Sunteți pe pagina 1din 1

SC:

Adresa:
CUI:
Telefon:
e-mail:

Catre,
Administratia Finantelor Publice _______
Cerere reactivare

Subsemnatul _________________________ in calitate de administrator al


_____________________________. - contribuabil inactiv – va rugam sa aprobați
reactivarea societatii deoarece indeplinesc cumulativ toate conditiile prevazute de
O.P.A.N.A.F. nr.3846/2015, respectiv:
- am indeplinit toate obligatiile declarative prevazute de lege;
- am indeplinit toate obligatiile de plata;
- funcționăm la domiciliul fiscal declarat;
- societatea nu este înscrisă cu inactivitate temporară la Registrul
Comertului;
- durata de functionare a societatii nu este expirata;
- societatea are organe statutare;
- durata detinerii spatiului cu destinatie de sediu social nu este expirata.

Administrator ( nume și prenume ):

Semnatura și Ștampila:

S-ar putea să vă placă și