Sunteți pe pagina 1din 14

ETICA IN AFACERI

- GRILE 1.

Ce este business-ul?
a. o activitatea economico- profesionala, constituita pe inovatie si
initiativa
b. o activitate economica orientata spre perfectionarea calitativa a
societatii
c. o activitatea economica orientata spre satisfacerea nevoilor particulare
si ale societatii
d. o activitate economica a carei scop este obtinerea de profituri

2.

Compenentele business-ului sunt:


a. intreprinzatorul
b. clientul
c. conditiile in care s eface afacerea
d. etica business-ului

Psihologia business-ului vizeaza:


a. analiza construirii si folosirii posturilor de munca
b. cercetarea psihologiei conducerii si lider-ismului
c. automatizarea sistemului de conducere
d. analiza factorilor care influenteaza formarea unui climat moralpsihologic favorabil

4.

Cultura speculativa de afaceri este orientata spre:


a. producerea si vanzarea produselor de calitate superiora
b. deservirea clientilor
c. obtinerea unor profiuri cat mai mari si, dupa posibilitate fara munca
productiva
d. dezvoltarea societatii

5.

Etica se refera la:


a. moravuri si cutume
b. obiceiuri traditonale specifice diferitelor culturi
c. nepromovarea valororilor precum: cinstea, sinceritatea, curajul...

6.

Stakeholder-ul este un participant activ in economia de piata:


a. adevarat
b. fals

7.

Printre categoriile de stakeholders includem:


a. consumatorii
b. persoanele inactive
c. salariatii
d. comunitatiile locale

8.

Notiunea de shareholders desemneaza:


a. managerii firmelor multinationale
b. bancile
c. actionarii firmelor comerciale
d. organele guvernamentale

9.

Obligatiile interne ale unei firme sunt fata de:


. a. actionari
b. consumatori
c. furnizori
d. salariati

10.

Obligatiile externe ale unei firme sunt fata de:


a. actionari
b. consumatori
c. furnizori
d. competitori

11.

Morala:
a. desemneaza norme de conduita si obligatii etice in cadrul unei
profesii
b. este stiinta binelui si a raului, deci stiinta depre morala
c. reflecta un anumit cod social, un asamblu de reguri privind
comportamentul uman, carora fiecare individ trebuie sa se supuna
pentru a fi admisi intr-o societate data

12.

Etica:
a. desemneaza norme de conduita si obligatii etice in cadrul unei
profesii
b. este stiinta binelui si a raului, deci stiinta depre morala
c. reflecta un anumit cod social, un asamblu de reguri privind
comportamentul uman, carora fiecare individ trebuie sa se supuna
pentru a fi admisi intr-o societate data

13.

Deontologia:
a. desemneaza norme de conduita si obligatii etice in cadrul unei
profesii
b. este stiinta binelui si a raului, deci stiinta depre morala
c. reflecta un anumit cod social, un asamblu de reguri privind
comportamentul uman, carora fiecare individ trebuie sa se supuna
pentru a fi admisi intr-o societate data

14.

Standardele morale sunt enunturi cu caracter imperativ:


a. adevarat
b. fals

15.

Normele morale pot fi:


. a. norme generale
b. norme particulare
c. norme speciale

16.

In categoria normelor speciale putem include:


.
a. norme de protocol
b. cinstea, demnitatea si generozitatea
c. nomele vietii de familie
d. reguli de eticheta de afaceri

17.

Etica aplicata cuprinde:


a. etica profesionala
b. etica managementului
c. etica facerilor
d. eco- etica

18.

Etica profesionala vizeaza:


a. chestiunile practice de ordin socio- profesional cu care se confrunta
membrii unei profesiuni
b. comportamentul agentilor economici si al angajatilor
c. conduita si actiunile persoanelor cu functii de conducere

19.

Etica afacerilor vizeaza:


.
a. chestiunile practice de ordin socio- profesional cu care se confrunta
membrii unei profesiuni
b. comportamentul agentilor economici si al angajatilor, patronilor
c. conduita si actiunile persoanelor cu functii de conducere

20.

Etica managementului vizeaza:


a. chestiunile practice de ordin socio- profesional cu care se confrunta
membrii unei profesiuni
b. comportamentul agentilor economici si al angajatilor, patronilor
c. conduita si actiunile persoanelor cu functii de conducere

21.

