Sunteți pe pagina 1din 5

Achizitie containere.

Incadrare imoblizari corporale

Raspuns oferit de
S.M. Armaselu Expert contabil
 valabil la 15 Ian 2014    
Tags: containereachizitiimijloace fixe

Intrebare: Firma noastra a achizitionat 4 containere maritime de depozitare(fara ferestre -depozitat mat.prima) val
intrare 7.300leibuc. Pot incadra aceste containere in Catalogul mijloacelor fixe la clasa 3.4"alte active corporale neregasite
in cele specificate la grupa 3" durata 8ani?

Raspuns:
Pentru incadrarea corecta a unei imobilizari corporale se impune utilizarea rationamentului profesional pentru circumstantele
specifice entitatii asa cum se precizeaza in Ordinul 3055/2009.

Astfel, containerele maritime s-ar incadra, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe (Hot. 2139/2004) in pozitia de mai jos:

2.1.23.5. Unelte, dispozitive, instrumente pentru circulatia marfurilor, conteinere si transconteinere. 4-8

Insa aceste containere se vor utiliza in scopul depozitarii, dupa cum precizati. Astfel ca aceste container ear putea fi incadrate la
pozitia :

1.5.12. Constructii usoare pentru afaceri, comert, depozitare (baraci, magazii, soproane, etc.). 8-12

GRUPA 3 cuprinde imobilizari de natura mobilierului, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporale. Consideram incorecta incadrarea in aceasta grupa.

Avand in vedere cele de mai sus, consideram corecta incadrarea containerelor in grupa 1.5.12 Constructii usoare pentru afaceri,
comert, depozitare (baraci, magazii, soproane, etc.)., cu o durata de amortizare cuprinsa intre 8-12 ani.
Durata de amortizare se stabileste de catre conducerea unitatii cu respectarea politicilor contabile aplicabile.

Intrebare: In data de 18.12.2017, societatea X (dezvoltator imobiliar care construieste si vinde locuinte) a achizitionat 3
containere cu destinatia birou. Acestea se amplaseaza pe terenul (proprietatea societatii) unde urmeaza sa construiasca 2
blocuri de locuinte. Care sunt inregistrarile contabile ce trebuie facute la data achizitiei? Aceste containere trebuie
declarate la DITL? Intra in categoria constructii? Daca da, care este codul din catalogul mijloacelor fixe la care se
incadreaza si care e perioada de amortizare?

Raspuns:
Conform punctului 2 alin. (1)-(3) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, in vederea incadrarii unei constructii in
categoria cladirilor, conform definitiei de la art. 453 lit. b) din Codul fiscal, aceasta trebuie sa fie fixata in pamant cu caracter
permanent, respectiv trebuie sa existe intentia de a fi pastrat pe acelasi amplasament cel putin pe durata unui an calendaristic.

De exemplu, sunt considerate cladiri, in intelesul alin. (1), un container folosit ca punct de vanzare, o toneta de ziare, o toaleta
publica instalata intr-un parc, care sunt mentinute in acelasi loc mai mult de un an calendaristic.

De exemplu, nu sunt considerate cladiri, in intelesul alin. (1): un container folosit ca vestiar pe durata unui santier, instalat intre 1
mai 2016 si 30 septembrie 2017, o toaleta publica amplasata pe durata unui concert, un cort, un balon pentru acoperirea unui teren
de sport, care vara este strans, o casa de lemn amplasata in curtea unui magazin in vederea vanzarii.

Astfel, opinia mea este ca un container cu destinatia birou este considerat constructie din punct de vedere fiscal si va fi declarat la
DITL.
Potrivit catalogului mijloacelor fixe, puteti incadra containerele in clasa 1.5.12. Constructii usoare pentru afaceri, comert,
depozitare (baraci, magazii, soproane etc.) cu o durata de amortizare 8 - 12 ani.

Inregistrarea in contabilitate este:


212 = 404
Intrebare: Am achizitionat doua containere pe care le folosim pentru organizarea de santier in diverse locatii (suntem
firma de constructii). Am considerat necesara inregistrarea lor in contul 212. Le-am considerat cladiri usoare, le-am
regasit si in catalogul mijloacelor fixe clasa 1.5.12. Cand am fost la serviciul public de impozite si taxe pentru a declara alt
imobil (am construit un bloc in regie proprie si l-am intabulat) au verificat componenta contului 212 am primt atentionari
ca nu am declarat cele doua containere la ei si ca trebuie achitata taxa pe cladiri.

Intr-un final am dovedit ca nu sunt cladiri fixate in pamant si au spus ca daca nu le stornam din contul 212 ei le vor
considera impozabile si vom primi amenda pentru nedeclarare (2.000 lei) si apoi vor calcula si taxa pe cladiri. Neajungand
la o concluzie, am stornat pentru moment valoarea din contul 212 si am inregistrat in contul 2131. Cum sa face cu
clasificarea conform Hotararii 2139/2004? Care este tratamentul aplicabil?

