Sunteți pe pagina 1din 3

START-UP Nation.

Monografie contabila si
aspecte fiscale

Raspuns oferit de
George Nitescu Expert Contabil, Auditor Financiar
valabil la 08 Ian 2018 favorite
Tags: programul Start-up nationinregistrari contabileajutor de minimiscredit bancar

Intrebare: O societate comerciala, platitoare de impozit pe veniturile


microintreprinderilor si neplatitoare de TVA are drept obiect de activitate prestarea de
servicii de stomatologie. Aceasta a semnat un acord de finantare pentru un ajutor de
minimis in cadrul programului START-UP NATION. Totodata, a semnat si un contract
cu o banca comerciala, partener in acest program, care ii va pune la dispozitie un
"credit punte" din care se platesc facturile pentru achizitie si cheltuielile prevazute in
bugetul proiectului, urmand ca ajutorul de minimis sa fie virat direct bancii creditoare,
"creditul punte" fiind astfel rambursat.
Care este monografia contabila pentru inregistrarea operatiunilor derulate prin
acordul de finantare, ajutorul de minimis si creditul punte? Care sunt implicatiile
fiscale?

Raspuns:
Finantarea in cadrul acestei scheme de minimis se face din fonduri de la bugetul de stat si
fonduri europene.
Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa tina inregistrari contabile sistematice si precise
referitoare la executarea contractului. Toate operatiunile referitoare la derularea acordului de
finantare trebuie sa fie inregistrate distinct in contabilitatea ajutorului de minimis, in conturi
analitice.

Monografie contabila:
- Recunoasterea creantei la semnarea acordului de finantare este: 445 = 475 si 445 = 472
445. Subventii
4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)

472. Venituri inregistrate in avans (P)

475. Subventii pentru investitii


4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)

- Finantarea virata la venituri pe parcursul duratei de viata a imobilizarilor: 475 = 7584


7584. Venituri din subventii pentru investitii

- Finantarea virata la venituri pentru cheltuielile in avans: 472 = 741


741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
7419. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

- Incasarea rambursarii fondurilor: 5121 = 445

In vederea derularii Programului Start-up Nation, aprobat ca schema de minimis prin Ordinul
Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat cu nr 692/06.06.2017,
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a incheiat conventii de
colaborare cu institutii de credit, in urma analizei ofertelor depuse, fiind selectate urmatoarele
institutii de credit: Banca Transilvania, CEC Bank, Banca Comerciala Romana.
Perioada de finantare maxima este de 18-24 luni, in functie de banca, dar nu mai tarziu de
data incasarii finantarii din partea statului.

Clasificarea unei datorii pe termen scurt sau lung trebuie sa tina cont de urmatoarele:
O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita si datorie curenta, atunci
cand:
a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii; sau
b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Creditele bancare pe termen scurt se evidentiaza cu ajutorul conturilor din clasa 5 Trezorerie
– grupa 519 Credite bancare pe termen scurt; 5191 Credite bancare pe termen scurt.

- Obtinerea unui credit pe termen scurt: 5121 = 5191


- Inregistrarea dobanzii de plata la sfarsitul perioadei: 666 = 5198
- Plata dobanzii: 5198 = 5121

Creditele bancare pe termen lung se evidentiaza cu ajutorul conturilor din clasa 1 Conturi de
capitaluri – grupa 162 Credite bancare pe termen lung; 1621. Credite bancare pe termen lung
(P)

- Inregistrarea imprumutului: 5121= 1621


- Inregistrarea dobanzii: 666 = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
- Plata dobanzii: 1682 = 5121

- Rambursarea creditului: 1621 = 5121

Dupa verificarea implementarii proiectului, ajutorul de minimis virat direct bancii creditoare
poate fi inregistrat 1621 = 445, creditul punte fiind astfel rambursat.
Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea
criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind
aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Pot beneficia de prevederile Programului, societatile care nu au depasit plafonul de minimis


de 200.000,00 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere
unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013.
Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici
si Mijlocii si Cooperatie activele corporale achizitionate prin program impotriva tuturor
riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa
cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre OTIMMC.

Acordul de finantare va fi reziliat si alocatia financiara nerambursabila acordata, impreuna cu


dobanzile aferente, vor fi recuperate in cazul in care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau
imobile finantate in cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum si in
cazul in care acestea sunt vandute, inchiriate sau instrainate sub orice forma prevazuta de
legislatia in vigoare, oricand pe perioada de valabilitate a acordului de finantare semnat de
parti.

In vederea semnarii acordului de finantare au fost necesare certificatele de atestare fiscala


privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre
bugetul general consolidat si bugetele locale.
In rest, fata de aceste aspecte mai mult financiare, aceasta finantare nu genereaza aspecte
fiscale, altele decat cele legate de functionarea legala a oricarei societati comerciale.