Obiectul eticii managementului il constituie dimensiunea etica


organizatiile care au calitatea de agenti economici:
. a. adevarat
b. fals

21.

Demersul managerial poate fi:


a. imoral
b. moral
c. amoral

in

22.

Managerii au obligatii fata de:


a. actionari
b. comunitate
c. consumatori
d. angajati

23.

Printre obilgatiile managerilor fata de actionari se numara:


a. obligatia de supunere
b. obligatia de a raporta neregulile infaptuite de superiori
c. obligatia de confidentialitate
d. obligatia de loialitate

24.

Conceptul de denuntator este sinonim cu cel de sabotor


a. adevarat
b. fals

25.

Printre drepturile angajatilor putem mentiona:


a. dreptul la un salariu corect
b. dreptul de a exercita control asupra modului de indeplinire a
sarcinilor de serviciu
c. dreptul la libertate
d. dreptul de intimitate

26.

Comportamentul etic al managerilor in relatiile cu subalternii depinde de:


a. volumul informatiilor pe care managerul doreste sa le obtina in
legatura cu problema etica respectiva
b. preocuparile managerilor care trebuie sa fie asimilate de personalul de
executie
c. stabilirea clara a limitelor raspunderilor atat pentru manager, cat si
pentru subalterni
d. gradul de libertate si flexibilitate de care se bucura managerii

27.

Armonizarea valorilor managerilor cu cele ale angajatilor presupune ca:


a. preocuparile managerilor trebuie sa fie asimilate de personalul de
executie
b. angajatii sa fie recompensati corespunzator pentru munca lor
c. gradul de libertate si flexibilitate de care se bucura managerii sa fie
cat mai mare
d. firmele sa creeze un climat corespunzator in cadrul lor

28.

Conducerea resurselor umane nu constituie cel mai important element al


conducerii strategice a firmei:
a. adevarat
b. fals

29.

Pentru recompensarea angajatilor este necesar sa :


. a. se realizeze evaluari periodice a programului de recalificare a
personalului
b. sa se asigure o relatie intre aprecierea activitatii creatoare si cresterea
recompensei
c. sa se evalueze oficial activitatea angajatilor si sa se lege in mod distict
aprecierea cu recompensarea
d. sa se recompenseze managerii care aduc inovatii

30..

Intreprinzatorului de succes:
a. are capacitatea de a convinge si stabili legaturi
b. aduna personal informatii despre clineti, furnizori, concurenti,
utilizand contacte personale si de afaceri
c. stabilesc si corecteaza permanent sarcinile pe termen scurt
d. evalueaza activitatea angajatilor

31.

Pentru rechini afacerea reprezinta:


.
a. baza si izvorul puterii in lume, un mijloc de aparare asteptat si pericol
potential
b. un mijloc prin care isi realizeaza aptitudinile si isi pune in aplicare
ideile
c. o posibilitate de a trai mai bine

32.

Pentru delfini afacerea reprezinta:


a. baza si izvorul puterii in lume, un mijloc de aparare asteptat si pericol
potential
b. un mijloc prin care isi realizeaza aptitudinile si isi pune in aplicare
ideile
c. o posibilitate de a trai mai bine

33.

Intr-o abordare plastica, intreprinzatorii sunt calsificati in:


a. rechini si balene
b. rechini si delfini
c. delfini si balene

34.

Integrarea nu este faza a procesului de socilaizare:


a. adevarat
b. fals

35.

Scopul integrarii este:


a. familiarizarea cu normele si comportamentele specifice mediului
b. formarea unor modele comportamentale individuale similare grupului
c. cresterea indecelui de integrare
d. autocreearea si mentinerea culturii la nivelul unei organizatii

36.

Integrarea presupune raportarea la un mediu integrator organizat:


a. adevarat
b. fals

37.

Adaptarea:
a. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea
b. este perioada in care individul ajunge sa inteleaga locul si importanta
firmei in economia nationala
c. este etapa insusirii si cultivarii relatiilor, normelor si valorilor
mediului integrator
d. este etapa formarii unui stil de munca si a unei vieti relationale, ce pot
contrinui la modificarea structurilor organizatorice

38.