Raspuns: Se utilizeaza grupa 1.5.12. Constructii usoare pentru afaceri, comert, depozitare (baraci, magazii, soproane, etc.). din
catalogul de amortizare al mijloaceloer fixe. Acestea intra sub incidenta impozitului pe constructii incepand din anul 2014.
Prin art. 497 din Codul Fiscal constructiile sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe.

Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul
contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare
constructiilor din care se scade:
a) valoarea cladirilor, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri,
b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii inchiriate, luate in
administrare sau in folosinta;
c) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a constructiilor, aflate
sau care urmeaza sa fie trecute, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in proprietatea statului sau a unitatilor
administrativ-teritoriale;
d) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2 "Constructii agricole" din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe;

Din formularea Codului fiscal valabila si in anul 2016 dar si anterior, rezulta ca si constructiile pentru care se datoreaza impozit pe
consrtuctii se evidentiaza tot in contul 212, in analiticie distincte, alaturi de alte cladiri, calculul bazei impozabile realizandu-se
prin eliminarea din soldul contului a cladirilor pentru care se datoreaza impozit pe cladiri.
Consider corecta inregistrarea in cont 212/analitic.

Impozitare container. Cum procedam?

19-Mar-2018
2250

In analiza de mai jos, in ianuarie 2018, o societate a cumparat doua containere birou in valoare de 7900 lei (fara TVA) per
bucata, pe care le-a inregistrat in grupa 2121 - constructii usoare.

Vom vedea care sunt obligatiile declarative si ce fel de impozit trebuie platit.

Iata raspunsul specialistului!

Conform art. 453 din Codul fiscal - in sensul Titlului IX Impozite si taxe locale - cladire inseamna orice constructie situata
deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce
pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele
structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite.

Normele metodologice date in aplicarea acestui articol stabilesc, dupa cum urmeaza:

"(1) In vederea incadrarii unei constructii in categoria cladirilor, conform definitiei de la art. 453 lit. b) din Codul fiscal, aceasta
trebuie sa fie fixata in pamant cu caracter permanent, respectiv trebuie sa existe intentia de a fi pastrat pe acelasi amplasament cel
putin pe durata unui an calendaristic.

(2) De exemplu, sunt considerate cladiri, in intelesul alin. (1), un container folosit ca punct de vanzare, o toneta de ziare, o toaleta
publica instalata intr-un parc, care sunt mentinute in acelasi loc mai mult de un an calendaristic.
(3) De exemplu, nu sunt considerate cladiri, in intelesul alin. (1): un container folosit ca vestiar pe durata unui santier, instalat intre
1 mai 2016 si 30 septembrie 2017, o toaleta publica amplasata pe durata unui concert, un cort, un balon pentru acoperirea unui
teren de sport, care vara este strans, o casa de lemn amplasata in curtea unui magazin in vederea vanzarii."

Astfel, cele doua containere birou intra sub incidenta impozitului pe cladiri, iar societatea are obligatia de a depune declaratia
fiscala la Directia de impozite si taxe locale - DITL daca exista intentia de a se pastra pe acelasi amplasament cel putin pe durata
unui an calendaristic.

Conform art. 460 alin. (5) din Codul fiscal, pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si
poate fi:

a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;


b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul
anului fiscal anterior;

Avand in vedere ca taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului valoarea impozabila a cladirii va
fi valoarea fara TVA.

Raspuns oferit pentru www.portalcodulfiscal.ro de Irina Dumitrescu, expert fiscal si expert contabil.

Aduc un container cu picioare din Italia si il folosesc sa produc cascaval. Daca nu are fundatie trebuie sa platesc impozit?

Conform art 453, cod fiscal


[ link extern ]

b) clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care
are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente
și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt
construite;
Norme metodologice
[ link extern ]
(1) În vederea încadrării unei construcții în categoria clădirilor, conform definiției de la art. 453 lit. b) din Codul fiscal, aceasta
trebuie să fie fixată în pământ cu caracter permanent, respectiv trebuie să existe intenția de a fi păstrat pe același amplasament cel
puțin pe durata unui an calendaristic.
(2) De exemplu, sunt considerate clădiri, în înțelesul alin. (1), un container folosit ca punct de vânzare, o tonetă de ziare, o toaletă
publică instalată într-un parc, care sunt menținute în același loc mai mult de un an calendaristic. 511
(3) De exemplu, nu sunt considerate clădiri, în înțelesul alin. (1): un container folosit ca vestiar pe durata unui şantier, instalat între
1 mai 2016 şi 30 septembrie 2017, o toaletă publică amplasată pe durata unui concert, un cort, un balon pentru acoperirea unui
teren de sport, care vara este strâns, o casă de lemn amplasată în curtea unui magazin în vederea vânzării.

