanzarea produselor obtinutein procesulde testare =(5.000 - 2.000)=3.000 +Costuri de demontare =10.000 (n msura n care costul este recunoscut ca un provision pe baza IAS 37, Provizioane, active i datorii contingente) COST = 904.000

8.Se primete prin subvenie guvernamental un agregat frigorific evaluat la 6000 lei. Durata de via util 4 ani. Se amortizeaz liniar. Rezolvare: a) Inregistrare imobilizare corporala intrata in patrimoniu din subventie guvernamentala 2131= 475 16.000 b) Inregistrare amortizare lunara Amortizarea liniara = 6.000 / 4 = 125 lei/luna

6811 = 2813

125

c) Cota parte a subventiilor pt investitii trecute la venituri, corespunzator amortizarii calculate lunar: 4751 = 7584 125 Conform OMFP 3055/2009 233. (1)n categoria subveniilor se cuprind subveniile aferente activelor i subveniile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenii guvernamentale i alte instituii similare naionale i internaionale. (2)n cadrul subveniilor se reflect distinct: subvenii guvernamentale; mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii; alte sume primite cu caracter desubvenii. 234. - (1)Subveniile aferente activelor reprezint subvenii pentru acordarea crora principala condiie este ca entitatea beneficiar s cumpere, s construiasc sau achiziioneze active imobilizate. (2)O subvenie guvernamental poate mbrca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporal), caz n care subvenia i activul sunt contabilizatela valoarea just. (3)n conturile de subvenii pentru investiii se contabilizeaz i donaiile pentru investiii, precum i plusurile la inventar de natura imobilizrilor corporale i necorporale. 236.(1)Subveniile se recunosc, pe o baz sistematic, drept venituri ale perioadelor corespunztoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenii urmeaz s le compenseze. (2)n cazul n care ntr-o perioad se ncaseaz subvenii aferente unor cheltuieli care nu au fost nc efectuate, subveniile primite nu reprezint venituri ale acelei perioade curente. 237. (1)Subveniile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital i rezerve. (2)Subveniile pentru active, inclusiv subveniile nemonetare la valoarea just, se nregistreaz n contabilitate ca subvenii pentru investiii i se recunosc n bilan ca venit amnat (contul 475 Subvenii pentru investiii). Venitul amnat se nregistreaz ncontul de profit i pierdere pe msura nregistrrii cheltuielilor cu amortizarea sau lacasarea ori cedarea activelor 9. Societatea Comercial Transcom SA a ncasat n anul N subvenii, n sum de 20000 lei pentru achiziionarea de mijloace de transport i n sum de 16000 lei, pentru activitatea de transport ca urmare a practicrii unor tarife sub preul normal, fiind suportate de la bugetul local. La sfritul anului se constat c societatea mai are de ncasat subvenii de exploatare 4000 lei pentru care nu s-au efectuat cheltuieli. Se ncaseaz prin banc. Rezolvare:

a) Inregistrarea subventiei 445 = 4751 5121 = 445 445 = 7411 445 = 472 5121 = 445 20.000 lei 20.000 lei 16.000lei 4.000 lei 4.000 lei b) Incasarea partial a subventiei c) Trecerea subventiei la venituri d) Inregistrarea Subventiei neincasata e) Incasarea prin banca

10. Societatea Comercial B specializat n comerul cu amnuntul deine n stoc la nceputul anului mrfuri la preul cu amnuntul n valoare de 15000 lei. Adaosul comercial aferent mrfurilor din stoc este de 3000 lei, iar TVA 2200 lei. n cursul perioadei de gestiune se achiziioneaz mrfuri la preul fr TVA de 30000 lei (TVA 24%). Adaosul comercial practicat de unitate este de 20%. Se vnd mrfuri n cursul lunii prin magazinul cu amnuntul n valoare de 42000 lei, (inclusiv TVA). Se descarc gestiunea. Evidena se ine la pre de vnzare cu amnuntul. Rezolvare: a) Achizitia marfurilor: % = 401 37.200 371 4426 371= % 378 4428 411 = % 707 4427 5311 = 411 30.000 7.200 14640 6000 8640 (20%*30.000) 24%*(30.000+6000)

b) Inregistrarea adaosului si TVA-ului neexigibil:

c)Vanzarea marfurilor: 42.000 33.871 8129 42.000

d) Incasarea marfurilor:

K = (Si 378 + Rc 378) / [ (Si 371 - Si 4428) + (Rd 371 - Rc 4428) ] K = (3000+6000)/ [(20923-2923)+(30000+14640-8640)] = 9000 / 54000=0.16667 e) Descarcare de gestiune: % = 371 607 378 4428 42.000 28.226 5.645 8.129

11. Entitatea economic Z conduce evidena stocurilor de materiale consumabile la cost efectiv folosind metoda inventarului intermitent. Se cunosc urmtoarele informaii: - stoc iniial de materiale consumabile 200kg la preul de 1200 lei/kg. - achiziii de materiale consumabile n cursul lunii 800 kg la preul de 1400 lei/kg, TVA 19% - stoc de materiale consumabile determinat prin inventariere la sfritul lunii 400 kg. Pentru evaluarea stocului i a ieirilor la sfritul perioadei se folosete metoda costului mediu ponderat (CMP). Contabilizai operaiile aferente. 12. Societatea Comercial Z trimite, unui ter, pentru recondiionare materii prime n valoare de 100000 lei. Costurile generate de recondiionare nsumeaz 1000 lei. Contabilizai operaiile aferente. Rezolvare a) se trimit marfurile pe baza de Aviz de insotire a marfii: 351 = 301 100.000 lei b) se primesc marfurile reconditionate si factura pentru operatiunea de reconditionare: 301 = 351 100.000 lei 301= 401 1.000 lei c) se achita prin banca datoria fata de furnizor: 401 = 5121 1.000 lei