Initiativa:
a. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea
b. este perioada in care individul ajunge sa inteleaga locul si importanta
firmei in economia nationala
c. este etapa insusirii si cultivarii relatiilor, normelor si valorilor
mediului integrator
d. este etapa formarii unui stil de munca si a unei vieti relationale, ce pot
contrinui la modificarea structurilor organizatorice

39.

Participarea:
. a. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea
b. este perioada in care individul ajunge sa inteleaga locul si importanta
firmei in economia nationala
c. este etapa insusirii si cultivarii relatiilor, normelor si valorilor
mediului integrator
d. este etapa formarii unui stil de munca si a unei vieti relationale, ce pot
contrinui la modificarea structurilor organizatorice

40.

Asimilarea:
a. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea
b. este perioada in care individul ajunge sa inteleaga locul si importanta
firmei in economia nationala
c. este etapa insusirii si cultivarii relatiilor, normelor si valorilor
mediului integrator
d. este etapa formarii unui stil de munca si a unei vieti relationale, ce pot
contrinui la modificarea structurilor organizatorice

41.

Printre etapele integrarii socioprofesionala se numara:


a. adaptarea
b. asimilarea
c. participarea
d. initiativa

42.

Integrarea, ca proces, este conditionata de:


a. natura structurilor organizatorice
b. forta, coeziunea si stabilitatea sa
c. sistemul de motivare, invatare si pregatire profesionala

43.

Stilul de conducere poate fi:


a. democratic
b. amoral
c. consultativ
d. imoral

44.

Socializarea:
a. contribuie la cresterea performatei firmei, in conditiile existentei unei
culturi puternice
b. este procesul prin care oamenii invata normele si rolurile ce le sunt
necesare pentru a-si indeplini indatoririle in cadrul unui grup
c. este perioada in care individul nou venit se familiarizeaza cu normele
si comportamentele specifice mediului si conformarea la acestea

45.

Metodele de socializare pot fi:


a. formale
b. scrise
c. verbale
d. informale

46.

Cultura de afaceri:
. a. este un sistem (instrument) de valori si convingeri, care determina
comportamentul angajatilor si caracterul activitatii organizatiei
b. ii imbogateste pe oameni cu sentimentul de incredere, mandrie pentru
organizatie
c. nu este un instrument al business-ului modern
d. are un rol important in viata intreprinderii

47.

Printre metodele de alegere a denumirii firmei sunt:


. a. abrevierea denumirii intregi a firmei
b. dupa numele fondatorilor
c. in imagine
d. functional

48

Relatiile cu societatea sunt importante pentru imaginea firmei:


a. adevarat
b. fals

49.

Public Relations include:


a. relatiile cu organizatiile de stat
b. relatiile cu consumatorii
c. relatiile cu furnizorii
d. relatiile cu mass- media

50.

Cartea de vizita este un nerespect in eticheta de afaceri:


a. adevarat
b. fals

51.

Etape esentiale in drumul spre succes:


. a. pregatirea de a fi responsabil pentru deciziile luate
b. lipsa inclinatii spre un risc temporat
c. capacitatea de a stabili teluri si a le atinge cu fortele proprii
d. capacitatea de a vedea prin prisma oricarei decizii un rezultat real si
concret

52.

Succesul corporatiei depinde de:


. a. modul de a vorbi cu oamenii
b. alegerea in firma a specialistilor de cel mai inalt nivel
c. recalificarea angajatilor
d. evaluarea periodica a activitatii angajatilor

53.

Succesul corporatiei depinde de:


a. respectul pentru fiecare persoana
b. statutul de egalitatea pentru orice angajat
c. compatibilitatea dintre valorile dominante ale grupului
d. delegarea responsabilitatii pana la cel mai jos nivel

54.

Telul principal in orice business il reprezinta:


a. oamenii
b. profitul
c. marfa si serviciile

55.

Cultura organizationala:
. a. arata care comportament este valoros pentru companie si care nu
b. este un sistem de valori si convingeri
c. presupune respectarea de toti salariatii a valorilor estetice comune
d. presupune cunoasterea cerintelor intelectuale, tehnice, ale atitudinilor
si valorilor muncii

56.

Scopul culturii organizationale:


a. ridicarea pregatirii profesionale a angajatilor
b. impiedicarea posibilitatii plecarii din organizatie a salariatilor
c. asigurarea unor venituri inalte pentru firma
d. valorile companiei trebuie sa coincida cu cele ale angajatilor

57.