LEGEA nr. 50/1991, REPUBLICATA


Art. 3. - Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice,
corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan.
Dar fiind o "constructie" de acest gen probabil nu va necesita documentatia necesara oricarei constructii(ca de exemplu la cele de
importanta redusa din mediul rural ) ci numai cerere de autorizatie.
Fiecare Unitate adm-primarie are un regulament local, asa ca ar trebui sa cereti in scris un raspuns din partea primariei, cu privire
la acest aspect-nu de alta dar amenzile sunt mari si nu merita.

In analiza de mai jos, in ianuarie 2018, o societate a cumparat doua containere birou in valoare de 7900 lei (fara TVA) per
bucata, pe care le-a inregistrat in grupa 2121 - constructii usoare.

Vom vedea care sunt obligatiile declarative si ce fel de impozit trebuie platit.

Iata raspunsul specialistului!

Conform art. 453 din Codul fiscal - in sensul Titlului IX Impozite si taxe locale - cladire inseamna orice constructie situata
deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce
pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele
structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite.

Normele metodologice date in aplicarea acestui articol stabilesc, dupa cum urmeaza:

"(1) In vederea incadrarii unei constructii in categoria cladirilor, conform definitiei de la art. 453 lit. b) din Codul fiscal, aceasta
trebuie sa fie fixata in pamant cu caracter permanent, respectiv trebuie sa existe intentia de a fi pastrat pe acelasi amplasament cel
putin pe durata unui an calendaristic.

(2) De exemplu, sunt considerate cladiri, in intelesul alin. (1), un container folosit ca punct de vanzare, o toneta de ziare, o toaleta
publica instalata intr-un parc, care sunt mentinute in acelasi loc mai mult de un an calendaristic.

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii

(3) De exemplu, nu sunt considerate cladiri, in intelesul alin. (1): un container folosit ca vestiar pe durata unui santier, instalat intre
1 mai 2016 si 30 septembrie 2017, o toaleta publica amplasata pe durata unui concert, un cort, un balon pentru acoperirea unui
teren de sport, care vara este strans, o casa de lemn amplasata in curtea unui magazin in vederea vanzarii."

Astfel, cele doua containere birou intra sub incidenta impozitului pe cladiri, iar societatea are obligatia de a depune
declaratia fiscala la Directia de impozite si taxe locale - DITL daca exista intentia de a se pastra pe acelasi amplasament cel
putin pe durata unui an calendaristic.

Conform art. 460 alin. (5) din Codul fiscal, pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si
poate fi:

a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;


b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul
anului fiscal anterior;

Avand in vedere ca taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului valoarea impozabila a cladirii va
fi valoarea fara TVA.
Containerele mobile întrunesc elementele constitutive ale unei cladiri si ca atare se declară la DITL. Se înregistrează în evidențele
contabile ca orice construcție.
Potrivit codului fiscal titlul IX impozite și taxe locale, art 249, alin 5
(5) În înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de
denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte,
produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi
acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.
[ link extern ]

Trebuie reevaluat din trei în trei ani.-cod fiscal, art 253 calculul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice).
6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al
Municipiului Bucureşti între:
a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă .
(6^1) Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (6) se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea
persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate
potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).

Intrebare: Am achizitionat 5 containere cu destinatia de vestiar si spatiu de birou. Acestea au fost legate la reteaua
electrica si canalizare. Trebuie declarate la taxe locale si trebuie platit impozit pe cladiri?

Raspuns:
Conform art. 453 din Codul fiscal, in sensul Titlului IX Impozite si taxe locale, cladire inseamna orice constructie situata deasupra
solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la
adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale
de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite.

Normele metodologice date in aplicarea acestui articol stabilesc dupa cum urmeaza;
”(1) In vederea incadrarii unei constructii in categoria cladirilor, conform definitiei de la art. 453 lit. b) din Codul fiscal, aceasta
trebuie sa fie fixata in pamant cu caracter permanent, respectiv trebuie sa existe intentia de a fi pastrat pe acelasi amplasament cel
putin pe durata unui an calendaristic.
(2) De exemplu, sunt considerate cladiri, in intelesul alin. (1), un container folosit ca punct de vanzare, o toneta de ziare, o toaleta
publica instalata intr-un parc, care sunt mentinute in acelasi loc mai mult de un an calendaristic.
(3) De exemplu, nu sunt considerate cladiri, in intelesul alin. (1): un container folosit ca vestiar pe durata unui santier, instalat intre
1 mai 2016 si 30 septembrie 2017, o toaleta publica amplasata pe durata unui concert, un cort, un balon pentru acoperirea unui
teren de sport, care vara este strans, o casa de lemn amplasata in curtea unui magazin in vederea vanzarii.”

Avand in vedere aceste prevederi apreciez ca, cele 5 containere intra sub incidenta impozitului pe cladiri iar societatea are
obligatia de a depune declaratia fiscala la DITL, daca exista intentia de a se pastra pe acelasi amplasament cel putin pe
durata unui an calendaristic.