Sunteți pe pagina 1din 5

SC DAVIDA SRL

CUI RO
LOC MOSNITA VECHE
NR 01/10.10.2009

RAPORT PRIVIND STINGEREA ACTIVELOR SI PASIVELOR


SC DAVIDA CONS SRL la data de 10.10.2009
I ACTIVE

1. ACTIVE IMOBILIZATE 0,00 lei


2. ACTIVE CIRCULANTE 196,89 lei
TOTAL ACTIVE NETE 196,89 lei
3. DATORII CURENTE 23.228,99 lei
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII -23.032,10 lei

II PASIVE
1 PIERDERE REPORTATA 21.244,03 lei
2 PIERDERE CURENTA 1.988,07 lei
3 CAPITAL SOCIAL 200,00 lei
TOTAL CAPITAL PROPRII -23.023,10 lei

La data de 10.10.2009 societatea a inregistrat urmatoarele relatii contabile:

1. Lichidarea capitalului social pt acoperirea pierderilor contabile din anii


precedenti
1012 =117 200 Lei

2. Anularea sumelor datorate asociatului CRASMARIU DANIEL pentru acoperirea


pierderilor contabile din exercitiul anilor precedenti precum si a anului in curs si care nu s-
au putut acoperi din capitalul social
455=117 21.044,03 lei
455=121 1.988,07 lei

3 . Diminuarea sumelor datorate asociatului CRASMARIU DANIEL


prin renuntarea la TVA de RAMBURSAT .
455=4424 196,89 lei

SC DAVIDA SRL
ADMINISTRATOR DANIEL LUCIAN
SC FISACORD SRL
CUI RO
Loc Timisoara,Str ,nr 39
Jud Timis

HOTARARE AGA
Nr 3/ 15.08.2011

CALIN,cetatean roman cu domiciliul in ROMANIA,localitatea , Str V Balmus,nr ,bl ,sc


B,ap 15,CNP ........ ,posesor al CI seria TM,nr ..........., asociat la SC FISACORD SRL si
.... DINO,cetatean italian cu domiciliul in ITALIA,localitatea ,SAN DOMENICO ,posesor al
Pasaport nr emis de autoritatile Italiene,asociat la SC FISACORD SRL,

HOTARASC

1 Dizolvarea societatii comerciale “S.C.FISACORD SRL” ,conform art.235 alin 1 din


Legea 31/1990 republicata si modificata cu Legea 441/2006.

2 Ca urmare a dizolvarii ,situatia activului si pasivului este evidentiata in Raportul


de stingere a activului si pasivului intocmit la data de 15.08.2011

3 Prin balanta de verificare intocmita la data de 31.08.2011 se constata ca sunt


stinse toate obligatiile societatii catre bugetul de stat,bugetul local ,bugetul
asigurarilor sociale de stat,somaj si sanatate,precum si de tertele personae cu care
societatea a avut relatii contractuale sau de orice .alta natura economica.

4 Administratorul ...... CALIN va pastra registrele societatii timp de 5 ani si va anunta


organele financiare si celelalte organe locale despre prezentul act.

CALIN
SC MARINE SRL
Sediul Timisoara,str .,nr 7,Ap 1

DECIZIA
NR 1/01.04.2010

Subsemnata xx MARIA,cetatean roman ,nascuta la data de 27.11.1954 in localitatea xx


Mare,Judetul Timis, cu domiciliul in localitatea xx,strada x,nr 7, Ap 1, identificat cu CI seria
TM nr xx eliberat de SPCLEP Timisoara la data de 15.10.2008,CNP xx, asociat unic al SC
MARINE SRL am hotarat urmatoarele:

1. Dizolvarea societatii comerciale “S.C.MARINE SRL” ,conform art.235 alin 1 din


Legea 31/1990 republicata si modificata cu Legea 441/2006.
2. Ca urmare a dizolvarii ,situatia activului si pasivului este evidentiata in Raportul de
stingere a activului si pasivului intocmit la data de 01.05.2010
3. Prin balanta de verificare intocmita la data de 01.05.2010 se constata ca sunt stinse toate
obligatiile societatii catre bugetul de stat,bugetul local ,bugetul asigurarilor sociale de
stat,somaj si sanatate,precum si de tertele personae cu care societatea a avut relatii
contractuale sau de orice .alta natura economica.
4. Administratorul xx MARIA va pastra registrele societatii timp de 5 ani si va anunta
organelle financiare si celelalte organe locale despre prezentul act

xx MARIA
SC FISACORD SRL
CUI RO x
x
Catre
ORC x
Referitor la Dosar cu numar de inregistrare xx/02.11.2011-radiere societate
Prin prezenta va transmit un exemplar dupa
-RAPORTUL PRIVIND STINGEREA ACTIVELOR SI PASIVELOR SC
FISACORD SRL ,la data de 30.09.2011 (lipsa la dosar)

Administrator
xx CALIN
SC DAVIDA x SRL
CUI RO x
LOC MOSNITA VECHE
NR 02/26.10.2009

Catre
AFP TIMIS

Subsemnatul xx LUCIAN DANIEL,administrator la


SC DAVIDA x SRL,CUI RO xx,prin prezenta depun BILANTUL DE
LICHIDARE intocmit la data de 10.10.2009 intrucit societatea a depus actele la
ORC TIMIS pentru dizolvare conform articolului 235 alin 1 din Legea 31/1990
republicata si modificata cu Legea 441/2006.

Administrator
x LUCIAN DANIEL