Valorile companiei trebuie sa coincida cu cele ale angajatilor:


a. adevarat
b. fals

58.

Responsabilitatea sociala este abordata prin urmatoarele perspective:


a. perspectiva pietei
b. perspectiva managerului
c. perspectiva protectiei sociale
d. perspectiva guvernului

59.

Responsabilitatea sociala a fimei este indirect influentata de tipul de cultura


care se formeaza in cadrul acesteia:
a. adevarat
b. fals

60.

Cultura organizatiei este asociata cu performanta economica a intreprinderii:


a. adevarat
b. fals

61.

Cercul intermediar de responsabilitati cuprinde:


. a. conservarea mediului
b. cooperarea cu comunitatea si administratiile locale
c. furnizarea de produse si servicii
d.implicarea, alaturi de stat, in rezolvarea unor probleme precum
saracia, coruptia, somajul etc.

62.

Cercul exterior de responsabilitati cuprinde:


a. conservarea mediului
b. cooperarea cu comunitatea si administratiile locale
c. furnizarea de produse si servicii
d.implicarea, alaturi de stat, in rezolvarea unor probleme precum
saracia, coruptia, somajul etc.

63

Intre coportamentul etic, raspunderea sociala si cultura profesionala:


a. exista o stransa legatura
b. nu exista nicio legatura

64.

La baza Public Relations sta:


a. comunitatea
b. organizatia
c. legea
d. informatia

65.

Etica manageriala reprezinta:


a. ansamblul standardelor de munca, judiciare si de conduita morala
folosite de angajati in procesul muncii lor
b. un sistem de valori si convingeri, care sunt impartasite de toti
angajatii unei firme, care determina comportamentul acestora si
caracterul activitatii organizatiei
c. standarde de conducere, judiciare si conduita morala folosita de
managerii firmelor comerciale in desfasurarea afacerilor acestora.

66.

Cultura afacerilor este cea care determina, sprijina si controleaza


responsabilitatea sociala
a. adevarat
b. fals

67.

Firma isi poate asuma responsabilitati sociale in masura in care ii permite


personalitatea ei:
a. adevarat
b fals

68.

Normativele etice:
a. fixeaza un sistem de valori generale si reguli de etica
b. sunt elaborate pentru definirea unor recomandari etice in procesele
decizionale
c. sunt folosite pentru evaluare si pentru intocmirea rapoartelor cu
privire la influenta sociala a actiunilor si programelor organizatiei

69.

Etica in afaceri se refera doar la problema comportamentului social


responsabil:
.
a. adevarat
b. fals

70.

Reviziile sociale:
a. fixeaza un sistem de valori generale si reguli de etica
b. sunt elaborate pentru definirea unor recomandari etice in procesele
decizionale
c. sunt folosite pentru evaluare si pentru intocmirea rapoartelor cu
privire la influenta sociala a actiunilor si programelor organizatiei
Dimensiunile majore ale individului si ale sistemelor economice care stau la
baza comportamentului neetic sunt:
a. profitul

71.

b. publicitatea
c. sistemul politic
d. justitia
72.

Dimensiunile majore ale individului si ale sistemelor economice care stau la


baza comportamentului neetic sunt:
a. justitia
b. lipsa capacitatii de cooperare
c. generarea dorintelor
d. competitia

73.

Profitul este un element important al procesului de negociere


a. adevarat
b. fals

74.

Etica si afacerile nu sunt compatibile


a. adevarat
b. fals

75.

Motivatiile fundamentale care pot conduce la un comportament neetic sunt:


a. obtinerea de profit
b. refacerea justitiei
c. obtinerea de dividende
d. competitia

76.

Competitia esentiala este atunci cand:


a. competitorii stiu ca se afla intr-o competitie
b. cunosc identitatea competitorilor lor
c. isi ating scopul ajungand primii la resurse
d. isi ating scopul prin blocarea celeilalte parti in atingerea scopului ei

77.

Succesul unei negocieri depinde de gradul de pregatire a negociatorilor:


a. adevarat
b. fals

78.

Printre aspectele organizationale ale pregatirii unei negocieri se numara:


a. realizarea programei de primire a partenerilor
b. stabilirea scopurilor si temelor de dictutii pentru fiecare sedinta
c. constituirea echipei de participare la negocieri
d. stabilirea timpului si a locului pentru tratativele de afaceri

79.

Printre aspectele organizationale ale pregatirii unei negocieri se numara:


a. constituirea echipei de negocieri
b. coordonarea unor aspecte de interes comun cu partile participante
c. stabirea scopurilor si temelor de discutii pentru fiecare sedinta
d. pregatirea mandatului de negociere

80.

In cadrul programei de primire a partenerilor putem include:


. a. orarul intalnirilor colegilor de afaceri
b. reprezentantii care vor intampina partenerii si pe reprezentantii presei
c. elaborarea documentelor necesare in timpul convorbirii
d. discursul de introducere

81.

Printre procedeele tactice utilizate in procesul de negociere se numara:


.
a. impachetarea
b. asteptarea
c. taraganarea

82.

Inainte de intalnirea de afaceri este necesar:


. a. sa se stabileasca pozitia tactica
b. sa se colecteze informatii asupra companiei cu care se duc tratativele
c. sa se colecteze informatii despre conducerea firmei- partener
d. sa se stabileasca un program al legaturilor de parteneriat

83.

Pentru ca expunerea sa fie convingatoare:


a. trebuie sa se accentueze cuvintele- cheie
b. trebuie sa se vorbeasca tare
c. sa se folosesca tonul imperativ
d. sa se mentina o pauza inainte si dupa expunerea unei idei importante

84.

Printre procedeele tactice utilizate in procesul de negociere se numara:


a. impachetarea
b. majorarea excesiva a revendicarilor
c. punerea unor accente false in pozitiile proprii
d. inaintarea cerintelor in ultima clipa

85.

Stadiile negocierii de afaceri sunt:


a. initierea negocierilor si lansarea propunerilor
b. identificarea necesitatilor clientilor
c. formarea increderii fata de afacere si fata de partenrii care poarta
negocierile
d. formare aunor intentii de finalizarea afacerii

86.

Cultura este un element important al business-lui


a. a. adevarat
b. fals

87.

Conflictul scopurilor presupune ca:


.
a. partile participante evalueaza diferit starea obiectului in viitor
b. partile participante au viziuni diferite asupra problemei ce urmeaza a
fi hotarata

c. participantii au sentimente si pretentii diferite la baza carora stau


relatiile dintre ei.
88.

Conflictul cunoasterii presupune ca:


a. partile participante evalueaza diferit starea obiectului in viitor
b. partile participante au viziuni diferite asupra problemei ce urmeaza a
fi hotarata
c. participantii au sentimente si pretentii diferite la baza carora stau
relatiile dintre ei.

89.

Conflictul sentimental presupune ca:


a. partile participante evalueaza diferit starea obiectului in viitor
b. partile participante au viziuni diferite asupra problemei ce urmeaza a
fi hotarata
c. participantii au sentimente si pretentii diferite la baza carora stau
relatiile dintre ei.

90.

Din punct de vedere al interactiunii organizatorice se pot evidentia


urmatoarele tipuri de conflicte:
. a. conflicte personale
b. conflicte sentimentale
c. conflicte in cadrul grupului
d. conflictul cunoasterii

91.

Din punct de vedere al interactiunii organizatorice se pot evidentia


urmatoarele tipuri de conflicte:
a. conflicte interpersonale
b. conflict intre grupuri
c. conflict sentimental
d. conflict in cadrul organizatiei

92.

Cauzele de baza ale unui conflict sunt:


. a. diferenta intre scopuri
b. diviziunea resurselor
c. lipsa participarii salariatilor la luarea deciziilor
d. nivelul scazut de comunicare

93.

Cauzele de baza ale unui conflict sunt:


a. diferenta viziunilor si a valorilor
b. deosebiri in comportament, experienta de viata si educatie
c. distribuirea resurselor care trebuie impartite
d. intredependenta obiectivelor

94.

Printre cele 3 nivele ale situatiilor de conflict se numara:


.
a. disputa
b. scopuri diferite

c. conflictul
d. diferenta viziunilor si a valorilor
95.

Partea distructiva a conflictului se evidentiaza atunci cand conflictul impune


motivarea persoanelor:
a. adevarat
b. fals.